AURORA 2011 - boj proti korupci

Podporuji okamžité přijetí zákona o Prokázání majtku - s povinností prokázat majetek nad 10.000.000,- Kč pro všechny občany ČR a cizince v ČR trvale žijící, pod přísnou sankcí.

Podporuji přijetí zákona o převedení akcií na doručitele na akcie na jméno s tím, že pokud nebude do jednoho roku akcie převedena propadne ve prospěch státu.

Podporuji přijetí zákona, který jasně deklaruje zákaz zadávání veřejných zakázek subjektům s nerozkrytou majetkovou strukturou bez ohledu na velikost vlastnického podílu.

Podporuji přijetí novely volebního zákona, která jasně stanoví strop na financování volebních kampaní a jejich omezení na přesně danou míru.


Tomáš Jarolím    Kontaktujte autora petice