STOP krácení dotací soukromým a církevním školám

Rodiče dětí, žáků a studentů soukromých škol jsou konsternováni požadavkem MF, ve kterém se počítá s tím, že veškeré provozní náklady soukromých škol bude hradit zřizovatel. Navrhovatelé přitom vědí, že zřizovatelé nemohou provozní náklady na vzdělávání svým žákům hradit a to ani jsou-li zřizovateli největší strojírenské podniky, které mají své školy.

Navrhovaná změna zákona přímo povede k zániku některých soukromých škol,jejichž zřizovatelé nebudou schopni nést finanční náklady na jejich provoz. Více než desítka tisíc učitelů příjde o svou práci a několik stovek tisíc dětí příjde o možnost vzdělání na těchto školách.

Soukromé školy, které nezaniknou budou nuceny dvojnásobně zvýšit školné.

Proto nesouhlasíme s tím, že občan je ekonomicky trestán za to, že si svobodnou volbou dle Ústavy vybral jinou školu, než obecní či krajskou.

Dále nechápeme proč stát má zájem zlikvidovat svůj nejefektivnější systém vzdělávání, jelikož žák na soukromé škole získává o 37% méně veřejných finančních prostředků než žák v obecní nebo krajské škole.

Žádáme, aby Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přepracovalo svoji koncepci tak, aby stát vědomě a s úmyslem poškodit, přestal diskriminovat část svých občanů.

Více informací naleznete na: http://www.soukromeskoly.cz


SZUŠ D-MUSIC s.r.o.    Kontaktujte autora petice