Petice za odvolání Jana Fischera z postu ministra financí ČR

My, signatáři této petice, protestujeme proti jmenování Jana Fischera na pozici ministra financí České republiky (dále jen ČR) a požadujeme jeho odvolání. Jsme přesvědčeni, že setrvání Jana Fischera na postu ministra financí ČR výrazným způsobem poškozuje legitimitu vlády, především pak kvůli okolnostem značně vzbuzujících podezření z korupce. Předevsím s přihlédnutím ke skutečnostem, že

  1. Jan Fisher v prosinci 2012 prohlásil: “kdybych se měl rozhodnout, tak bych svůj hlas dal Karlu Schwarzenbergovi” (http://goo.gl/kRnXC). Ve druhém kole volby však nepřímo podpořil Miloše Zemana (viz zdroje 1 - 3).
  2. V období krátce před svým jmenováním (4.7.2013 - 9.7.2013) do funkce ministra financí Jan Fischer obdržel dary převyšující částku 5 000 000 Kč. Tato skutečnost je tím více zarážející, že Jan Fischer neobdržel žádnou podobně vysokou částku po dobu téměř tří předchozích měsíců. (http://goo.gl/yITXF)

První skutečnost vzbuzuje podezření, že existuje spojitost mezi jmenováním Jana Fischera na post ministra financí ČR a jeho příklonem k Miloši Zemanovi před druhým kolem volby prezidenta ČR.

Druhá skutečnost pak budí podezření, že jsou zmíněné sponzorské dary spojené s nástupem Jana Fischera na post ministra financí ČR. V této souvislosti pak existují obavy, že některá budoucí rozhodnutí Jana Fischera by mohla být těmito dary ovlivněna.

Obzvláště pak v situaci, kdy předchozí vláda (premiéra Petra Nečase) odchází mimojiné z důvodů spojených s podezřením z korupce, kdy důvěra veřejnosti v politiku je značně otřesena, jsou tyto události kolem Jana Fischera velmi nešťaštné a z etického hlediska je naprosto nepřípustné, aby funkci ministra financí ČR vykonával člověk spojovaný s výše zmíněnými skutečnostmi.

Jsme si vědomi, že platí presumpce neviny a že o případné vině či nevině rozhoduje soud, přesto však cítíme potřebu na tento problém upozornit.

Dále jsme přesvědčeni, že současný stav věcí znamená výrazné snížení politické kultury v ČR. Setrvání Jana Fischera ve funkci ministra financí ČR za těchto okolností jeho nástupu do funkce, považujeme za krajně nevhodné. Proto vyzýváme Jiřího Rusnoka, aby podal návrh na odvolání Jana Fishera prezidentu republiky.

  1. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/211851-fischer-neprimo-podporil-zemana-schwarzenbergovi-vytkl-kritiku-benese/
  2. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fischer-neprimo-podporil-zemana-schwarzenberg-pry-poskodil-cr/891752
  3. http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/fischer-neprimo-podporil-zemana-schwarzenberga-chvali-vyzva-osobnosti-950167

 


Tomáš Fiala    Kontaktujte autora petice