Nechceme vily v okolí studánky Ptačí svatyně

Jsme občané Adamova a nesouhlasíme s vykácením lesa v těsné blízkosti studánky Ptačí svatyně pro výstavbu vilové čtvrti. Vážíme si krajinného rázu, okolí studánky stejně, jako množství druhů rostlin a živočichů, které lze v okolí studánky pozorovat a proto nesouhlasíme se současným konceptem územního plánu města Adamov


Michal Juříček    Kontaktujte autora petice