Výzva k zodpovědnosti 2011

Vážení spoluobčané,

právě dnes prokažte, že jste slušní a kompetentní.  Přihlaste se k této výzvě.

Již přes dvacet let máme pocit, že nikdo z veřejných činitelů za nic nezodpovídá, vše se stává pouze náhodou či omylem.

Požadujeme od našich politiků připravit novelu trestního zákona, která bude, nám občanům, zaručovat aby veřejní činitelé mohli jít do vězení až na pět let, pokud způsobí z nedbalosti škodu velkého rozsahu na majetku státu nebo obce, či pokud způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

Dne 13. července byla tato novela přijata ve Slovenské republice, budiž nám tento stát vzorem.

Dále upozorňujeme na již zveřejněný ponět č. 2011 07 11 19 01 14   http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20110711190114

Požadujeme upravit legislativu tak, aby i politici nesli hmotnou odpovědnost za škody, které způsobili, např nesprávným rozhodnutím. Zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli škodu až do výše 4,5 násobku své hrubé mzdy. I ústavní činitelé mohou uzavírat smlouvy o pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

 

Souhlasím a vyplněním údajů stvrzuji výše uvedený požadavek:


Jiří Doležal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jiří Doležal, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...