MANIFESTAČNÍ PETICE ZA ODSTOUPENÍ PREZIDENTA VÁCLAVA KLAUSE

Ústava České republiky

Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.
(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.
(3) Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.

 

Odvolání prezidenta, který neplní řádně povinnosti vyplývající z jeho úřadu a který jej naopak zneužívá ve svůj osobní prospěch, je však v praxi téměř nereálné. Stejně nereálná je i představa, že by prezident Václav Klaus sám rezignoval pod tlakem občanů, i kdyby jich bylo deset milionů.

Do konce funkčního období Václava Klause zbývá k dnešnímu dni 62 dní. I kdyby však zbýval pouhý týden, má smysl aktivně se postavit proti jeho krokům, zejména účelové novoroční amnestii. Dokažme Václavu Klausovi, že občanská společnost, kterou sám tak opovrhuje, tady stále je a nenechá si všechno líbit.

 

 

 

 


Pavel Horáček    Kontaktujte autora petice