AURORA 2011 - boj proti korupci

Podporuji okamžité přijetí zákona o Prokázání majtku - s povinností prokázat majetek nad 10.000.000,- Kč pro všechny občany ČR a cizince v ČR trvale žijící, pod přísnou sankcí.

Podporuji přijetí zákona o převedení akcií na doručitele na akcie na jméno s tím, že pokud nebude do jednoho roku akcie převedena propadne ve prospěch státu.

Podporuji přijetí zákona, který jasně deklaruje zákaz zadávání veřejných zakázek subjektům s nerozkrytou majetkovou strukturou bez ohledu na velikost vlastnického podílu.

Podporuji přijetí novely volebního zákona, která jasně stanoví strop na financování volebních kampaní a jejich omezení na přesně danou míru.


Tomáš Jarolím    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Tomáš Jarolím, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...