PETICE K ÚPRAVĚ HODNOCENÍ MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

PETICE K ÚPRAVĚ HODNOCENÍ MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Nesouhlasíme s úpravou pravidel organizace hodnocení písemných prací, podle které, počínaje jarním termínem maturitní zkoušky 2012, bude hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků probíhat tak, že písemnou práci žáka nebude hodnotit hodnotitel z téže školy; písemné práce bude k hodnocení hodnotitelům přidělovat centrálně CERMAT. 

Toto nové opatření má zvýšit objektivnost hodnocení, ale my se domníváme, že tomuto účelu by lépe posloužilo hodnocení dvěma hodnotiteli, jak bylo původně plánováno. Podle nové úpravy bude hodnotit  opět jen jedna osoba, na jejímž úsudku záleží, zda práce uspěje, či ne. Velmi významným argumentem proti nové úpravě jsou slova samotného ředitele CERMATu  P. Zeleného, uveřejněná v Učitelských novinách č. 01/2010:  „Hodnocení „státních“ písemek mimo školu s sebou nese obrovské riziko – jinak řečeno spíše jistotu – že se státní maturita vzdálí didaktické praxi ve školách. Hodnotící metodika maturitních písemek by byla dlouhodobě vzdálena tomu, co a jak se učí a jak se zkouší ve výuce daného předmětu. Práce by opravovala hrstka specialistů-hodnotitelů a z písemky by se stal jakýsi maturitní skleník.“ (http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2319&PHPSESSID=052819b807f3fe4bb33ca2be68541904) Navrhovaná úprava je tedy v přímém rozporu se slovy pana ředitele Zeleného.

Vzhledem k uvedeným argumentům žádáme, aby písemné maturitní práce byly hodnoceny  dvěma hodnotiteli z téže školy (podle původní, nezměněné úpravy), což zajistí žádanou objektivitu.

 Děkujeme.

 Za petiční výbor: Zbyněk Král, Bánov 492, 68754