PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Nepřihlášený uživatel

#126 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-09-14 17:36

#121: Igor - Re: Re: Re: Re: Re:  

 Schizofrenie je nemoc (btw. není "vyléčitelná", pacienta lze často pomocí trvalé léčby vrátit do života, ale ne vyléčit). Závislosti - na alkoholu, tabáku, drogách - jsou také nemoci, a "nevyléčitelné" - jak známo, člověk se může odvykací kůrou "naučit" abstinovat", ale nikdy už nebude schopen třeba "rekreačního pití" s mírou.    

Leváctví se lidé dříve také snažili "přeučit" - počínaje přivazování levé ruky až po bití vařečkou, než se zjistilo, že jde o vývojovou ochylku v tom, které hemisféra je preferovaná. Totéž platí i o homosexualitě.

Tak jak lze leváka donutit, aby psal pravou rukou - ale jeho rukopis nebude stát za nic (vlastní zkušenost), tak lze u většiny homosexuálů dosáhnout pohlavního styku s druhým pohlavím - ale není to vztah, není to o lásce. V případě vnuceného heterosexuálního manželství "přeučeného" homosexuála budou oba partneři nešťastní.         

Tento příspěvek byl odstraněn autorem petice (Zobrazit podrobnosti)

2015-09-14 18:02Nepřihlášený uživatel

#128

2015-09-14 19:19

Zastávám názor, že homosexuální partneři nemají dostat právo adoptovat děti.
Otázka je položena špatně: měla by znít: Má dítě právo na na zdravou psychickou výchovu?
Včichni víme, že obě pohlaví mají ve výchově a v psychickém vývoji dítěte nezastupitelnou funkci.
Je proti zdravému rozumu uzákoňovat něco, co může dítě v psychickém vývoji poškodit.
Zákony jsou přece proto, aby chránili ty, kteří jsou slabí a nemohou se bránit. - XS

Nepřihlášený uživatel

#129

2015-09-14 19:54

Rodina jako základ je matka, otec a dítě jak známe z bible. Nic jiného neexistuje a je nepřípustné.

Nepřihlášený uživatel

#130

2015-09-14 20:18

Já nevím, co některým "osvícencům" zde, ale mě tedy vů§bec nepřipadne normální mít dva rodiče stejného pohlaví. Představy vyrůstání v takové rodině mě upřímě děsí a žádnému dítěti to nepřeji. To je můj názor a nejsem žádnej církevní fanatik, prostě jsem ze staré školy a tyhle dnešní módní kulturní inovace mě přijdou totálně uhozený


Nepřihlášený uživatel

#131

2015-09-14 20:48

Když poslanci hlasují zvráceně musí se nají jiní co zase hlasují navráceně třeba jen peticí. Karel

Nepřihlášený uživatel

#132

2015-09-15 05:51

Připojuji se svým podpisem k mnouha lidem stejného názoru za to,aby byl v naší zemi zachován model úplné a normální rodiny tzn. Otec,matka,dítě.Neodsuzuji homosexuály,ale myslím si,že povolení k adopci dětí u této skupiny lidí není správné.Spíše naopak je to zvrácené!

Nepřihlášený uživatel

#133

2015-09-15 07:28

Jakou péči společnost/stát/církve/neziskové organizace homosexuálům mohou poskytnout? Jak odpovíme na jejich touhu po vlastním dítěti? Jakou "alternativu"...jim nabídneme?

Nepřihlášený uživatel

#134

2015-09-15 07:30

Tuto petici jsem podepsala.

Nepřihlášený uživatel

#135

2015-09-15 09:38

Souhlasím s tím, že je cíleně likvidována rodina a její význam ve společnosti. Není podporována státem, jak by si zasloužila, na rozdíl od některých menšin. Děti přebírají vědomě i nevědomě model rodiny ve které vyrůstali a takový si v budoucnu budují. Jeli tam absence jednoho z rodičů / chybí li otec, pak většinou syn ve svém manželství selhává, protože neví, jakou roli otec v rodině má. Stejně je to u dívek, chybí li matka. Budou li děti vychovávat 2 ženy, nebo 2 muži, pak je největší předpoklad, že děti tento vzor přeberou. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě sleduji záležitost Norska, nejsem nakloněna k tomu, aby tyto páry dostávaly děti do adopce. Před 9 lety chtěli uzákonit homosexuální páry, že nebudou chtít nic víc. Podívejte, jak se nám to pomaličku mění. Najděte si na netu JUVENILNÍ JUSTICE a počtěte si i jednotlivé odkazy v článcích a videích. Pak možná zjistíte, proč je snaha likvidovat dětské domovy, výchovné zařízení a houfně zavádět pěstounskou péči. Listina práv dítěte a linka důvěry je klín vražený do rodiny, které dovede zneužít leckterý nevychovaný puberťák a rozvrátit celou rodinu. Velmi těžce je rodiči, který se obhajuje u soudu, že dítě netýrá, ale jen chce, aby si uklidilo pokoj, nebo udělalo běžné věci v chodu rodiny, aby tyto nabyté zkušenosti mohlo uplatnit v budoucnu ve své rodině. Připouštím výjimečné případy, kdy linka důvěry dítě zachránila. Je to smutné, hlavně to, že přebíráme modely, které nefungují a už vůbec ne ve prospěch dítěte a jeho další budoucnosti. Nejhorší na všem je, že i my rodiče se stavíme za své nevychované dítě, proti pedagogům a jiným výchovným pracovníkům opět v neprospěch budoucnosti svého dítěte. Pokuste si zmapovat, kolik bylo výchovných zařízení v době totality, kdy učitel a veřejný činitel byl autorita. Zmapujte si výchovná zařízení, která vyrostla po revoluci. A stále jich přibývá. Čím to asi je??? Já se táži. kdo má zájem, aby se rozvrátila rodina, společnost díky nesmyslným zákonům............ a úspěšně se to pomaličku daří. Nebudou tito lidé snadno ovladatelní, když se nedomluví ani rodina ???? Iva

Nepřihlášený uživatel

#136 Re:

2015-09-15 11:01

#133: -  

 Již ze své biologické podstaty homosexuálové mít děti nemohou, tak proč by pro ně někdo měl hledat alternativu? Když bude žádat pedofil o osvojení dětí, také mu je ve jménu jeho nedotknutelných lidských práv dáme?


Nepřihlášený uživatel

#137 Re:

2015-09-15 11:59

#133: -  

Pedofilové můžou také toužit po dítěti, tzn. máme jim je tedy dát? 

Nabídnu tuto alternativu, kterou církev předkládá. Kdo hledá může nalézt...

15.-17.10. v Brně na BVV.

www.duchovniobnova.cz

www.otecjames.cz

 

 


Nepřihlášený uživatel

#138

2015-09-15 12:09

Tuto “PETICI” nepodepíšu z více důvodů:
/1/ Předně proto, že v této věci nedocházím k jednoznačnému závěru. I zde totiž (jako v mnoha případech) jde o individuální osoby, osudy, osobnostní výbavu a motivaci, takže jednoznačný odsudek, provázející stanovisko Petice, mi nepřipadá fair. Všichni víme, že mašinérie prověřování způsobilosti žadatelů k výchově svěřeného dítěte má často za důsledek, že v nejcitlivější etapě svého vývoje jsou děti odkázány na různá zařízení, takže rodičovskou lásku už vlastně nikdy nevstřebají tehdy a tak, jak by měly (iracionálně, v nejútlejším dětství). Možná lze mluvit o “lobby” (v duchu textu petice) těchto zařízení? Nevím. Ale je podivné, že “neumístěných” dětí máme nejvíc v Evropě, a to 25 let od Listopadu, kdy se tato otázka začala "řešit"... Jistěže by u výchovy dítěte měl asistovat mužský a ženský prvek (“sociální vzory” pro další fungování dítěte ve společnosti). Ale nejsem si jista, jestli při absenci otce a matky (pokrevních nebo adoptivních) není láskyplný vztah “rodičů”, byť stejného pohlaví, menším zlem než kolektivní výchova. Skoro si myslím, že na misce vah ta pěstounská láska je důležitější než netradiční rozdělení rodičovských rolí dle pohlaví; koneckonců tohle z dítěte homosexuála neudělá. Ale nevím... Konzultovali autoři tuto stránku věci s psychology? S jakými výsledky? (O fundovanosti pisatelů svědčí dvě ukázky přejaté z ilustrací Petice - viz pozn.)
/2/ Zejména mi tedy vadí, že místo apelu k adopci (především, ale nejen, křesťanskými páry / rodinami, které jsou u nás asi těmi nejhomogennějšími? omlouvám se rodinám bez vyznání), se v textu šturmuje s Peticí proti, a to s použitím některých myšlenek a formulací, které svědčí o nepoučenosti a o předpojatosti autorů. Možná nejsou „homofobní“ (jak se dušují), ale zato (nemohu si pomoct) cítím téměř hysterii, která jim brání vidět věci racionálně (jak by se na dokument vzešlý na půdě parlamentu slušelo). Vyjímám formulace (passim):
/a/ lidé hlásící se k homosexuálnímu způsobu života (cit.) Jen na okraj: Homosexualita není otázkou volby (a už vůbec životního stylu) a nelze se k ní hlásit (lze ji maximálně tajit). (A pro jistotu: v civilizovaných zemích to už není ani lékařská diagnóza.)
/b/ alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní buňku rodiny, jež tvoří jeden "otec" a jedna matka (cit.) Doplňme: ideální základní buňku rodiny. – O reálném fungování rodiny v naší společnosti, jež se spíše označuje jako “krize” nebo “rozpad”, víme své, počínaje počtem uzavřených a konče počtem rozvedených manželství se všemi absurdními důsledky, jako vykořeňující “střídavá péče” o dítě...
/c/ Známou skutečností zůstává, že právě homosexuální páry, se v drtivé většině vyznačují vysokou formou promiskuity, která je mnohonásobně vyšší než u běžných heterosexuálních párů (cit.) Pomineme-li ne zcela spravedlivou generalizaci, vyšší promiskuitě u homosexuálů obecně bych i věřila, ale operuje-li se již statisticky významnými množstvími (“drtivá většina”, “mnohonásobně vyšší”), bylo by namístě buď je doložit solidním zdrojem dat, nebo zmírnit tón... Navíc: podobně jako selhává rodina, jsme svědky zjevného rozvolnění mravů ve společnosti (nebo je mi to jen zdá?) bez ohledu na “normalitu” populace. Stačí se podívat na “černou kroniku” a třeba i na TV pořady, propagující “kulturu” často na hranici porna a zejména – z tohoto soudku! - hrůzy typu “Výměna manželek” (vč. dětí!: proti tomu se nechystá žádná petice?)
/d/ To potvrzují i mnozí homosexuálové, případně samotné fotografie z tzv. pochodů "PRIDE" (cit.) Ano, tyhle monstr-akce se mi také nelíbí, připadají mi dětinské a exhibicionistické za hranicí vkusu, ale pokládám je za reakci na dlouhodobé potlačování homosexuality většinovou společností. Není ovšem třeba se účastnit ani přihlížet a dá se to podle mého názoru přežít. Rozhodně v tom necítím další ohrožení společenských mravů (beztak pokleslých). A nákaza rozhodně nehrozí. (Přiloženou sérii fotografií pokládám za mírně řečeno nadbytečnou: každý má jistě – díky TV reportážím aj. zdrojům – představu, jak tahle věc vypadá. Připojené varování před nevhodností pro dětské oči je proto čiré pokrytectví.)
/e/ Homosexuální lobby usiluje postupnými plíživými kroky (nejdříve registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat příště?) ničit staletí osvědčený a fungující model rodiny (cit.) Ke klišé o funkčnosti stávající rodiny viz výše, ale ta dikce... Plíživá – kontrarevoluce? Autoři petice na jedné straně operují mravními hodnotami, ale přitom mají natolik vyhraněný smysl pro spravedlnost, že lidem, kteří z úradku přírody (jistě ne Boha) mají tu smůlu, že vybočují z “normy”, upírají právo na uzákoněný vztah (se všemi právními důsledky, jako je vzájemná povinnost starat se o partnera v nemoci a také právo po něm dědit) – vztah (mám na mysli manželství), o nějž mimochodem podstatná část “normálních” párů nejeví zájem (volné soužití partnerů na jedné straně, vysoká rozvodovost na straně druhé). – A co můžeme čekat příště? Nechci strašit, ale k očekávání jsou daleko masívnější problémy, přicházející kupodivu z větší části, té “normální”, populace...

/3/ LAST BUT NOT LEAST: Podíváme-li se na text této PETICE, úpěnlivě volající ke všem občanům České republiky (cit.), a na komentáře (několik jsem si přečetla), vypadá to, že vedle řešení problému dětí má na srdci (i) jiné zájmy (musíme se bránit - cit.), ač ne zcela zřejmé, nebo obavy, a vytváří (možná nevědomě) ovzduší konfrontace a nesnášenlivosti (o středověké mytologii: viz Ďábel...a jiné iracionality v reakcích nemluvě). A to mi v době, která beztak jitří občanskou soudržnost, vadí zejména.
Dana Svobodová
Pozn. 1/ k “obrácení” pana Glatze, který je v přiloženém materiálu charakterizován takto:
MICHAEL GLATZE Bývalý homosexuál, který dříve působil ve vysokých pozicích homosexuálního hnutí LGBT - zakladatel hnutí "Mladá Gay Amerika" (Young Gay America). Před několika lety konvertoval ke křesťanství. Nyní je heterosexuál a žije se svojí manželkou Rebekou. "Homosexualita, pokud ji předložíme mladým lidem, je pornografická ze své podstaty. Ničí mladé, snadno ovlivnitelné a mate jejich rozvíjející se sexualitu. V evropských zemích se homosexualita považuje za natolik normální, že dětem na základních školách dávají „gay“ knihy pro děti do seznamu povinné četby.
Je to mrzuté, ale jednoduchost světa komplikuje i bisexualita... Nebo je to všechno docela jinak... (něco na způsob „částečného těhotenství“). Btw. Na které škole jmenovitě existuje „gay-literatura“ jako povinná četba? Prosím, požádejte ze své poslanecké autority ministryni školství o veřejné zaujetí stanoviska.
Pozn. 2/ Velkou výpovědní hodnotu má rovněž připojený příběh dvou homosexuálů, kteří adoptovali dítě, aby ho mohli zneužívat: chtě nechtě člověka napadá, že co homosexuál, to pedofil (ačkoli se Petice od podobného zevšeobecnění alibisticky distancuje!), anebo že v běžné populaci k zneužívání dětí (v rámci rodiny např.) nedochází...

Nepřihlášený uživatel

#139

2015-09-15 13:00

marie Novakova

Nepřihlášený uživatel

#140

2015-09-15 15:43

Rodina - otec, matka a dítě jsou základní jednotkou každé společnosti. Vše ostatní je proti zákonům přírody i vesmíru.

Tento příspěvek byl odstraněn autorem petice (Zobrazit podrobnosti)

2015-09-15 15:44Nepřihlášený uživatel

#142

2015-09-15 16:52

Rozumně vysvětleno a logicky zdůvodněno. Normální a myslící lidé kterým jde o budoucnost svých dětí a národa by měli podepsat.
Vlado Poprocký

#143

2015-09-15 22:46

Homosexualita je léčitelná -> http://hnutiprozivot.cz/download/terapie_homosexuality.pdf

Podle důkladné práce Bella a Weinberga 74% mužských homosexuálů uvedlo, že mělo během svého života více než 100 partnerů, 41% více než 500 partnerů a 28% více než 1000 partnerů!!!  Chudáček to adoptované dítě má vyrůstat "rodině" co je průchoďákem deviantů a kdoví koho ještě. Kdo by se jej vůbec zastal?


Nepřihlášený uživatel

#144

2015-09-16 08:47

Zdravý selský rozum, toť dar Boží.

Nepřihlášený uživatel

#145

2015-09-16 16:46

Je neprirodzené, aby deti vychovávali partneri jedného pohlavia. Okrem toho deti sú ovplyvniteľné a vzorom sú práve najbližší ľudia, s ktorými žije v jednej domácnosti. Je pravdepodobné, že z nich budú homoseksualne, alebo lezbické jedince. O niekoľko generácií sa budeme množiť v skúmavke. Je to proti prírode a Božiemu princípu.

Nepřihlášený uživatel

#146

2015-09-16 19:09

Je skvělé vidět, že i přes všechnu tmu a morální úpadek, který obestírá celý dnešní svět stále bují iniciativa bojovat, neohnout hřbet, stát si za svým názorem. Děkuji vám, za zorganizování této petice.
gorwynt

#147 Tolerance?

2015-09-16 21:16

Z některých komentářů je jasné vidět, jak se někteří bezdůvodně chovají agresivně, zvlášť, když se jich homosexualita přímo netýká, nejde o ně samotné ani o nejde ani o jejich děti. Heterosexuálové na homosexuály nadávají, prokleli by je, zavřeli a ti radikálnější i smazali z povrchu zemského. Ale ještě nikdy jsem neviděl gaye nebo lesbu nadávat na heterosexuály.

Takhle si představujete toleranci?

Ta petice je prostě hodně špatný vtip a každý racionálně (!) smýšlející člověk se pod ní nepodepíše.

radek

#148 Re: Tolerance?

2015-09-16 22:29

#147: gorwynt - Tolerance? 

 Myslím, že jste nepatrně heterofóbní až histerický milý pane. Pokud se cítíte diskrimoniván, tak ve vší úctě asi nejste psychicky v pořádku. Zkuste si kupříkladu zajet do Peského zálivu, nebo Iráku, tam je možné mluvit o skutečné diskriminaci. Naopak v Evropě jsou diskriminováni ti, kteří zastávají logiku a zdravý selský rozum.

K té Vaší tolernaci asi tolik:

Kdysi ctěná jako podmínka duchovní svobody, se stává bojovým heslem relativismu, nástroje útoku na pravdu.

Více zde: http://www.petice-adopce.cz/gender-ideologie/gabriele-kuby-praha/


Nepřihlášený uživatel

#149

2015-09-16 22:35

Máme s manželem dvě děti. Vnímáme oba dva jak děti potřebují matku i otce. Naš syn se začne úplně jinak chovat, když přijde tatínek z práce a naše dcera začne být úplně jiná, když je se svým tatínkem, Jejich srdce potřebuje být naplněna jak mateřskou láskou, tak otcovou. Jedno bez druhého nejde. Je to takto správně a rodinný život je krásný a náročný. Výchova dítěte je velmi náročná, proto by neměly homosexuálové adoptovat děti a ani lesbické páry.Nejsou schopni naplňovat opravdové potřeby dítěte. Když zůstane matka sama s dítětem, je to lepší, než aby dítě vychovávaly dvě ženy, nebo dva muži. Děti potřebují vědět, kam patří a že dvě ženy ani dva muži nemohou spolu zplodit dítě. Potřebují mít v této věci jasno a né být v myšlení deformováni od dětství, že to jde i jinak. Jinak to ponechá deformující vliv na jejich duševním vývoji, psychice, atd...Ani zvířátka nevychovávají mláďata jako dvě ženy, nebo dva muži. O co víc by měli mít rozum dospělí lidé.

Nepřihlášený uživatel

#150

2015-09-16 23:35

Podle Tradiční Katolické Nauky, není dědičný Sklon, ale Hřích ! tj. Praktikovaná Homosexualita ! Homosexuální Manželství je Těžká a Nebezpečná Deformace , Tradiční Rodiny !