Nejoblíbenější petice v roce 2011 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zachování ochranné lhůty 6 měsíců pro zvířata v občanském zákoně

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Sněmovní 4 118 26  Praha 1 - Malá Strana       Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoně         Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,     velmi si vážíme a oceňujeme váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o pomoc a podporu v této věci.   V § 1052 sněmovního tisku 362/0 je uvedeno: (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou m

Vytvořeno: 2011-09-19 Statistika

Petice za urychlené řešení krize v Nemocnici Kyjov

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané spádové oblasti Nemocnice Kyjov a okolních regionů, prostřednictvím této petice žádáme hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, aby pomohl ochránit veřejný zájem, kterým je poskytování zdravotní péče v Nemocnici Kyjov ve stávající kvalitě a rozsahu, aby nepovolil další personální devastaci nemocnice a aby zabránil krokům směřujícím k omezování kvality i kvantity péče,

Vytvořeno: 2011-10-29 Statistika

Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu a dalších obcích Šluknovské

Odmítáme spojování varnsdorfských občanů s extremismem. Základním požadavkem je bezpečnost všech obyvatel bez ohledu na barvu pleti.     Žádáme přešetření adekvátnosti policejního zásahu dne 10. září 2011 ve Varnsdorfu.   Odsuzujeme neobjektivnost informací v médiích a porušení Etického kodexu novináře, který zajišťuje právo občana na včasné, pravdivé a nezkreslené informace (Listina práv a svobod, čl. 17).     Navrhujeme regulaci nájemného, které je propláceno ze sociálních dávek.

Vytvořeno: 2011-09-16 Statistika

Petice proti oplocení Stěnovického lesa a kamenných lomů

Petice proti oplocení Stěnovického lesa a kamenných lomů   My,níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme s oplocením Štěnovického lesa a kamenných lomů (dále jen les). Toto oplocení, které vystavili majitelé pozemků, zabraňuje vstup do lesa a přístup k lomům. Les využívají obyvatelé nejen Štěnovic a okolí, ale také obyvatelé Plzně. Oplocení lesa a zatarasení cest je neetické, nelidské a pro společnost negativní. Co je naprosto nepřístupné, je ostnatý drát, vedený podél oplocení, který je v nebe

Vytvořeno: 2011-06-28 Statistika

Protestní akce proti zrušení atletické dráhy v Karviné

ZÁCHRANA ATLETICKÉ DRÁHY V KARVINÉ!!! Vážení, nejen příznivci atletiky,  žádáme Vás o rozumný a zásadní názor týkající se problému naši atletické dráhy i atletiky jako takové.  Atletika v Karviné již existuje od r. 1969, kdy byl založen atletický oddíl. Atletická dráha je doposud škvárová a na té se již nesmí závodit. Také podmínky na této dráze nejsou již přijatelné ani k tréninku. Během posledních tří let se náš oddíl nebývale úspěšně rozvíjí a to jak počtem členů, tak i úspěchy závodníků. Aby

Vytvořeno: 2011-12-03 Statistika

svetlo pro sluknovsko

    SVĚTLO PRO ŠLUKNOVSKO občané Šluknovska proti rasismu a násilí           PROHLÁŠENÍ     Jsme znepokojeni vývojem situace na Šluknovsku. Odmítáme rasismus ve všech jeho projevech, násilí, zastrašování, princip kolektivní viny a jednostrannou a rasismus podněcující interpretaci situace v některých médiích. Vyzýváme ke koncepčnímu, dlouhodobému a nenásilnému řešení sociální situace a ke spolupráci měst a obcí s neziskovými organizacemi, jakožto zkušenými partnery a odborníky. Chceme pokoj a nad

Vytvořeno: 2011-09-07 Statistika

Petice proti zavezení Propadliny na Žebračce

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) se v současné době rozhodlo zadat veřejnou zakázku s názvem „Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka“ve zlatohorském rudném revíru jejím plným závozem,při kterém nemají stavební náklady přesáhnout 83 300 000 Kč bez DPH.Plná fyzická likvidace má být provedena vhodným zásypovým materiálem v celkovém objemu 120 až 140 tisíc m3. Stát tak chce „utopit“ téměř 100 miliónů korun v propadlém důlním díle, které zde existuje již 26 let a v roce 1994 bylo vyhlášeno kultur

Vytvořeno: 2011-08-22 Statistika

Petice proti uvažované těžbě štěrkopísku ve Staré Boleslavi

Níže podepsaní občané protestují  proti : 1. uvažované těžbě štěrkopísku v lokalitě U jatek v bezprostřední blízkosti obce, která má ovlivnit život ve městě až do roku 2040 z důvodů postupného těžení a následného zavážení dobývacího prostoru, 2. způsobu seznámení občanů města s touto uvažovanou těžbou, neboť město v minulých letech neprovedlo žádnou informační kampaň s možností zapojení široké veřejnosti do diskuze o tomto záměru -  většina občanů města o uvažované těžbě vůbec neví , 3. oznámen

Vytvořeno: 2011-07-13 Statistika

PLATY VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH UČITELŮ MŠ

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo rozhodným způsobem rozlišeno finanční ohodnocení středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných učitelek a učitelů v mateřských školách. Rozhodně nesouhlasíme, aby se pod nátlakem učitelů, kteří nenašli dostatek vnitřní odvahy a sebeúcty k absolvování vysokoškolského studia, opět srovnaly tabulkové platy. Předškolní vzdělávání je nedílno

Vytvořeno: 2011-12-18 Statistika

Petice za Admiral Rally Vyškov

Admiral Rally Vyškov Rozhodl jsem se sepsat tuto petici kvůli zrušení slavné Vyškovské rally která má více než padésátiletou tradici. Možná se ptáte kdo ji zrušil a proč ji zrušil. Zrušilo ji vedení FASU a proč to sám nevím a rád bych se to dozvěděl :) Já jako fanoušek rally za tu to soutěž budu bojovat a doufám že se ke mě připojí další a další fanoušci a samozřejmě i jezdci samotní :) Děkuji za podepsání !!!!

Vytvořeno: 2011-06-27 Statistika