Petice občanů za transparentní postup při výběru RADNICE Prahy 7

My, občané, nesouhlasíme se stávajícím netransparentním způsobem výběru nového sídla pro úřad MČ Praha 7 („nové radnice“).

 

Nesouhlasíme, aby se za nové sídlo radnice utrácely řádově STAMILIONY korun, které nás zadluží na desítky let dopředu, aniž by byla předem stanovena jasná kritéria výběru.

 

Žádáme o vypsání otevřeného, regulérního a spravedlivého výběrového řízení s jasnými kritérii, ve kterém budou zohledněny požadavky občanů (např. na dostupnost) a které bude také zárukou, že nová radnice je vybrána s ohledem na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložení veřejných prostředků.

 

Žádáme rovněž, aby se v rámci výběru nového sídla radnice zvážily i další možnosti jako například možnost dlouhodobého pronájmu nebo možnost využití budov či pozemků svěřených MČ Praha 7.


Petiční výbor: Jiří Hejnic, Přístavní 55, Praha 7, 170 00, tel. 603 782 033, Silvie Kratochvílová,    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petiční výbor: Jiří Hejnic, Přístavní 55, Praha 7, 170 00, tel. 603 782 033, Silvie Kratochvílová, , aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...