STOP krácení dotací soukromým a církevním školám


Nepřihlášený uživatel

#1

2014-07-21 14:03

Státní rozpočet krácením dotací soukromým školám neušetří - jde jen o politické a populistické kroky

Nepřihlášený uživatel

#2

2014-07-21 14:21

Smysl pohybu ve financování škol by se měl odvíjet od kvality školy a ne od zřizovatele

Nepřihlášený uživatel

#3

2014-07-21 14:37

Je to nehorázný podvod na daňové poplatníky ze starny státu, potažmo ministra Chládka, jak chce velit resortu vzdělávání, když lže zřizovatelům a všem ostatním...
JS

#4 Populismus a lži

2014-07-21 16:25

Tvrzení pana ministra, že soukromé školy berou více dotací než ty státní, je populismus a dle mého názoru úmyslná lež z jeho strany. Každý kdo se v této oblasti pohybuje musí vědět, že peníze které hradí obce státním školám, nejsou hrazeny z ničeho jiného než z dotace státu. Tedy tvrzení, že tyto peníze dostávají soukromé školy navíc jsou očividnou lží.

Nepřihlášený uživatel

#5

2014-07-21 17:32

Základní školu Bodláka a Pampelišky, o.p.s. ve Veliši jsme si vybrali proto, že považujeme za důležité, v jakém prostředí naše děti tráví velkou část dne. Od ostatních rodičů jsme o této škole slyšeli samé klady, a tak jsme se pro ni rozhodli, i když to pro nás znamenalo komplikaci s dojížděním.
Od začátku nás upoutala rodinnou atmosférou a důrazem na dobré vztahy mezi učiteli a žáky, mezi dětmi ve třídě i mezi učiteli a rodiči. Nyní máme se ZŠBP již šestiletou zkušenost a chodí do ní již obě naše děti. Velmi si vážíme partnerského a vstřícného přístupu školy i jednotlivých učitelů k dětem i k jejich rodinám. Velmi nám to pomáhá při řešení jakýchkoli otázek nebo problémů. Jsme rádi, že nám škola umožňuje vstupovat do školního vzdělávání i výchovy našich dětí a že ji zajímají naše názory. Jsme velmi rádi, že učitelé respektují individuální potřeby a situaci každého žáka a že je to v tomto menším kolektivu možné. Díky tomu výuka vyhovuje dětem nadaným i těm, které mají nějaké obtíže. Jsme rádi, že škola využívá nové, moderní metody ve výuce i v celkovém přístupu k dětem a mladým lidem. Učitelé i pracovníci školy jsou pro děti i pro nás rodiče příkladem obětavosti pro dobrou věc.
Jsme však dlouhodobě rozčarováni přístupem státu ke školám podobného typu. Naše škola je neziskovou, obecně prospěšnou společností, která přináší prospěch nejen svým žákům, ale i svému okolí díky celé řadě kulturních akcí, které pořádá pro veřejnost. Také je to skutečně nezisková společnost, do které mají přístup všechny děti bez rozdílu, protože školné, která začala vybírat až po 10 letech existence, je velmi symbolické - odpovídá příspěvku, který se v jiných školách vybírá za pobyt dítěte v družině. Přesto je dlouhodobě znevýhodňována systémem financování škol, kdy ze zákona není povinné, aby peníze, které stát uvolňuje na každého žáka, doputovaly za tímto dítětem do školy, kterou si vybere. Navíc, současný návrh ministerstva školství by chtěl tento příspěvek pro soukromé školy úplně zrušit, i když tyto peníze pocházejí i z našich daní a podle Ústavy ČR má stát garantovat bezplatné základní vzdělání všem dětem. Chápeme to jako výsměch spravedlnosti, jako diskriminaci a vážné ohrožení svobody každého člověka zvolit si způsob a místo vzdělávání. Velmi se nám nelíbí nepředvídatelné a často velmi nepromyšlené kroky ministerstva školství, které už podruhé během dvou let ohrožují existenci naší školy. Velmi litujeme všechny učitele, kteří se poctivě snaží dělat svou tak důležitou práci a kterým jejich vedení na úrovni státu spíše hází klacky pod nohy nebo jim práci ztěžuje, namísto aby je podporovalo a sloužilo ku prospěchu věci, jak má.

Nepřihlášený uživatel

#6

2014-07-21 20:35

My to chápeme, v našem státě jde takový známý kolorit o praseti, že než si vypěstovat vlastní, tak radši ať sousedovi chcípne. Nic nového. Radši budeme pomlouvat všechno, co je soukromé, vytvoříme obraz podnikatele, jakožto zloděje a namluvíme veřejnosti, že ve státních školách je málo dětí, protože jim je berou ty "hrozné" soukromé.
A pak mě ještě někdo přesvědčujte, že to není jenom přiblblá politika oranžových mozků, viz tleskání výroku o podnikatelích na sjezdu.

Nepřihlášený uživatel

#7

2014-07-21 20:49

Opravdu nechápu, kde chce pan ministr ušetřit? Pokud díky tomuto opatření některé soukromé školy budou muset ukončit svou činnost a jejich žáci budou převedeni zcela do "státního" systému, opravdu státní rozpočet ušetří? Asi ten efekt nebude takový, jak si to na ministerstvu školství představují. Také nechápu, proč se v současné době začínají dávat peníze do zřizování nových mateřských škol a navyšování kapacity ZŠ, když je to jev, hlavně co se týká ZŠ, místní a populační křivka začne opět zase klesat a to v budoucích třech letech i dost dramaticky. Nebudou toto vyhozené peníze. Opět naši politici trochu zaspali dobu, toto opatření bylo aktuální před čtyřmi roky, ne nyní. Myslím si, že by peníze mohly být lépe investovany a nebylo by potřeba hledat peníze v systému, který funguje a má již tradici, myslím tím soukromé školy. Stále si někteří myslí, že státní školy nemají takové možnosti jako soukromé, které reagují na poptávku, ale to přece není pravda. Co se týká systému školaství všichni máme stejné možnosti a jeden zákon, kterým se řídíme, takže tento argument je také pěkně lichý!!! A to bych mohl psát ještě dále, ale asi by mi na to nestačila tato stránka. Doufám že zdravý rozum zvítězí.

Nepřihlášený uživatel

#8

2014-07-22 08:23

Nevěřím, že takové svinstvo ministerstvu školství může projít přeci.....

Nepřihlášený uživatel

#9

2014-07-22 08:32

Rodiče žáků soukromých škol platí daně stejně, jako rodiče žáků státních škol. Proč se nemohou svobodně rozhodovat, kam dají své děti studovat?

Nepřihlášený uživatel

#12

2014-07-22 08:52

Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv 19.7.2014 (převzato: http://www.soukromeskoly.cz/aktuality/vorp.html)


VORP již delší dobu se znepokojením monitoruje situaci ohledně novely školského zákon.

Domníváme se, že současné vedení ministerstva školství postupuje s cílem omezit většinu alternativních vzdělávacích postupů i institucí, které je nabízejí, aniž by přitom dokázalo garantovat potřebnou kvalitu veřejných škol, tak aby rodiče měli možnost vždy a všude dávat své děti do škol, kde získají vzdělání a výchovu podle jejich představ a priorit. To je významným zásahem do rodičovských práv a znamená to omezení možnosti zvolit pro své dítě typ vzdělání a výchovy, který považují za vhodný.

Sníží-li se počet žáků nestátních škol, ať už z důvodu jejich krachu či kvůli zvýšení školného, které si již jejich rodiče nebudou moci dovolit, přejdou tyto děti do škol veřejných zřizovatelů. Je toto skutečným, byť nepřiznaným, zájmem ministerstva školství?

Omezení dotací soukromým a církevním školám tak nejen, že může mít likvidační dopad na řadu těchto institucí, ale může ve svých důsledcích znamenat místo úspor naopak nárůst státních výdajů - což ovšem návrh novely nijak nezohledňuje.

Podobná situace je i u tzv. lesních školek a domácího vzdělávání - oba tyto způsoby vzdělávání stojí státní rozpočet mnohem méně peněz, než klasická veřejná školská zařízení, přesto jsou jim ze strany státu neustále házeny klacky pod nohy. Jako rodiče, přející si pro sebe a své děti svobodu volby ve vzdělávání, se ptáme ministerstva školství, proč?

Důrazně vyzýváme všechny dotčené a ohrožené instituce k jednotnému postupu proti svévoli ministerstva.

Anna Brychtová, VORP
kancelar@vorp.cz

Nepřihlášený uživatel

#13 A poslední okénko do minulosti - Učitelské noviny a téma dotace

2014-07-22 08:53

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6407

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=5455

A na závěr ocituji ministryni Kopicovou z r. 2009: "...likvidace privátního školství by mohla skončit u Štrasburského soudu."
Nikka

#15 vývojová dysfázie

2014-07-22 10:03

Až se mi ježí chlupy,když pomyslím,co chtějí naší politici udělat. Své dítě jsem dala na soukromou školu logopedickou z důvodu péče,vzhledem k jeho diagnóze. Při představě,že by chodil na statní základní školu,je mi špatně. Nikdo by nebral ohledy na nic a chodil by s pětkami. Syn je ve škole moc spokojen a ničit mu život a sebevědomí opravdu nechci. Je chytrý a bystrý,jen se na něj musí jinak. Škola je jeho druhá rodina. Jsme spokojení oba a nic na tom měnit nebudeme. Na čem to chtějí zase ušetřit ve státní kase fakt nechápu.

Nepřihlášený uživatel

#16

2014-07-22 13:30

Až budou všechny školy fungovat a pracovat tak, jako ty soukromé, možná uvidíme a ucítím růst studentů, a to po všech stránkách, vědomostní, sociální, ta je možná ještě důležitější.

Nepřihlášený uživatel

#17

2014-07-22 14:14

Mám osobní skvělou zkušenost s Waldorfskou školou v Českých Budějovicích. Neumím si představit, že by ji postihlo toto diskriminační a zároveň možná i likvidační opatření.I tak rodiče dětí hradí mnohem víc, než rodiče dětí navštěvujících obecní a krajské školy. Pokud dojde na toto krácení dotací je to ostuda a nekonečná krátkozrakost našich politiků i úředníků.

Nepřihlášený uživatel

#18

2014-07-22 15:41

Stop hloupým škrtum

Nepřihlášený uživatel

#19

2014-07-22 17:41

Takovou blbost co vymysleli naši zákonodárci nad tím zůstává rozum stát , Oni študovali za komunistů vše měly zadarmo a našim dětem odpírají svobodné rozhodnutí ,aby si mohly vybrat školu jakou chtějí sami jaká se nám líbí

Nepřihlášený uživatel

#20

2014-07-22 18:31

Obě moje děti navštěvují soukromé školy.Ať už je to jenom hudebka, která zajíždí na vesnici a umožňuje mladým muzikantům, aby se v místě bydliště věnovali svému koníčku nebo řádné studium na církevním gymnáziu, které svojí kvalitou jednoznačně převálcovalo dříve hodně uznávané státní gymnázium.

Nepřihlášený uživatel

#21

2014-07-22 19:11

Soukromích škol je mi líto, ale ze slova církev je mi zle, plzní a vymývají dětem akorád mozky.

Nepřihlášený uživatel

#22

2014-07-22 20:15

Mám vnuka,který by jinak skončil ve zvláštní škole.
Díky tomu,že je na soukromé škole /Adélka/je spokojený, chodí do školy moc rád. Postižené děti nemají ve státních školách
velkou šanci.

Nepřihlášený uživatel

#23 Re:

2014-07-22 20:35

#21: -

Nechci rozebírat vaše hlubokomyslné prohlášení, ale pokud mají soukromé a církevní školy a všechny další dobré alternativy v našem školství tyhle vlny přežít, musí postupovat společně. Socialisté chtějí zlikvidovat všechny. Je vidět, že u vás se jim podařil velký kus práce, který spočívá v taktice rozhádat opozici...


Nepřihlášený uživatel

#24

2014-07-22 20:38

je to absurdní

Nepřihlášený uživatel

#25

2014-07-22 22:53

Církevní školy ať si platí církev - nechcete přece po státu, aby hradil z našich peněz vymývání mozků! Až bude petice za jejich zákaz, s radostí podepíšu.