PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"


Nepřihlášený uživatel

#51

2015-09-10 08:43

Bůh stvořil muže a ženu. Dítě potřebuje vzor matky i otce.
Martin

#52 Re: Re:

2015-09-10 09:41

#34: Blaf - Re:  

Na svůj názor máte samozřejmě právo. Myslím ale, že vám poněkud uniká skutečný stav a vývoj věcí. Zvláštní, že jako křesťan vidíte vyděšenou konzervativní menšinu křesťanů s apokalyptickými vyhlídkami. Já vidím, že poslední vývoj společnosti je alarmující. Vaše bezstarostnost mě udivuje. Hledejte příklady, jak daleko to může zajít, jak daleko to už kde zašlo. Evropa se rapidně mění. Kde se homosexuálové a hlavně legislativně vlivná frakce LGBT zastaví? Jedině tam, kde je zastavíme!

Pro zajímavost, v Holandsku by Vaše novomanželka nedostala Vaše příjmení. Na dokladech zůstavá ženám dívčí příjmení. Zdá se to být maličkost, ale svědčí to o lecčem. Máme ve světě gay městské čtvrti a vesnice. Kolik je toho všeho dalšího? Nespočet...
Lesby chtějí adoptovat holčičky a gayové chlapečky. Proč? Je to opravdu Láska? Je to opravdu čistá otcovská mateřská láska? Nebo to má rizika? Jak velká? Chceme jim vystavovat malé děti?

 


Nepřihlášený uživatel

#53

2015-09-10 10:14

Až první homosexuální pár počne syna,nebo dceru,pak budou rovnocenní....
honza

#54 Re:

2015-09-10 10:23

#53: -  

 Jen bych upřesnil Váš výrok

"Až první homosexuální pár počne syna,nebo dceru, přirozenou cestou (tzn. bez alternativních způsobu), jak to příroda zařídila,pak budou rovnocenní...."

Někdo také může nesouhlasit s tím, že existuje zákon gravitace, může mít dokonce i přesvědčivé argumenty a ovlivnit spoustu lidí, ale tím, že bude popírat skutečnou pravdu, tak se mu nakonec podaří tento zákon zrušit???

Buď přijímám pravdu takovou jaká je, nebo si vytvářím svoji pravdu. Jeden moudrý člověk řekl, že žijeme v době "diktatury relativizmu" a měl pravdu.

REDAKCE PETICE

#55

2015-09-10 10:28

1. ČÁST

Častokrát slyšíme z médií a od některých osobností, co se týče tématu adopce dětí pro homosexuály, "proč bychom tento zákon neschválili, vždyť se podívejte na dnešní heterosexuální rodiny, v jaké jsou krizi."

K tomu je třeba zmínit důležité skutečnosti, ale především si uvědomit absurditu tohoto výroku. Není možné porovnávat rodiny heterosexuální, které mají samozřejmě také své problémy a nejedná se vždy o harmonický vztah, s alternativou homosexuálního soužití. Díky tomu, že heterosexuální rodiny a vztahy tvoří cca min. 96% naší společnosti, tak je logické, že krize, které tyto rodiny a vztahy postihují, jsou mnohem vyšší, co do počtu (ale rozhodně ne, co se týče procentuálního vyjádření) a tudíž se zde navozuje zkreslený dojem, že jsou na to podobně, jako v případě homosexuálních vztahů.

Naopak, když se zaměříme na chování a mentalitu stejno-pohlavích párů, tak vidíme úplně jiný model. U stejno-pohlavních párů se najde nějaké mizivé procento těch, kteří by snad dokázali dítě vychovávat po vzoru heterosexuální rodiny, ale v drtivé většině je situace úplně jiná. Drtivá většina homosexuálních párů žije výrazně promiskuitním způsobem a to i za předpokladu, že mají jednoho "stálého" partnera. Míra promiskuity je cca desetinásobně vyšší než u heterosexuálních svazků. Z toho plyne, že z procentuálního hlediska se najde jen mizivé procento těch, kteří jsou schopni vytvořit jakýsi "optimální" vztah. To znamená, že budeme schvalovat tento zákon jen proto, aby několik jednotlivců došlo k jakémusi uspokojení, ale nebudeme hledět na extrémní míru promiskuity a možnosti zneužívání, která se tím otevře, nemluvě o samotných pochodech PRIDE, kde svůj styl života a promiskuitu (nevyjímaje extrémních projevů) vůbec neskrývají.
Viz podrobná studie Dr. Gerarda J. M. van den Aardwega :
http://www.petice-adopce.cz/homosexualita-a-fakta/dr-gerard-j-m-van-den-aardweg/

REDAKCE PETICE

#56

2015-09-10 10:30

2. ČÁST

Ještě lepší než samotné studie je výpověď těch, kteří podobný styl života žili. Ti žili tento způsob života v praxi a znají toto vzájemné soužití naprosto detailně. Všichni tito lidé jednoznačně potvrzují to, co uvádí Dr. Gerard J. M. van den Aardweg.

Chtěl bych zmínit, že i tento pár působil navenek velmi vzorně a kultivovaně, a kdyby někdo vznesl jakoukoliv pochybnost, tak by byl označen za paranoika:
http://www.gloria.tv/media/VjGxT1CwcC7

Budeme tedy připravovat podmínky pro další takové případy a hazardovat tak s životy bezbranných dětí? Každý kdo tvrdí, že je pro tuto adopci a má děti, tak bych mu rád položil otevřenou otázku, svěřil byste své dítě na půl roku lidem, které můžete vidět na pochodech PRIDE (pozn. pochody, které podporuje LGBT agenda)? viz odkaz: http://www.petice-adopce.cz/fotogalerie/

Podotýkám, že to jsou běžné projevy, které je možné pozorovat na těchto pochodech "hrdosti". Myslím, že pokud tomu či onomu člověku na jeho dítěti skutečně záleží a milujete jej, tak by ho do těchto rukou nesvěřil.
Výše zmíněná argumentace typu "schvalme homosexuální adopci, protože v heterosexuální rodiny prožívají krizi" je skutečně absurdní a má jen cíleně odvést pozornost jinam. Pokud někdo něco ukradne, tak ten problém vyřeším tím, že to na poukáži prstem a řeknu si, když to udělal on, tak já můžu také?, nebo se budu snažit hledat způsob, aby se podobný problém již neopakoval?

Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2015-09-10 10:30


REDAKCE PETICE

#58

2015-09-10 10:31

3. ČÁST

Pokud rodiny prožívají krizi, tak se má tato krize vyřešit tím, že schválíme homosexuální manželství? To je podobné, jako vylití vaničky i s dítětem. Monogamní heterosexuální rodiny jsou společenským ideálem, který je třeba ctít a chránit, jako například ohrožený druh v přírodě, a ne jej navíc pošpinit a pošlapat. Je třeba jej podporovat všemi možnými způsoby a prostředky, aby byl schopen optimálně zakořenit do společenského systému a mohl zdravě růst. Rozhodně není řešení tento model zavrhnout jako "přežitý" a hledat jakousi náhradní alternativu, která v konečném důsledku přinese ještě větší krize, než kterými prochází dnešní heterosexuální rodiny.
Pokud chceme vyřešit krizi dnešní společnosti a především rodin, tak vytvářejme takové podmínky, aby se mohly tyto rodiny zdravě vyvíjet a znovu obnovit. Je třeba jim skrze média a sdělovací prostředky předkládat opravdové hodnoty a vzory, a ne skutečnosti, na kterých se dá dobře vydělat, ale pro společnost jsou spíše jako zhoubná rakovina.
Uvedu konkrétní příklad - extrémní šíření pornografie vede k rozpadajícímu se žebříčku skutečných hodnot a pocitu, že vztah není třeba stavět na postoji zodpovědnosti. To je jedna z klíčových skutečností, která přispívá k šířícímu se rozpadu hodnot a společenských vztahů. Média tento trend ještě spíše podporují, než aby poukazovaly na jeho nebezpečí a naopak vyzdvihovaly hodnoty, které budou vzájemné vztahy spíše posilovat než rozbíjet.
Viz přednáška Matyáše Zrna: http://www.gloria.tv/media/CQLURx68PVU

Zde začněme řešit krizi a ne tím, že společnost uvrhneme do ještě většího úpadku uzákoněním něčeho, co tuto společnost poznamená mnohem více, než tomu bylo doposud.

S pozdravem REDAKCE PETICE


Nepřihlášený uživatel

#59

2015-09-10 11:10

Podepsal jsem rád a nedovedu si tu deformaci výchovy dětí představit. Je to zločin a doufám, že už Dinsbíři a Šabatové zvoleni či jmenováni nebudou. FK
kepha

#60

2015-09-10 12:30

 Slyším v okolím mnoho hlasů, kteří se ptají, proč by nemohli dospělí jedinci žít spolu v homosexuální dvojici. Mluví se o tom, že nikomu neškodí.

Má otázka ale zní: A komu tím přispívají?

Rodina tvořená mužem a ženou umožňuje narození nových dětí. Homosexuální dvojice však nebývají nejaktivnějšími členy prospěšných organizací ani nikterak nepomáhají společnosti. - Homosexuálové mluví stále jen o svých právech, ale jaké mají povinnosti?


Nepřihlášený uživatel

#61

2015-09-10 13:15

Nesouhlasím s adopcí dětí homosexuály Romančíková

Nepřihlášený uživatel

#62

2015-09-10 13:51

Velmi moudrá slova otce Jamese Manjackala, který přesně pojmenoval oblast sexuality, doporučuji shlédnout:

http://www.gloria.tv/?media=635157

Mimochodem, kdyby se někdo chtěl zůčastnit jeho exercicií, tak má tu možnost. Tím chci říct, že je zde otevřená možnost i pro homosexuály. Otevírá se zde možná cesta k uzdravení pro ty, kteří o to mají zájem.

Duchovní cvičení - Brno, výstaviště BVV, 15. – 18. 10. 2015

více informací zde:

http://www.otecjames.cz

http://www.duchovniobnova.cz/

pavel

#63

2015-09-10 14:07

všechny vás zdravím, doporučuji přečíst si slogan, který má na svých stránkách paní poslankyně Pavlína Nytrová, to mi vzalo dech! http://www.pavlinanytrova.cz/

"Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál."

Matka Tereza


Nepřihlášený uživatel

#64

2015-09-10 14:58

Protože je to proti Bohu a přírodě.

Nepřihlášený uživatel

#65

2015-09-10 16:18

ne budme proti tomu co stvoril BUh. Prosim o mudrost pre ludi-modlim sa o to

Nepřihlášený uživatel

#66

2015-09-10 16:39

Opodstatněná
L.

#67 Středověk

2015-09-10 18:35

Lidi, vzpamatujte se trochu. Každý má právo na to mít rodinu, bez ohledu na to, jak je sexuálně orientován. Nežijeme ve středověku, někteří lidé tvrdě bojovali za to, aby jim byla tato možnost poskytnuta, a vy, kteří v jejich situaci nejste, jim budete říkat, že to není správné? Pokud homosexuální pár děti nechce, ať je nemá, ale proč odepírat tuto možnost těm, kteří po dítěti touží?


Nepřihlášený uživatel

#68

2015-09-10 18:58

snad se ještě většina nezbláznila

Nepřihlášený uživatel

#69

2015-09-10 19:24

Nesikovne jsem se podepsal 2x, 1642 a 1647, prosim ten podpis 1642 odstrante... Dekuji. J.K.


Nepřihlášený uživatel

#70

2015-09-10 19:27

...a jeste jsem chtel upozornit na tento programovy text Konzervativni strany... J.K.

igor

#71 Re: Středověk

2015-09-10 20:03

#67: L. - Středověk 

Za prvé, homosexualita není orientace, tuhle myšlenku se nám LGBT agenda snaží nějakou dobu vnucovat. Homosexualita je odchylka od normálu. To by v tom případě někdo mohl klidně tvrdit, že pedofilie je přece jen sexuální orientace.

Za druhé, tato petice je pouze a jen věcí zdravého rozumu. Nebo mi chcete tvrdit, že mám středověké smýšlení, když nechci svěřit děti těmto lidem? viz stránky petice: http://www.petice-adopce.cz/fotogalerie/

 

 


Nepřihlášený uživatel

#72 Re: Středověk

2015-09-10 20:04

#67: L. - Středověk 

 Prý každý má právo na rodinu, to je tedy argumentace jak sviňa. Pokud nejsou schopni dva lidé stejného pohlaví počít dítě, tak to asi má svůj důvod. Je to prostě proti přírodě a my si nemůžeme hrát na bohy a znásilňovat základy naší biologické podstaty, jak se nám zrovna v naší dekadentní společnosti zlíbí. A když bude chtít adoptovat dítě pedofil, tak mu to taky dopřejeme, protože i on na to má právo? Všechno má své hranice. Schvaluji registrované partnerství. Pokud se dva mají rádi, neměli bychom jim v tom bránit, ale plést do tohoto svazku dítě a ohrožovat jeho mravní výchovou v téhle alternativní rodině se dvěma stejnopohlavními rodiči, aniž bychom s jistotou věděli, jaký to bude mít vliv na jeho duševní vývoj, to už je za tou hranou, kterou bychom měli akceptovat. Homosexualita je nezdravá odchylka od normálu a je třeba ji tolerovat, ne však propagovat jako způsob života rovnocenný s heterosexuálním vztahem a už vůbec ne nad ním vyvyšovat a vystavovat na odiv v nějakých pochodech hrdosti, to je dokonale zvrácené a nechutné. Místo, abychom vytvářeli co nejpříhodnější prostředí pro zakládání heterosexuálních rodin, zasadill se o návrat morálky a tradičních hodnot, aktivně bojovali proti rozkladu společnosti, tak děláme pravý opak, do popředí vyzdvihujeme všemožné "moderní" alternativní způsoby žití a svobodomyslné názory na život, relativizujeme všechny zažité, osvědčené a fungující společenské systémy a pořádky a společenskou krizi a úpadek hodnot tím ještě více prohlubujeme. Lidi, mysleme, kam až tuhle degeneraci chceme nechat zajít? Opravdo chceme klesnout až na samé dno morálního bahna?


Nepřihlášený uživatel

#73

2015-09-10 20:31

Nelze být jen mlčící většinou, protože jinak křiklouni rozvrátí celou společnost i národy

Nepřihlášený uživatel

#74

2015-09-10 20:44

Je špatně, když si skupina lidí bere právo omezovat práva druhých. Není to tak dlouho, co si komunisté vzali právo rozhodovat o sterilizaci Cikánek/Romek. A teď si zase chce skupina lidí vzít právo rozhodovat o životě LGBT partnerských svazků a jejich dětech.
Proč nemá člověk, který s dítětem žije a vychovává jej v registrovaném partnerství, mít stejné právo dítě osvojit a říkat "moje dítě" - tak jako každý jiný rodič adoptující dítě Proč nemá dítě žijící v tomto svazku právo mít dva rodiče, ale rozlišovat, kdo je jeho rodič a kdo jen cizí člověk? Myslíte, že je normální, aby jeden z partnerů musel mít potvrzení při vyzvedávání dítěte ze školky, při návštěvě lékaře, nemocnice apod.? Jak by se vám líbilo, kdyby totéž platilo i pro nebiologického manžela "správného" pohlaví?

Nepřihlášený uživatel

#75

2015-09-10 22:02

Nechtěl bych ve škole sedět a vysvětlovat, že místo maminky mám dva tatínky. Vždyť by mě za to umlátili. Dítě pochází z ženy a muže, ať je tedy vychovává hetero pár. Dítě potřebuje oba vzory. Homosexuáli by měli být soudní a uznat, že chtít dítě by určitě pro dítě samo nemohlo být to pravé ořechové a ne myslet na své sobecké touhy.