Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Záchrana největšího tújového bludiště v ČR - petice

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo na pozemku parcelní číslo: 1470/1 (druh pozemku – orná půda, ve vlastnictví HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, Radotín, 15300 Praha 5) zachováno tújové bludiště (největší v České republice v ulici K Lázním, 153 00 Praha 5 – Radotín). Podle zveřejněného investičního záměru Městské části Praha 16 je

Vytvořeno: 2017-09-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 102 90
2018 6 5

Petice pro záchranu týraných koní a zvířat v Mokré - Horákov,

Žádáme tímto všechny, komu není sitace lhostejná o dobrovolné podepsání této petice, jenž bude apelovat na odebrání zvířat panu ,,chovateli,, jedná se o důvodné podezření z týrání zvířat a hlavně koní z nedostatku jidla a špatného chovu těchto zvířat v nevyhovujících podmínkách pro zvířatam podložené důkazy a zveřejněné nejen na TV nova http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/konim-na-statku-u-brna-lezou-zebra-a-hniji-kopyta-video-jako-dukaz.html -shnilá kopyta, infekce -špatné a nedostatečné krmení, ná

Vytvořeno: 2013-11-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 704 678
2018 6 6

Petice za přísnější tresty pro ty, kteří týrají zvířata!

Čímdál častěji se tyto případy objevují v televizi - týraný pes, kočka, kůň, ... - je úplně jedno, co je to za zvíře - je to oběť trestného činu. Živý tvor, který má stejně jako my srdce, duši, dvě oči, nohy atd. Trest za ublížení zvířeti má být MNOHEM vyšší - ne pouze pokuta nebo podmínka! Cožpak to je hodno civilizované společnosti?! Tyrany a ty, kterým dělá ubližování němým tvářím radost zřejmě nikdy úplně nevymýtíme, avšak pokud budou tresty zpřísněny, pak doufám, že takovýchto "lidí" mezi n

Vytvořeno: 2015-10-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22061 20769
2018 6 5

Podporujeme Alenu Vitáskovou

Vyzýváme prezidenta České republiky Miloše Zemana, vládu České republiky, členy obou komor Parlamentu ČR a všechny další, koho se to týká: 1. Nedovolte vymyšlenou kriminalizaci Energetického regulačního úřadu a předsedkyně Aleny Vitáskové, která se snaží prosadit níže uvedené body 2. Zabraňte další snaze energetické mafie zvýšit ceny elektřiny a plynu pomocí změn zákona v jejich prospěch 3. Zabraňte tomu, abychom kvůli solárním podvodům a špatně nastaveným zákonům zaplatili za obnovitelné zdroje

Vytvořeno: 2014-09-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 311 282
2018 6 5

Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků

  "Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU"    PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227.   Jsme proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU         My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a europoslance České republiky, aby co nejefektivněji čelili jakýmkoliv tendencím Evropské unie majícím za cíl cel

Vytvořeno: 2015-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 33 32
2018 6 5

Petice za nepřijetí Eura

Občané České republiky žádáme vládu naší země, aby jako vrcholný orgán výkonné moci vyjednala pro naši zemi u příslušných orgánů Evropské unie výjímku z povinnosti přijmout euro a přeměnila tak závazek ČR vstoupit do eurozóny na právo ČR přijmout nebo nepřijmout euro podle uvážení občanů ČR. Nechceme nést náklady Problémového a nezodpovědného vývoje v eurozóně. 

Vytvořeno: 2011-09-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 382 380
2018 6 6

Vypnutí zeleného Alza-skřeta

Všichni níže podepsaní se shodujeme v touze odstranit z české reklamní scény agresivní a otravnou reklamu firmy Alza, v níž vystupuje zelený skřet s digitálně upraveým hlasem. Rádi bychom poprosili firmu Alza o kompletní změnu reklamní filozofie.

Vytvořeno: 2013-09-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 243 232
2018 6 5

„Nechceme výstavbu polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha13“

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, my, níže podepsaní občané MČ Praha 13, zásadně nesouhlasíme s navrhovanou výstavbou Polyfunkčních domů - Centrum Lužiny Praha 13, na pozemcích s parcelními čísly 2131/733 a 2131/734, které budou přiléhat ke stávajícímu Obchodnímu centru OC Lužiny. Zamýšlená stavba negativně a trvale ovlivní kvalitu bydlení především občanům žijících v bezprostřední blízkosti, a to v ulicích Brdičkova, Amforová, Píškova, Archeologická, Podpěrova, Zázvorkova a Bronzová. Vý

Vytvořeno: 2013-09-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 565 561
2018 6 6

Za udržení Československého kastračního programu

Prosím, podpořte petici svým podpisem. Tím dáme členům programu (kteří pochybují zda setrvat a nadále pomáhat týraným zvířatům) odezvu, že má cenu pokračovat!

Vytvořeno: 2016-02-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2094 1236
2018 6 6

Výzva poslancům a senátorům:Zvažte žalobu na prezidenta republiky

Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, obracíme se na vás jako na naše zástupce a současně představitele moci zákonodárné s žádostí, abyste uplatnili základní pilíř demokracie: Kontrolu moci výkonné v čele s prezidentem republiky naší země, coby představitele moci výkonné.  Obáváme se, že Miloš Zeman a někteří představitelé vlády porušili slib, kterým se závazali dodržovat Ústavu České republiky, kterou jsme se zavázali být součástí rodiny evropských a světových demokracií. P

Vytvořeno: 2016-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2170 2095
2018 6 5

StopMigrantům!!

Dobrý Den, zkusím úplně nový přístup k tomu, jak něco změnit. Pokud nechcete, stejně tak jako já, aby jsme dopadli jako ostatní země EU,  pojďme to zkusit společně změnit! Pojďme něco udělat!  Nevěřím tomu, že se to změnit nedá. Stačí jen a jen chtít a mít ochotu to změnit! Čím více bude podpisů, tím větší je šance, že si toho všimne i někdo, kdo s tím bude moct něco udělat. Pojďme do toho společně !! Nenechme jim naši zemi! 

Vytvořeno: 2017-08-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 229 223
2018 6 6