Demise vlády a jmenování vlády skutečných odborníků.

Okamžitá demise vlády.

Jmenovat nového předsedu vlády, který bude sestavovat vládu odborníků. Tento nový předseda vlády bude jmenován na základě předloženého návrhu, který vzejde z konsensu lidového hlasování. Vybraná osoba pak po jmenování předsedou vlády vybere z návrhů iniciativ, občanů i dalších institucí skutečné odborníky, kteří vytvoří  vládu naší země. Tito odborníci musí být podrobeni testům, které jsou běžně používány pro přijímání odpovědných pracovníků ve všech renomovaných firmách světa.

Tentokrát budou tyto testy zaměřeny jednak na odbornost, a jednak také na morální, mravní a moudrostní hodnoty jedinců.

Poté bude tato vláda formálně jmenovaná do funkce prezidentem republiky.


Národní rada    Kontaktujte autora petice