PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"

Patrik

#201 Re:

2015-09-20 18:32

#197: Dominika -  

 Hezky řečeno ;)


Nepřihlášený uživatel

#202 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-09-20 19:04

#191: gorwynt - Re: Re: Re: Re: Re:  

 

1. ČÁST

Častokrát slyšíme z médií a od některých osobností, co se týče tématu adopce dětí pro homosexuály, "proč bychom tento zákon neschválili, vždyť se podívejte na dnešní heterosexuální rodiny, v jaké jsou krizi."

K tomu je třeba zmínit důležité skutečnosti, ale především si uvědomit absurditu tohoto výroku. Není možné porovnávat rodiny heterosexuální, které mají samozřejmě také své problémy a nejedná se vždy o harmonický vztah, s alternativou homosexuálního soužití. Díky tomu, že heterosexuální rodiny a vztahy tvoří cca min. 96% naší společnosti, tak je logické, že krize, které tyto rodiny a vztahy postihují, jsou mnohem vyšší, co do počtu (ale rozhodně ne, co se týče procentuálního vyjádření) a tudíž se zde navozuje zkreslený dojem, že jsou na to podobně, jako v případě homosexuálních vztahů.

Naopak, když se zaměříme na chování a mentalitu stejno-pohlavích párů, tak vidíme úplně jiný model. U stejno-pohlavních párů se najde nějaké mizivé procento těch, kteří by snad dokázali dítě vychovávat po vzoru heterosexuální rodiny, ale v drtivé většině je situace úplně jiná. Drtivá většina homosexuálních párů žije výrazně promiskuitním způsobem a to i za předpokladu, že mají jednoho "stálého" partnera. Míra promiskuity je cca desetinásobně vyšší než u heterosexuálních svazků. Z toho plyne, že z procentuálního hlediska se najde jen mizivé procento těch, kteří jsou schopni vytvořit jakýsi "optimální" vztah. To znamená, že budeme schvalovat tento zákon jen proto, aby několik jednotlivců došlo k jakémusi uspokojení, ale nebudeme hledět na extrémní míru promiskuity a možnosti zneužívání, která se tím otevře, nemluvě o samotných pochodech PRIDE, kde svůj styl života a promiskuitu (nevyjímaje extrémních projevů) vůbec neskrývají.
Viz podrobná studie Dr. Gerarda J. M. van den Aardwega :
http://www.petice-adopce.cz/homosexualita-a-fakta/dr-gerard-j-m-van-den-aardweg/


Nepřihlášený uživatel

#203

2015-09-20 19:06

2. ČÁST

Ještě lepší než samotné studie je výpověď těch, kteří podobný styl života žili. Ti žili tento způsob života v praxi a znají toto vzájemné soužití naprosto detailně. Všichni tito lidé jednoznačně potvrzují to, co uvádí Dr. Gerard J. M. van den Aardweg.

Chtěl bych zmínit, že i tento pár působil navenek velmi vzorně a kultivovaně, a kdyby někdo vznesl jakoukoliv pochybnost, tak by byl označen za paranoika:
http://www.gloria.tv/media/VjGxT1CwcC7

Budeme tedy připravovat podmínky pro další takové případy a hazardovat tak s životy bezbranných dětí? Každý kdo tvrdí, že je pro tuto adopci a má děti, tak bych mu rád položil otevřenou otázku, svěřil byste své dítě na půl roku lidem, které můžete vidět na pochodech PRIDE (pozn. pochody, které podporuje LGBT agenda)? viz odkaz: http://www.petice-adopce.cz/fotogalerie/

Podotýkám, že to jsou běžné projevy, které je možné pozorovat na těchto pochodech "hrdosti". Myslím, že pokud tomu či onomu člověku na jeho dítěti skutečně záleží a milujete jej, tak by ho do těchto rukou nesvěřil.
Výše zmíněná argumentace typu "schvalme homosexuální adopci, protože v heterosexuální rodiny prožívají krizi" je skutečně absurdní a má jen cíleně odvést pozornost jinam. Pokud někdo něco ukradne, tak ten problém vyřeším tím, že to na poukáži prstem a řeknu si, když to udělal on, tak já můžu také?, nebo se budu snažit hledat způsob, aby se podobný problém již neopakoval?


Nepřihlášený uživatel

#204

2015-09-20 19:08

3. ČÁST

Pokud rodiny prožívají krizi, tak se má tato krize vyřešit tím, že schválíme homosexuální manželství? To je podobné, jako vylití vaničky i s dítětem. Monogamní heterosexuální rodiny jsou společenským ideálem, který je třeba ctít a chránit, jako například ohrožený druh v přírodě, a ne jej navíc pošpinit a pošlapat. Je třeba jej podporovat všemi možnými způsoby a prostředky, aby byl schopen optimálně zakořenit do společenského systému a mohl zdravě růst. Rozhodně není řešení tento model zavrhnout jako "přežitý" a hledat jakousi náhradní alternativu, která v konečném důsledku přinese ještě větší krize, než kterými prochází dnešní heterosexuální rodiny.
Pokud chceme vyřešit krizi dnešní společnosti a především rodin, tak vytvářejme takové podmínky, aby se mohly tyto rodiny zdravě vyvíjet a znovu obnovit. Je třeba jim skrze média a sdělovací prostředky předkládat opravdové hodnoty a vzory, a ne skutečnosti, na kterých se dá dobře vydělat, ale pro společnost jsou spíše jako zhoubná rakovina.
Uvedu konkrétní příklad - extrémní šíření pornografie vede k rozpadajícímu se žebříčku skutečných hodnot a pocitu, že vztah není třeba stavět na postoji zodpovědnosti. To je jedna z klíčových skutečností, která přispívá k šířícímu se rozpadu hodnot a společenských vztahů. Média tento trend ještě spíše podporují, než aby poukazovaly na jeho nebezpečí a naopak vyzdvihovaly hodnoty, které budou vzájemné vztahy spíše posilovat než rozbíjet.
Viz přednáška Matyáše Zrna: http://www.gloria.tv/media/CQLURx68PVU Zde začněme řešit krizi a ne tím, že společnost uvrhneme do ještě většího úpadku uzákoněním něčeho, co tuto společnost poznamená mnohem více, než tomu bylo doposud.

S pozdravem REDAKCE PETICE


Nepřihlášený uživatel

#205

2015-09-20 20:10

Ta naše pošahaná pseudohumanistická společnost jde totálně do háje. Snaží se zavděčit všem "menšinám" a díky tomu utlačuje druhé. Snaží se dodržet lidská práva zločinců, proto upírá obětem právo obrany pod pohružkou nepřiměřenosti, ve vězení lpí opět na jejich nedotknutelných právech, proto jim dopřává bezpracný, relativně luxusní pobyt, který nemá s trestem nic společného, vše ale musí zaplatit daňoví poplatníci, tedy i samotné oběti. Jak ty k tomu přijdou? Snaží se vyslyšet práva imigrantů, proto jim musí domácí obyvatelé ustupovat a přizpůsobovat se jejich zvyklostem, byť mnohdy barbarským, tolerovat jejich kulturní projevy neslučitelné s naším právem a dělat, že je vše naprosto vpořádku, ba co víc, že nás toto soužití (spíš soužení?) dokonce obohacuje a komu se to nelíbí, nemá právo nikterak protestovat, neb to je xenofobie a ta je v dnešní době nepřijatelná (tedy jen z naší strany, z jejich strany to nevadí). Snaží se zavděčit homosexuálům, transvestitům a jiným zvrhlíkům, klidně jim svěří dítě, ale nezajímá ji, že tím porušuje práva těch nejkřehčích - práva dětí na život v plnohodnotné rodině s otcem a matkou. Společnost, v níž žijeme, je totálně převrácená a na hlavu postavená. Do jakých absurdit až hodláme zajít v bezprecedentní honbě za poptávkou lidských práv? Kam až chceme klesnout?

gorwynt
Nepřihlášený uživatel

#206 Re:

2015-09-20 21:04

#204: -  

 Vskutku obsáhlá reakce, milá redakce.

Ovšem už jsem někde výslovně napsal, že o texty náboženských fanatiků nestojím, tedy žádné odkazy na nějaké stránky Gloria a podobně.

Pokud si myslíte, že by nějaká lesba nebo gay chtěli zničit tradiční rodinu, pak jste na hlubokém omylu. To, že chcete zachránit zbytky rodin a tvořit další, je každému jasné, včetně mě, protože sám z té tradiční rodiny pocházím. Nemám absolutně žádný důvod ji rozvracet, poškozovat a likvidovat a už vůbec jej nepovažuji za přežitek. Ale Vašeho výsledného stavu nedosáhnete žádným zákazem. Tohle se Vám prostě nepodaří. Jak píšete na konci, začněte řešit krizi. Ale podporou, nikoliv zákazem.

Otázka Prague Pride, je zcela mimo. To bych pak mohl vytáhnout třeba to, co otcové rodin vyvádějí na sportovních stadionech a jak se někteří účastní demoličních procházek městem. Ledaže tím chcete naznačit, že sňatky a adopce homosexuálů jsou to nejhorší na světě, horší než války nebo státní převrat.

Důvody existence této petice jsou iracionální a ničím nepodložené. Pokud si troufáte tvrdit, že výzkumy ve prospěch homosexuálů jsou zmanipulované, mohu to samé říci i o zdrojích v jejich neprospěch. Stejně jako se najdou lidé, kteří by raději vyrůstali v homosexuální rodině, najdou se i tací, kteří by tam vyrůstat nechtěli.

Zkrátka a dobře si nemáme co vyčítat.

gorwynt

#207 Re: Re: Re:

2015-09-20 21:09

#200: - Re: Re:  

 Nikdy jsem nikomu neřekl a ani nenapsal, že je homofobní. Této frázi se zásadně vyhýbám.

Čemu bychom se měli od Slováků učit? Proč se neučíme od Irů, od Němců, od Švýcarů? Na základě čeho usuzujete, že mám nevyhnutelnou touhu něco rozbíjet? Zamyslete se spíše sám nad sebou. Myslíte, že by rozumný člověk dopustil něco takového, jako je likvidace institutu rodiny? Zkuste si udělat obrázek z faktů, nikoli z mylných interpretací, které Vám předkládají bulvární média typu Nova nebo Blesk. Vyjděte ven mezi lidi, poznávejte je. Třeba se dozvíte něco zajímavého.

Peťa

#208 Re:

2015-09-20 21:28

#205: -  

 Lidi, jen bych chtěl upozornit, že to, co se kolem nás děje, nejsou jen pouhé "Darwinovy" náhody, ale řízená strategie. Řídí ji ti, kdo do toho kolotoče investují mnoho miliard dolarů. Skutečně si myslíte, že je náhoda, že se všude ve světě šíří gender ideologie, jako houby po dešti?, že homosexuálové jsou prosazováni všude (vč. médií)? Někdo to chce. Na druhou stranu tady máme zdánlivě protichůdnou stranu mince - islamizace. Ejhle, dlouho klid a najednou miliony utečenců, kteří prchají před islámským státem. Je třeba si položit otázku, kdo to zařídil? Kdo tu srandu financuje? Z historie je velmi dobře známo, že např. svobodní zednáři financovali mnohdy protichůdné strany, aby docházelo k určitým strategicky promyšleným konfliktům a bojům. Běžný člověk by řekl "to je nesmysl, proč financovat obě strany"? Odpověď je prostá, protože zdecimovaná společnost, která se zmítá v krizi, snadno přijme "opatření", které by za běžných okolností nikdy nebyla ochotna přijat, protože je poddajnější a přizpůsobivější. Na to čekají ti, kteří tyto záležitostí financují. Pokud chcete vědět kdo to je, tak si zjistěte, kdo stál za vytvořením Federálního rezervního systému. Tyto subjekty jsou soukromé finanční zdroje, které lobbují do konkrétních projektů a záměrů, aby ve společnosti vytvořili co nevětší chaos. 

Když to zjednoduším. Pokud chcete vytvořit dokonalý totalitní systém? Nejprve musíte danou společnost provést velkou krizí (pokud možno nakumulováním těchto krizí), pak si můžete určovat pravidla, jak se vám zlíbí. Viz model Francouzské revoluce - ve zničené zdecimované společnosti najednou z čista jasna přichází „zachránce“, který stabilizuje Francii, alespoň si lidé mysleli, že je to zachránce, ve skutečnosti se jednalo o diktátora. Ptám se, měla tehdejší společnost na výběr?

Dnešní svět stojí před úplně stejným scénářem, jen v širším měřítku (globálním). Nejprve připravit kumulaci krizí, ty nechat dolehnout na společnost a pak je již připravena scéna na příchod "zachránce" společnosti a světa. Jsem přesvědčený, že tento "zachránce" již netrpělivě čeká "za oponou dětí" na svoji klíčovou roli.


Nepřihlášený uživatel

#209 Re: Re: Re: Re:

2015-09-20 21:42

#207: gorwynt - Re: Re: Re:  

 Proč jste do toho výčtu zemí, ze kterých se máme učit nezmínil třeba Skandinávii? 

Slováci si zachovali svoji společenskou identitu, kterou už neztatí a nenechají si ji vzít. Na Slovensku gender prohrál. Protože Slováci jsou na stráži a svo společenské hodnoty neztatí, tak jako je ztratilo Německo:

http://www.petice-adopce.cz/zpravy-ze-sveta/

Německo je země, která už dávno žádné hodnoty nemá.


Nepřihlášený uživatel

#210 Re: Re:

2015-09-20 21:49

#206: - Re:  

 Nejspíš jste tak trochu nábožensko-fóbní nemám pravdu? Co by tomu řekli Vaši přátelé z LOGOSu.

Extrémní promiskuita homosexuálů je naprosto tvrdou realitou a potvrzují to nejen studie, ale i lidé, kteří podobný způsob života žili. Když se distancujete od Praguje Pride, tak se tím pádem distancujete i od LGBT nemám pravdu? 

gorwynt

#211 Re: Re: Re: Re: Re:

2015-09-21 10:18

#209: - Re: Re: Re: Re:  

 No dobře, zahrnu tam ještě Skandinávii, pokud budete spokojený. A čerstvě mohou lesby a gayové adoptovat děti i ve Slovinsku.

Na Slovensku gender prohrál, asi proto se tam mají tak bídně. Jak můžete vědět, že Německo je zemí bez hodnot?

gorwynt

#212 Re: Re: Re:

2015-09-21 10:21

#210: - Re: Re:  

 Nevím, co je LOGOS.

Promiskuita nemá nic společného se sexuální orientací. Promiskuitní jsou i heterosexuálové. V době, kdy jsem se seznamoval, jsem často nacházel inzeráty typu "ženatý muž hledá mladého chlapce na intimní chvíle".

Pravdu nemáte, jako tradičně. LGBT není jen Prague Pride. Když Vás nezajímá sport ani auta, distancujete se od heterosexuálů? 


Nepřihlášený uživatel

#213

2015-09-21 11:19

Děti nejsou zvířata. Nemám nic proti homosexuálům,ale aby děti vychovávali podle svého příkladu,není v pořádku.
David
gorwynt

#214 Re:

2015-09-21 11:30

#213: -  

 Souhlasím, děti nejsou zvířata.

http://hradec.idnes.cz/opakovane-znasilnovani-nezletile-divky-u -hradeckeho-soudu-pos-/hradec-zpravy.aspx?c=A150921_123153_hradec-zpravy_pos

Jan Kubalcik

#215 Re: Re: Re: Reakce na příspěvek pana Poprockého (143)

2015-09-21 13:39

#190: - Re: Re: Reakce na příspěvek pana Poprockého (143) 

Vážená paní Svobodová,

oba jsme tedy laici...:-) Také děkuji za Váš věcný přístup.

Každopádně bych tedy, coby laik, rád znovu obrátil Vaši pozornost na jasnou nekonsistenci v argumentaci těch, kteří propagují adopce dětí mohosexuálními páry.

Tvrdí totiž, že homosexualita je daná, vrozená, neměnná... Tvrdí to mmj. proto, aby vyvrátili obavy částí kritiků svých záměrů, kteří (zjednodušeně řečeno) operují rizikem toho, že z dětí vychovávaných v homosexuálních párech budou ve zvýšeném počtu homosexuálové. Ten důvod je ale nyní podružný... zopakujme: podle zastánců adopcí dětí homosexuálními páry je homosexualita vždy jasně daná a neměnná.

Na druhé straně však má být vše sociálním konstruktem... nejen sexuální orientace, ale i samo pohlaví... Tvrdí to v zásadě titíž lidé, jen v poněkud odlišných kontextech.

Má posice v této diskusi je, že abych v ní mohl případně smysluplně pokračovat, potřebuji vědět, kterou z výše uvedených posic si oponent vybere, protože obě zároveň přece platit nemohou. Nebo mohou? Zde se opět vracím k tomu, že jsem laik... Ať někdo předloží, jak a proč mohou platit obě výše uvedená tvrzení. Pak lze takto předložené způspoby a důvody podrobit dalšímu zkoumání, potažmo diskusi... Ale nic takového se neděje (pokud mi něco neuniklo).

Co se týká nabourávání jistot dogmat, obávám se, že velmi rychle spějeme k tomu, že svoboda slova bude omezována proto, aby nikdo nemohl nahlas zpochybnit dogmata těch, kteří (mmj.) prosazují adopce dětí homosexuálními páry. Nejde mi teď na malý okamžik o to, zda má církev ve svém učení pravdu či nikoli, ale považuji za pošlapávání náboženské svobody, aby křesťanský pohled na praktikování homosexuality, resp. jeho veřejné vyslovení bylo kriminalizováno, jak už se v několika zemích děje. Křesťanství dnes není rozhodně vůdčí silou západních společností, není to žádný mocenský hegemon, vůči kterému by se kdokoli mohl vymezovat jako ten slabší a utlačovaný - naopak je křesťanství v Evropě čím dál více záležitost disentu, undergroundu... křesťanství je dnes, bez nadsázky, pronásledováno... a nejde tedy zdaleka pouze o křesťany na Blízkém východě či v Africe. Stačí se podívat na fakta. Ale to jsem odběhl, omlouvám se.

Zapomeňte, prosím, na nějaké horlení proti Satanovi, netahejme do toho ani církev ani Boha. Podstatná je v celé této věci přece lidská přirozenost. Ta je skutečně daná a neměnná. A (nyní se uchýlím ke značné zkratce), samozřejmě, jak už jsem psal jinde, i když je pro člověka přirozené vidět, existují od narození slepí lidé. Slepota, jakkoli může být vrozená, se však proto nestává normou, není normální, neodpovídá lidské přirozenosti. Je to zkrátka odchylka od normy. Chápu, že reflexe dané a neměnné lidské přirozenosti může otřást kázaným slovem - seriózní zájem o bližší poznání totiž chybí... Důvody této nevůle mohou být různé. Může jít o strach z nabourání dogmat až samořejmě k neochotě měnit svůj pohled na věc, neschopnost se s argumenty vypořádat (intelektuálně), ale samozřejmě může jít také o velmi cílený záměr.

Ad militantní tón petice... no, je to jistě subjektivní... a mně to tak vůbec nepřipadá. Naopak mě oslovilo to, co není až tak zcela běžné, tedy oddělení samotné otázky od lidí, od samotných homosexuálů. Vůči nim se petice nevymezuje, drží se věci. Tak to má být.

Srdečně a s přáním pěkného dne

Jan Kubalčík


Nepřihlášený uživatel

#216

2015-09-21 14:35

Ať je s ní seznámena co nejširší veřejnost a hlavně kompetentní politikové. Děkujeme.

Nepřihlášený uživatel

#217

2015-09-21 15:07

Sodoma Gomora.
Jan Kubalcik

#218 Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-09-21 15:11

#191: gorwynt - Re: Re: Re: Re: Re:  

Vážený pane,

jsem rád, že jsme se dopracovali k bázi, na které lze v klidu debatovat. Dovolím si postupně komentovat Vaši reakci.

To, že zájmy dětí stěží vyjmenuje nějaký rodič, ať už je mu kolik chce let, nijak nesouvisí s tím, že tyto existují. Pythagorova věta také nepřestane platit (tím méně existovat) jen proto, že ji většina žáků ve třídě (ke své škodě) nezná.

Promiňte, ale to, že jeden člověk vychovává / může vychovávat dítě a jiný nikoli, na tom, nezlobte se, není vůbec nic nefér. Kategorie fér/nefér, tedy spravedlivé/nespravedlivé patří přece někam úplně jinam. Trošku odběhnu. Jsou dva lidé, jeden je chudý a druhý bohatý. Když se na tu situaci podívá socialista, nemusí nic dál zkoumat - pro něj je to nespravedlnost... jak to, že jeden má víc a druhý méně? Spravedlivé je přece pouze to, když mají oba stejně... Socialista tedy požaduje rovnost výsledků. Správné řešení však vyžaduje další informaci, nejméně tu, zda boháč získal svůj majetek čestně. Pokud ano, žádná nespravedlnost se neděje. Mohl bych tuto otázku dále rozvíjet, ale jistě mi rozumíte: Vám není činěno žádné přikoří. Socialistický pohled na spravedlnost, která ji shledává v samotné, prakticky jakékoli, nerovnosti, je patologický. Nerovnost je přirozeným jevem ve společnosti, neboť naše disposice jsou rozdílné - nemůžeme tedy dospět k rovným výsledkům (naopak by bylo velmi nepřirozené, kdyby byla ve společnosti všech ve všem rovnost...). Jinou věcí je samozřejmě rovnost šancí, ale ani tam jaksi nelze takový nárok vznášet absolutně... Zkrátka, spravedlnost (fér) je, když každému přiznáme, co mu náleží, a odejmeme mu to, co mu nenáleží. To, že někdo jiný vychovává dítě, nemá s Vámi nic společného.

Zkusím nahlédnout tuto otázku ještě z jiného úhlu. Řekněme, že malé dítě v dětském domově může být adoptováno manželským párem nebo párem homosexuálním. Mé stanovisko zní, že za jinak stejných podmínek má vždy dostat přednost manželský pár (a proto nedává ani žádný dobrý smysl, aby měly homosexuální páry právo o adopce žádat... neboť, aby byl argument úplný, k sebe lépe sociálně postavenému homosexuálnímu páru naleznete stejně dobře sociálně situovaný manželský pár, který dítě rád přivítá... to k tomu "za jinak stejných podmínek"...). Není na tom vůbec nic nespravedlivého, neboť to dítě na začátku "nepatří" (v žádném slova smysluj) ani jednomu ani druhému a má se zohlednit výhradně jeho zájem, nikoli touhy dospělých. Abych to podtrhl, upřednostnil bych vždy manželský pár a to samozřejmě (nebo dokonce ještě více) i v situaci, kdy by tento již ve výchově nějaké děti měl, lhostejno zda vlastní či osvojené. Nejde totiž ani o ten manželský ani o ten homosexuální pár - jde o to dítě. A to má právo na to, aby vyrůstalo v co nejpřirozenějším prostředí, kterým je (za jinak stejných podmínek) prostě rodina. Vyostřím to - pokud by jedno dítě chtěl adoptovat manželský pár, který je bezdětný a manželský pár, který již ve výchově nějaké děti má, lhostejno zda vlastní či osvojené, upřednostnil bych ten manželský pár s dětmi... protože nejde o touhy dospělých, ale o co nejlepší zájem dítěte.

Jestě jednou si dovolím obrátit Vaši pozornost k onomu "za jinak stejných podmínek". Tentokrát proto, abych zdůraznil, jak irelevantní je argumentace rodiči, kteří svoji rodičovskou roli zvládají špatně nebo vůbec. Vy sám jste správně v jiných příspěvcích uváděl, že takoví by se našli také mezi homosexuály. V tom to tedy opravdu není - srovnávejme mezi sebou ty, kteří rodičovskou roli zvládají / by zvládli... nebo ty, kteří by ji zvládali špatně... Prostě tak, abychom měli před sebou vždy manželský pár, resp. homosexuální pár, které oba, za jinak stejných podmínek, ve výše nastíněné hypotetické situaci žádají o možnost adoptovat jedno konkrétní dítě. A, jak jsem již řekl, přednost má vždy dostat manželský pár. Kvůli dítěti - tedy, explicitně, nikoli proto, aby se homosexuálnímu páru spáchala křivda.

To co píšete, je více než pochopitelné. Nejste ale sám bezdětný. A pokud pomineme extrémní případy, jako jsou sterilizace, ke které nedal sterilizovaný souhlas, nebo něco horšího, apod., není v tom žádná nespravedlnost.

K té přírodě... znovu, prosím, zpřítomněme tu analogii se slepotou. O té přece platí úplně přesně totéž, co jste napsal: slepé děti se rodí celé věky a rodit se, v určitém procentu, budou i nadále. To ale ze slepoty nedělá normu.

Vymřením lidstva jsem, pokud vím, neargumentoval. Ale když už jsme u demografického vývoje, o ta společenství, která mají počet dětí na jednu ženu v plodném věku hluboko pod 2.1, je na místě se obávat.

Ad co příroda považuje za přirozené či nepřirozené... Ona příroda není nadána natolik, aby něco nějak považovala, byla nebo nebyla lhostejná... nebo dokonce "moudrá"...:-)))) Přiroda a metafyzické pravdy, např. i ta o dané a neměnné lidské přirozenosti, jsou součástí jednoho celku, jedné naší žité reality.

Souvislost mezi registrovaným partnerstvím a rodinou by se dala diskutovat dlouho. Tak jak jste to pojal tam ale žádná souvislost není. Kdyby snad 100% rodin zůstávalo věrně spolu, pak byste řekl, že registrované partnerství je špatná myšlenka? Domnívám se, že i kdybychom si my heterosexuálové, jak říkáte, zametli před vlastním prahem úplně dokonale, Váš názor na dané otázky by to přece nezměnilo ani o milimetr. Nebo ano?

Nicméně... budiž řečeno, že registrované partnerství samo o sobě by rodině nijak zvlášť neublížilo. Samo o sobě. Potíž je v tom, že je to jeden z mnoha faktorů, který rodinu ohrožuje, v jednom šiku s genderovým mainstreamingem, feminismem, atd. atp., prostě v jednom šiku s každým, kdo vidí v rodině místo, kde se pácha domácí násilí a odkud je potřeba pokud možno zachránit děti... prostě konečně rozvrátit to hnízdo tmářské bigotnosti...:-) Přeháním to, obávám se, jenom trochu. Ale zpět. Čím tedy registrované partnerství přispívá k útokům ma rodinu? Snaží se ji připravit o její jedinečnost, o její privilegované postavení (pod rouškou rovnosti chce retistrované partnerství tatáž privilegia...). Rodina sesazená z piedestalu, na kterém právem dlí, bude podstatně zranitelnější (ze strany zmíněných spolupachatelů...).

A propos, dovolte prosím otázku: byl byste pro nebo proti, aby se zákon o registrovaném partnerství upravil tak, aby jej mohl uzavírat kdokoli, tedy i heterosexuálové, tři lidé, čtyři lidé... prostě tak, aby k němu byl rovný přistup? Děkuji.

S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne

Jan Kubalčík


Nepřihlášený uživatel

#219

2015-09-22 07:29

Z ohleduplnosti k homosexuálům, aby netoužili po něčem, co jim není dáno a z lásky k naší společnosti, aby nepozbyla přirozenou krásu a dovedla být pravdivým domovem pro každého.

Nepřihlášený uživatel

#220

2015-09-22 08:13

S ohleduplnosti k homosexuálům, aby netoužili po něčem, co ji není dáno a z lásky k naší společnosti, aby v pevném svazku muže a ženy měla dostatek sil být pravdivým domovem pro všechny.

Nepřihlášený uživatel

#221

2015-09-22 08:26

Je proti přírodě aby např. chlapce vychovávaly dvě lezby nebo dívku dva teplí!!!

Nepřihlášený uživatel

#222

2015-09-22 14:34

Stvoření člověka (Genesis 1-2)
Gn 1,26I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

28A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.

Nepřihlášený uživatel

#223 Re:

2015-09-22 16:36

#222: -  

 "Ploďte a množte se a naplňte zemi..."

jo, tak nas tady bude osm, devet, deset miliard, klidne i dvacet. kdo ty lidi bude zivit? ta bible je pekna trotlovina.

gorwynt

#224 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

2015-09-22 17:13

#218: Jan Kubalcik - Re: Re: Re: Re: Re: Re:  

 Pane Kubalčíku, přiznám se, že už nemám sílu číst tak dlouhé komentáře, zvlášť, když jsem právě dočetl a zkontroloval svou disertační práci na 175 stranách, takže nebudu reagovat na všechno.

Máte pravdu v tom, že to, že někdo jiný vychovává dítě, se mnou nemá nic společného. V tom případě mě zajímá, co má s Vámi společného homosexualita? Co s Vámi mají společného cizí děti z dětských domovů? Co s Vámi mají společného nenarozené děti? Předpokládám, že asi nic. Pokud budu s partnerem vychovávat dítě, Vám do toho, při vší úctě k Vám, nic nebude.

Ano, také bych srovnával ty, kteří rodičovskou úlohu plní skvěle. Ale jak toho chcete docílit? Mladý manželský pár bude chtít mít dítě a už je budete nějak zkoušet, jestli se už jako rodičové cítí? Uděláte z toho akorát začarovaný kruh. Dítě dáte těm, které už nějaké děti mají. Ale těm, kteří se zatím ještě o dítě nepokusili, byste dítě nedával. Moje spolužačka je vdaná a se svým manželem už má prvorozeného syna. Doposud si neměla možnost vyzkoušet, jaké to je být rodič. Někde se prostě začít musí.

Nesrovnávejte homosexualitu se slepotou. Slepota je vada a ti lidé jsou si toho vědomi. Homosexualita je varianta lidské sexuální orientace a neznamená to, že je člověk vadný (viz spousta odborných publikací).

Příroda je nadána, zatím jsme ji do detailu neprozkoumali, ale něco známe. Naštěstí příroda lidskou psychiku neřeší a je jí jedno, kdo se s kým vodí za ruku.

"Zamést před vlastním prahem": můj názor by to změnilo tak, že bych věděl, o čem mluvíte a dal bych Vám za pravdu. Ale heterosexuálové a homosexuálové se chovají úplně stejně, někteří z nich jsou věrní, jiní jsou záletníci. Nemáme si co vyčítat.

Tady je na místě se zamyslet, kdo tu rodinu sesadil z toho piedestalu. Nejsou na vině homosexuálové. Heterosexuálové si přece žijí vlastním životem, stejně jako my. Homosexuálové nemohou za to, že rodiny nejsou podporovány více než nyní, nemohou za to, že se manželé rozvádějí, že se manželství uzavírá čím dál méně, že heterosexuálové jsou čím dál více ochotni žít tzv. "na psí knížku".

Jak už jsem několikrát naznačil, úspěch kvalitního současného i budoucího života dítěte je především ve výchově, nezávisí na pohlaví rodičů. Pokud budeme pěstouny, adoptivními rodiči nebo jeden z nás i tím biologickým rodičem, to dítě nežije v izolaci, ale sbírá podněty odevšad. My jako rodina jsme jeden prvek z mnoha. Máme přátele, příbuzenstvo, kontakt z vnějším okolím. Dítě si hraje se spolužáky, pokud má možnost, sleduje média, učí jej učitelky. Když si Vaše dítě nechá udělat tetování nebo piercing a od Vás to neokoukalo, no tak to bude mít nejspíš z jiného zdroje.

Odpověď otázky na závěr: nejsem si jistý, jestli bych na to odpověděl jednoznačně. Hlavním důvodem je totiž to, že registrovaní partneři mají dost očesaná práva. Přirovnal bych to třeba k tomu, zda byste si vybral za stejnou cenu auto se základní nebo s plnou výbavou. Nemám problém s tím, aby i heterosexuálové uzavírali registrované partnerství, ale kdo by o takto očesaný stav vůbec stál?

Ale naopak nemám nic proti tomu, aby toto partnerství uzavřelo i více lidí zároveň. Mám k tomu tuto analogii: vím, že už nejsme v pravěku, kdy život v tlupách je dávno minulostí, ale kdo přišel na to, že lidi mají žít pouze ve dvou? Co bylo špatné na tom, že se děti vychovávali více lidmi? Není to náhodou tak, že někteří chtěli žít ve dvou, a tak se upravila legislativa? Tím se ovšem ztratila možnost sezdání více lidí, která tady doposud byla. Kdy se objevil ten moment, že od teď budou lidé žít, milovat se, bydlet a vychovávat dítě pouze ve dvou?


Nepřihlášený uživatel

#225

2015-09-22 19:04

Nemohu souhlasit s jednanim, ktere je absolutne neprirozene.Je to jako bestialita.
Jen manzele - muz a zena mohou ze vzajemne lasky splodit dite a spolecne ho vychovavat. Kazde dite potrebuje muzsky a zensky vzor. Je na tom dost, ze existuji homosexualove. Buh stvoril cloveka, jako muze a zenu, nikoli jako muze a muze, nebo zenu a zenu. Prosim u Pana Boha za uzdraveni vsech homosexualu a lezeb. Boze prosim navrat lidstvo do prirozenych vztahu ve jmenu Jezise Krista. Boze ocisti lidstvo Jezisovou krvi. Amen