Nejoblíbenější petice v roce 2013 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice pro svobodnou konzumaci alkoholu v Českém Krumlově

Rada města Český Krumlov finišuje s novými nařízeními. Plánuje zakázat pití alkoholu na veřejnosti, žebrání a zkrátit provozní dobu restaurací a barů. Zkrácení provozní doby restaurací má podle radních vypadat takto: Ve všední dny by měly podniky otevřeno do půlnoci, v pátek a sobotu do dvou hodin ráno. Výjimkou by byl Silvestr, kdy by mohli lidé být v restauraci do čtyř do rána. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti by mohl znamenat, že: Vodáci projíždějící Českým Krumlovem budou muset abstinovat.

Vytvořeno: 2013-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 604 599
2013 603 598

Nesouhlasíme se žalobou na prezidenta Václava Klause

Níže podepsaní občané ČR, vyjadřují podporu prezidentu ČR Václavu Klausovi. Nesouhlasíme s ústavní  žalobou senátorů na prezidenta Václava Klause za velezradu.

Vytvořeno: 2013-03-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 602 593
2013 597 588

Proti vzniku parkovacích zón v Praze 13

My, níže podepsaní občané žádáme, aby zastupitelstvo Městské části Praha 13 nezavádělo v Praze 13  zóny placeného stání tzv. modré parkovací zóny. Dále žádáme, aby  zastupitelstvo činilo všechna dostupná opatření ke zvýšení počtu bezplatných parkovacích míst.

Vytvořeno: 2012-12-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 835 834
2013 588 587

Petice za změnu na pozici náměstka hejtmana pro oblast školství

Zastupitelstvo Karlovarského kraje Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 Karlovy Vary   Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za změnu na pozici náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Karlovy Vary 13. prosince 2012 My, níže podepsaní učitelé středních, základních i uměleckých škol Karlovarského kraje a školská i mimoškolská veřejnost, se obracíme na Zastupitelstvo Karlovarského kraje s peticí, jejímž cílem

Vytvořeno: 2012-12-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3177 3166
2013 587 585

Rozhodni se sám za sebe!

My níže podepsaní, jenž mají již dost neustálé arogantní a vtíravé agitace podporovatelů Karla Schwarzenberga, podobné předlistopadové agitaci čelních představitelů a některých členů akademické, lékařské a univerzitní obce tehdejšího režimu. Jsme přesvědčeni, že člověk respektující svobodu a demokracii by se měl v prvé řadě naučit rozhodovat se sám za sebe a nepodléhat paranoidním náladám některých kulturně a profesně známých osobností a některých členů akademické, lékařské a univerzitní

Vytvořeno: 2013-01-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 580 575
2013 580 575

Zastavte výstavbu věží na pražských Lužinách !

Nechceme tři věže s třemi stovkami bytů ! Firmy kolem Martina Romana a jeho ženy Elektry Romanové chtějí vystavět 16ti podlažní domy s 303 novými byty, 467 parkovacími stáními a kancelářskými plochami na dosud rekonstruovaném luxusním obchodním centru OC Lužiny na pražských Lužinách. My níže podepsaní odmítáme výstavbu těchto domů, žádáme o přezkoumání přítomnosti azbestu uvolněného při demolici obchodního centra OC Lužiny a žádáme o prošetření zdrojů finančních prostředků, ze kterých je výstav

Vytvořeno: 2013-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 611 611
2013 572 572

PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚ

PETICE PRO ZACHOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ZELENĚPetice podle zákona č.85/1990 Sb.,  o právu petičním Starostovi a zastupitelstvu města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi,se sídlem Městského úřadu Masarykovo náměstí 1,250 01  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav My, níže podepsaní, žádáme o zachování dětského hřiště a přilehlé zeleně, včetně již vzrostlých stromů, v prostoru mezi ulicemi Lipová a Jasanová. Jsme proti návrhu Regulačního plánu Sídliště U Nádraží, kde je navržena v tomto prostoru

Vytvořeno: 2013-07-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 568 563
2013 566 561

Petice proti snahám zastavit rozvoj města Olomouce

My, níže podepsaní občané, se prostřednictvím této petice stavíme proti snahám o brzdění rozvoje města Olomouce.  V posledních letech narůstají aktivity několika spolků a sdružení, které pod zástěrkou odbornosti a zachování tradiční podoby Olomouce torpédují téměř jakékoli snahy investorů postavit ve městě cokoli nového (Technologický park Slavonín, budova Přírodovědecké fakulty UP, nová tramvajová trať, výstavba kancelářských domů na Envelopě, nová čtvrt Šantovka atd.). I kvůli těmto praktikám

Vytvořeno: 2013-02-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 544 542
2013 538 536

Protikaceni

PETICE PROTI KÁCENÍ STROMŮ NA PLACHTĚ na pozemkových parcelách č. 942/57, 942/42, 942/177 katastrální území Nový Hradec Králové o rozloze cca 20 000 m2 ve vlastnictví firem Sitisment a.s. a První Novohradecká a.s.                       Žádáme Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Českou inspekci životního prostředí a Magistrát města Hradce Králové, aby rychlým a účinným způsobem zabránili vykácení dřevin na předmětných parcelách a jejich následnému developerské

Vytvořeno: 2013-08-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 539 529
2013 530 522

Petice za znovuzřízení stanic ČRo Leonardo a Rádio Česko/ČRo6

My, občané České republiky vyjadřujeme tímto svůj nesouhlas a pobouření se zrušením  rozhlasových veřejnoprávních stanic ČRo Leonardo a Rádio Česko/ČRo6.Nová stanice ČRo+ nemůže v žádném případě tyto stanice nahradit a nenaplňuje potřeby nikoho z nás posluchačů uvedených zrušených stanic.Tímto aktem přišli občané této země o kvalitní zdroj informací v oblasti žurnalistiky, aktuálního dění v politice, vědě a technice. Považujeme zrušení těchto stanic za veliký krok zpět.Požadujeme tedy obnovení z

Vytvořeno: 2013-02-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 553 526
2013 519 497