Petice občanů za transparentní postup při výběru RADNICE Prahy 7

My, občané, nesouhlasíme se stávajícím netransparentním způsobem výběru nového sídla pro úřad MČ Praha 7 („nové radnice“).

 

Nesouhlasíme, aby se za nové sídlo radnice utrácely řádově STAMILIONY korun, které nás zadluží na desítky let dopředu, aniž by byla předem stanovena jasná kritéria výběru.

 

Žádáme o vypsání otevřeného, regulérního a spravedlivého výběrového řízení s jasnými kritérii, ve kterém budou zohledněny požadavky občanů (např. na dostupnost) a které bude také zárukou, že nová radnice je vybrána s ohledem na hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložení veřejných prostředků.

 

Žádáme rovněž, aby se v rámci výběru nového sídla radnice zvážily i další možnosti jako například možnost dlouhodobého pronájmu nebo možnost využití budov či pozemků svěřených MČ Praha 7.


Petiční výbor: Jiří Hejnic, Přístavní 55, Praha 7, 170 00, tel. 603 782 033, Silvie Kratochvílová,    Kontaktujte autora petice