Petice za zachování stávajících prostor pro výtvarný obor ZUŠ

Rada Města Zlína rozhodla zřídit dvě třídy MŠ v prostorách výtvarného oboru ZUŠ Zlín - Malenovice pro asi 48 předškolních dětí převážně ze Zlína. Rada byla mylně informována o možnosti přestěhování oboru do prostor 8.ZŠ. Na 8.ZŠ prostory pro 233 žáků výtvarného oboru nejsou. Byla nabídnuta pouze jedna málo osvětlená místnost. Žádáme proto o přehodnocení a změnu stávajícího usnesení 23/8MR/2011, které by vedlo k zániku VO pro žáky z Malenovic.


vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Zlín - Malenovice Eva Stesková    Kontaktujte autora petice