Petice za zřízení církevní základní školy v městě Prostějov

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
„Za zřízení církevní základní školy v městě Prostějov“
My, níže podepsaní občané města Prostějov, se obracíme na Vás, naše
zastupitele, s peticí, kterou vyjadřujeme zájem o zřízení církevní základní školy v městě Prostějov. 
Mrzí nás, že Rada města Prostějov svým usnesením  č. 3067 ze dne 5.2.2013
znemožnila vznik církevní základní školy, a žádáme  Vás o revizi tohoto usnesení
a podporu jejího založení.

Pro vznik církevní základní školy uvádíme tyto argumenty:

1. Výchova dětí patří mezi základní práva rodičů, což je garantováno Listinou základních
práv a svobod, Čl.32, odst.(4), která je součástí Ústavy České republiky, Čl.3.

2. Přejeme si, aby našim dětem byla umožněna výchova a vzdělávání založené
na křesťanských hodnotách a principech, které tvoří základ evropské kultury. 

3. V Prostějově působí církevní mateřská škola a gymnázium. Doplněním o základní
školu tak v městě vznikne ucelený systém církevního vzdělávání od předškolního věku
až po maturitu. 

4. Církevní základní škola by vznikla jako součást Cyrilometodějského gymnázia a MŠ
v Prostějově, které ve vzdělávání a výchově mladé generace dosahuje dlouhodobě
výborných výsledků. Zájem rodičů o vzdělávání dětí v této škole několikanásobně
přesahuje její kapacitu. V rámci  ČR patří k progresivním školám a těší se
i mezinárodnímu respektu a uznání. Tyto skutečnosti jsou předpokladem pro kvalitní
základní vzdělávání.

5. Vznik církevní základní školy nezatíží rozpočet města Prostějov, protože bude  plně
financována z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

6. Založením církevní základní školy se rozšíří vzdělávací nabídka města Prostějov 
a vytvoří se v něm zdravé konkurenční prostředí, které by podpořilo růst kvality
poskytovaného vzdělávání.

 

Za petiční výbor:
Ing. Vojtěch Faltýnek, Libušinka 17, Prostějov, PSČ 796 01
Ing. Jan Černý, Plumlovská 19a, Prostějov, PSČ 796 01
Jana Kadlecová, Krasická 53, Prostějov - Krasice, PSČ 796 01
Mgr. Jana Růžičková, Mozartova 23, Prostějov, PSČ 796 01
Mgr. Josef Záboj, Jaselská 14, Prostějov - Vrahovice, PSČ 798 11

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru


Josef Záboj    Kontaktujte autora petice