Petice proti vystěhování obyvatel z ul. Přednádraží

Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo náměstí 8 
729 29 Ostrava

PETICE
dle zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním vycházejícím z čl.18 Listiny základních práv a svobod

PROTI VYSTĚHOVÁNÍ OBYVATEL Z UL. PŘEDNÁDRAŽÍ DO PŘEDRAŽENÝCH UBYTOVEN

Od 3. 8. 2012 trvá Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na okamžitém vystěhování nájemníků z domů na ulici Přednádraží a dalších lokalit. Důvodem je špatný stav těchto domů, což ve svém rozhodnutí uvedl Stavební úřad v Ostravě. Výše uvedený městský úřad současně uznává, že na špatném stavu domů má významný podíl nefungující kanalizace, jejíž správa a údržba je stále předmětem soudních sporů, určitě však za ni nenesou odpovědnost obyvatelé Přednádraží. Opravu přitom tito obyvatelé marně požadují již více než 10 let. Náhradní bydlení, které městští úředníci obyvatelům Přednádraží za nucené vystěhování nabízejí, spočívá v předražených ubytovnách – tedy nejspíš něčí dobrý kšeft.

Situace v ulici Přednádraží je selháním úřadů, nikoli jejích obyvatel!

Petici sepsali členové občanských iniciativ ProAlt a Otrokem rasy.