Vybudování ČOV v RS v Hutisku - Solanci

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Za vybudování čističky odpadních vod v rekreačním středisku v Hutisku - Solanci,

bez níž již další provoz tohoto střediska není možný (současný stav likvidace odpadních vod je již nevyhovující, neekonomický, dle legislativy je ČOV nutná!)

 

adresovaná:

zastupitelstvo města Kyjova

Masarykovo nám. 30, 69701 Kyjov

Dům dětí a mládeže Kyjov má rekreační středisko v Hutisku - Solanci ve výpůjčce od Města Kyjova. Město Kyjov je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: všechny pozemky a budovy s č.p. 22 (dřevěnice, hlavní zděná budova, letní umývárna, „maringotka“, garáž, sklad nářadí). Všechny uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Solanec pod Soláněm a jsou užívány jako areál rekreačního střediska (viz Smlouva o výpůjčce mezi městem Kyjov a DDM Kyjov ze dne 23. 6. 2011).

Dům dětí a mládeže Kyjov požadoval po Městu Kyjov (výlučném vlastníkovi výše uvedených nemovitostí) na podzim 2009 a opakovaně na jaře v roce 2010 vybudování v rekreačním středisku v Hutisku - Solanci čističky odpadních vod (bez čističky odpadních vod nelze toto středisko v Hutisku provozovat). V listopadu 2010 byl tento návrh odsouhlasen v městském rozpočtu na rok 2011, tím byla stavba čističky odpadních vod v tomto areálu schválena a povolena.  Mohlo začít a také začalo vyřizování náležitostí ke stavbě čističky (projektová dokumentace, stavební povolení, povolení z životního prostředí, vyjádření sousedů). Toto všechno město Kyjov, město Rožnov pod Radhoštěm a obec Hutisko - Solanec postupně začalo vyřizovat. K tomuto období jsou všechna nutná povolení a projektová dokumentace ČOV téměř dokončeny.

V létě 2011 byla tato již jednou schválená částka (1.000.000Kč) vyškrtnuta z rozpočtu města Kyjova a použita v rozpočtu pro jiné účely. Dům dětí a mládeže Kyjov neměl od města Kyjov žádné informace, že by se čistička v rekreačním středisku neměla realizovat. Ani při osobním jednání pana ředitele DDM s panem starostou začátkem listopadu 2011 nebylo sděleno, že stavba ČOV by neměla být povolena, proto DDM Kyjov zatím nehledá jiné prostory pro pořádání letních táborů. Pokud k tomuto povolení nedojde, nebude DDM schopen tyto tábory pro cca 450 dětí zajistit (turistické základny jiných organizací jsou minimálně na léto 2012 již obsazeny).

 

V případě neschválení dotace na vybudování ČOV Zastupitelstvem města Kyjova dojde k následujícímu:

  • Dům dětí a mládeže Kyjov již nebude moci zajišťovat provoz tohoto rekreačního střediska v Hutisku - Solanci
  • Bez ČOV a následně bez střediska v Hutisku bude mít DDM existenční problémy (snížení normativu pracovníků)
  • Přibližně 450 dětí z Kyjova a okolí přijde během prázdnin o možnost pobytu na jimi oblíbených táborech v tomto středisku, děti základních škol nebudou moci jezdit do Beskyd na ozdravné školy v přírodě a kyjovské rodiny se již nikdy nebudou rekreovat v tomto středisku
  • Pokud nebude středisko provozováno a udržováno, tak bude chátrat a ztrácet svou hodnotu
  • Středisko v Hutisku již nebude zviditelňovat a propagovat město Kyjov v celé ČR a zahraničí

(za posledních 10 let: mmj. děti na mnoha táborech z Olomouckého a Moravskoslezského kraje, hlavního města

Prahy, Floridy, Itálie, Slovinska, Slovenska, Belgie a hlavně Srbska - za 8 roků 260 dětí z kraje Šumadija a města

Kragujevac a samozřejmě tisíce dětí více generací z Kyjovska)

 

Tato záležitost vybudování ČOV se prioritně dotýká prevence kriminality, volnočasových aktivit a hlavně stovek dětí a mládeže z Kyjova a nejbližšího okolí! Žádáme vás o projednání celé problematiky týkající se výše uvedeného.

 

 

za petiční výbor:

1.  Mgr. Zdeněk Kunz, Tyršova 157/26, 69701 Kyjov                         ……………………………………………….

2.  Mgr. Iva Soldánová, Komenského 2122, 69701 Kyjov                  ……………………………………………….

3.  Tomáš Kunz, Tyršova 157/26, 69701 Kyjov                                  ……………………………………………….

4.  Sylva Zapletalová, Jiráskova 668/35, 69701 Kyjov                       ……………………………………………….

 

Osobami oprávněnými zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byli určeni: ad 1), 2), 3)