Petice proti stehovani se do vitkovic !!!

Dobry den podavam peticy proti zboreni bazalu a tak prestehovani baniku do vitkovic !!