PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"

 

My, občané České republiky svým podpisem stvrzujeme, že žádáme zákonodárce této země, aby odmítli připravovanou novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte. Jsme přesvědčeni, že odůvodnění přijetí novely není založeno na pravdě.

Touto peticí zaujímáme odmítavý postoj proti LGBT homosexuální lobby, která má za cíl postupnými kroky změnit definici manželství, odstranit v rámci genderové ideologie pojem "otec" a "matka" a usiluje o propagaci obscénních a exhibicionistických pochodů PRIDE (tzv. pochody "hrdosti").

POZNÁMKA: MOŽNOST PODPISU ELEKTRONICKÉ PETICE NALEZNETE ÚPLNĚ DOLE POD TEXTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSÍME O VAŠI POMOC

Chceme poprosit všechny lidi dobré vůle, kterým není lhostejná budoucnost našeho národa, a jsou ochotni mimo svůj podpis v elektronické petici, připojit i podpis v petici papírové, popřípadě obětovat i nepatrnou část svého času, a zapojit se do sběru podpisů ve svém okolí. 

Více informací ZDE

 

                              INFORMAČNÍ WEB PETICE NALEZNETE ZDE: WWW.PETICE-ADOPCE.CZ

 
PETICE PROTI NOVELE ZÁKONA O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
 
Skupina zákonodárců z různých politických stran v současné době připravuje novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte.
Zákon o registrovaném partnerství prošel v roce 2006 jen těsnou většinou (o jeden hlas) a to proto, že nerozhodnutá část poslanců byla ubezpečena v tom, že si homosexuální páry nebudou klást žádné další požadavky. Dnes vidíme, že svého slibu nedostály a nyní požadují zmíněnou adopci. Co se týče registrovaných partnerství, je nutné upozornit na jednu skutečnost. Není pravdou, pokud biologický rodič dítěte zemře, že je toto dítě automaticky umístěno do dětského domova. Dnešní soudní praxe potvrzuje, že pokud by biologický rodič dítěte zemřel, pak je dítě homosexuálního partnera dáno do výchovy pozůstalému partnerovi, který by se stal pěstounem nebo poručníkem. Z toho plyne, že uzákonění adopce, o něž propagátoři zákona usilují, je i z tohoto hlediska bezpředmětné až absurdní. V těchto specifických situacích by se z praktického hlediska jednalo pouze o několik málo výjimečných případů a jak z výše uvedeného vyplývá, tyto mohou být uspokojivě vyřešeny v rámci stávající legislativy.
Hlavní stránka problému spočívá v jiné skutečnosti. Otevírá se zde totiž možnost, že všichni lidé hlásící se k homosexuálnímu způsobu života, si budou moci adoptovat dítě. Tato petice vznikla především proto, aby hájila práva těch, kteří se sami hájit nemohou - práva nevinných dětí. Naší povinností je usilovat o vytvoření těch nejlepších podmínek pro výchovu dítěte, a ne utvářet jiné alternativy, které nikdy nemohou nahradit základní buňku rodiny, jež tvoří jeden "otec" a jedna "matka". Naopak vytvářením nových alternativních variant můžeme snadno dospět k výraznějšímu zpochybnění a postupnému rozmělňování základního modelu rodiny. Tento model je třeba mít v úctě a chránit jej, aby zůstal i nadále pevným pilířem naší společnosti. Známou skutečností zůstává, že právě homosexuální páry, se v drtivé většině vyznačují vysokou formou promiskuity, která je mnohonásobně vyšší než u běžných heterosexuálních párů. To znamená, že zde rozhodně nelze mluvit o stabilním prostředí, v němž by dítě mělo vyrůstat. To potvrzují i mnozí homosexuálové, případně samotné fotografie z tzv. pochodů „PRIDE“. V tomto případě lze spíše mluvit o neuváženém experimentování na dětech, než o upřímnou snahu hájit práva těchto snadno zranitelných dětí. 
Tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu uzákonění adopce dětí těmito páry. Homosexuální lobby usiluje postupnými plíživými kroky (nejdříve registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat příště?) ničit staletí osvědčený a fungující model rodiny.
Proto prosím všechny občany České republiky, aby se zapojili do této petice a pomohli v jejím šíření.
Jste proti adopci dětí homosexuálním partnerem? Prosím, podepište tuto petici.
 
S pozdravem a úctou
Ing. Pavlína Nytrová
poslankyně PČR
 
Poslankyně KDU-ČSL Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS
Návrh zákona o registrovaném partnerství, který se do sněmovny snaží protlačit určitá skupina poslanců, a týkající se adopce dětí homosexuálními páry, mě, jako matku několika dětí, nemůže nechat klidnou. Děti jsou nejzranitelnější částí naší společnosti a naším úkolem je chránit je, a ne je podrobovat nebezpečným experimentům.  Dítě potřebuje vyrůstat v rodině, kde jsou jasně dané role, a to je role ženy jako matky a role muže jako otce.  Tento model registrované partnerství nesplňuje, ale přesto si jeho zastánci přisvojují právo na výchovu dětí ve vztahu, který chtějí označit za rodinu, a to navzdory naší kultuře a tradici našich předků, jež bychom si měli vážit. Homosexuální loby se tak snaží veřejnosti předkládat model homosexuálního registrovaného partnerství, jako vhodné místo pro výchovu dětí a považují tento model za normální. Jsem zastáncem tradiční rodiny a obracím se na vás všechny, komu není osud naší budoucí generace lhostejný, abyste k petici připojili svůj hlas.   
 
Poslankyně ČSSD Mgr. Dana Váhalová
Ač jsem v mnoha směrech velmi tolerantní, co se týká rodiny dlouhodobě podporuji tradiční model. Jakékoliv alternativy považuji za oslabení funkcí rodiny, což se následně projevuje v celospolečenském klimatu.  Základní rodina muž – žena a jejich děti plní funkci reprodukční, sociálně – ekonomickou, kulturně výchovnou, psychologickou a emocionální, je základním kamenem struktury každé osobnosti.  Podporuji tradiční rodinu, podporuji Petici proti adopci dětí homosexuály. 
________________________________________________________________________________________________________________
 

 UPOZORNĚNÍ: 

Rádi bychom upozornili, že cílem této petice není vytvářet odboj proti homosexuálům samotným, ale zaujmout odmítavý postoj proti LGBT homosexuální lobby, která má za cíl změnit definici manželství, odstranit v rámci genderové ideologie pojem "otec" a "matka" a usiluje o propagaci obscénních a exhibicionistických pochodů PRIDE (tzv. pochody "hrdosti"). LGBT agenda si navíc nárokuje hovořit za celou skupinu homosexuálů, kteří rozhodně nesdílí stejný názor.

Zde je ukázka některých fotografií z pochodů PRIDE podporovaných LGBT agendou. Z těchto snímků je možné jasně pochopit pozadí celé propagandy.

Některé fotografie nejsou vhodné pro osoby mladší 18ti let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I HOMOSEXUÁLOVÉ JSOU PROTI REDEFINICI MANŽELSTVÍ

Je to již dva roky, co do pařížských ulic vyšlo milion francouzů, aby hájili ochranu rodiny definovanou mužem a ženou. 

 
Manifestace "LA MANIF POUR TOUS - Manifestace pro všechny" byla reakcí na dlouhodobé posouvání hranic prezidenta F. Hollanda v kulturně-etických otázkách. Mezi něž patří zavedení manželství homosexuálů, umožnění adopcí dětí pro homosexuální páry a odstranění pojmů "otec" a "matka" či "manžel" a "manželka" z úředních dokumentů, které mají být nahrazeny termíny "rodič A" a "rodič B".
Odmítavá veřejná diskuze a několikaměsíční protesty po celé zemi vyústily do jedné z nejmasovějších akcí v historii moderní Francie. Této manifestace se zúčastnili různorodé skupiny od katolíků, protestantů, židů, nevěřících, představitele a sympatizantů různých politických stran a nevyjímaje i samotných homosexuálů, kteří se postavili na odpor lobbistům z LGBT homosexuální agendy a protestovali proti zákonu homosexuální manželství a adopce dětí pro homosexuály. Tyto zákony považují za nesmyslné. 
 
Mluvčí homosexuální organizace HOMOVOX Nathalie de Williencourt sdělila: 
"Ve Francii nás cenzurují, naslouchají jen homolobby z LGBT, jen oni vystupují v médiích, ovšem většina homosexuálů nesouhlasí, aby vystupovali v jejich jméně. My jsme si je nezvolili! Oni nás nemají co reprezentovat."
Pro italský deník Tempi Nathalie de Williencourt dále hovoří: 
“My homosexuálové ani netoužíme po manželství. Heterosexuální pár je podstatně odlišný od homosexuálního. Už jen pro jednoduchý detail: homosexuálové nemůžou přirozeně zplodit dítě a proto potřebují jinou formu 'unie', než je manželství.”
 
Nathalie se dotkla i další podstatné záležitosti – dětí: 
“Věříme, že děti mají právo na otce a matku – nejlépe biologické, kteří se vzájemně milují. Dítě se rodí jako ovoce lásky mezi otcem a matkou a má právo je poznat. Pokud si homosexuální páry budou moci adoptovat děti, kterým byl tento základní fakt a cit od biologických rodičů odepřen, odepře se jim i ta druhá (možná poslední) šance na matku a otce! Adopce není právo dospělých. Adopce je tu pro děti, aby se jim 'darovali' rodiče, kteří je budou milovat. Bohužel tato koncepce je dnes postavená na hlavu.”
Paříží se nesly transparenty s nápisy: "Všichni pocházíme z muže a ženy", "Jsem dítě, ne právo!", "Láska k manželství není homofobií!", "Rozdíly jsou klíčem k existenci", "Vím, odkud jsem přišel, ptám se, kam jdeme...?" 
 
Šokující prohlášení též učinil pro list Avvenire Xavier Bongibault, předseda hnutí Plus gay sans mariage: "Existuje zřejmá snaha homosexuály umlčet. Většina homosexuální komunity se o návrh zákona vůbec nezajímá", uvedl francouzský deklarovaný ateista a vysvětlil, že byl v důsledku tohoto výroku terčem výhružek.
_________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Zdokumentovaný případ dvou homosexuálů Petera Truonga a Marka Newtona, kteří si "opatřili" dítě, aby jej později mohli sexuálně zneužívat.

3 minutové video:

http://files.grauss.webnode.cz/200000433-e68fce7888/newton_truong%20(video).jpg

V roce 2011 byli v Los Angeles zatčeni Peter Truong a Mark Newton z Queenslandu za sexuální zneužívání malého chlapce. Truong a Newton si za 8000$ koupili novorozeného chlapce od "cizí" ženy. Chlapec byl těmito muži pravidelně sexuálně zneužíván. Mimo to Truong a Newton velmi často cestovali, aby chlapce za stejným účelem nabízeli i jiným lidem v různých zemích, včetně Austrálie, USA, Německa a Francie.

Peter Truong byl odsouzen na 30 let a Mark Newton na 40 let odnětí svobody. Tento případ je pouze špičkou ledovce, kolik podobných případů se kolem nás odehrává bez našeho vědomí...?

Budeme připravovat podmínky, aby k nim přibyly i tisíce dalších...?

"Jestliže společnost upustí od morálky, zvláště pak v oblasti sexuality, zřítí se do anarchie a chaosu, a to může vést k nastolení nového totalitního režimu ze strany státu."
 
"Společnost, podobná německé, se nachází v hlubokém úpadku, opravdu v degeneraci, bude dědit vichřici násilí a ještě mnohem hlubší úroveň degradace svých vlastních občanů," varoval O'Brien. "Tak se to stalo dříve v Německu. Tak se to stalo v jiných národech. Příčiny jsou různé, ale ve stejné dynamice popírání mravního řádu zformovaného vesmíru; výsledkem je radikální zlo. Zásah německého státu do rodinného života je novou úrovní sebezničení," řekl O'Brien.

 http://files.grauss.webnode.cz/200000510-890a68a06c/michael-glatze.jpgMICHAEL GLATZE
Bývalý homosexuál, který dříve působil ve vysokých pozicích homosexuálního hnutí LGBT - zakladatel hnutí "Mladá Gay Amerika" (Young Gay America). Před několika lety konvertoval ke křesťanství. Nyní je heterosexuál a žije se svojí manželkou Rebekou.
"Homosexualita, pokud ji předložíme mladým lidem, je pornografická ze své podstaty. Ničí mladé, snadno ovlivnitelné a mate jejich rozvíjející se sexualitu. V evropských zemích se homosexualita považuje za natolik normální, že dětem na základních školách dávají „gay“ knihy pro děti do seznamu povinné četby. 
Michaeli, jaký je konečný záměr homosexuálního hnutí LGBT? Uspokojí se hnutí s 'vymožením' si práva na adopci dětí a rovnoprávností s manželstvím muže a ženy?
"Ne, 'neuspokojí' se s ničím, protože stálá přítomnost heterosexuálů je pociťovaná jako útlak pro ty, kteří jsou uvězněni v homosexualitě."
 
Matka-dítě-otec je přirozený vývoj. Vše ostatní je nepřirozená podivnost, tedy omyl.  
Zdraví Vilém Čok
_________________________________________________________________________________________________________________
 
Manželé Parkerovi opisují svojí zkušenost. V roce 2004 se přestěhovali z Livingstonu v New Jersej do Lexingtonu v Massachussets. Jejich dva synové měli v tom čase 3 a 5 let. Starší z nich začal navštevovat místní mateřskou školu v Lexingtonu. Více zde:
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
POZNÁMKA:
V případě podepsání této petice nezapomeňte prosím potvrdit svůj podpis na svém e-mailu, kde Vám bude zaslána zpráva ze serveru PETICE. Pokud byste toto potvrzení neprovedli, tak je Váš podpis neplatný.
Děkujeme všem.

Ing. Pavlína Nytrová    Kontaktujte autora petice