Zákaz chovu, vystupování a využívání všech zvířat volně žijících i domestikovaných v cirkusech anebo jiných kočovných společenstvích

Ministru zemědělství, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky.

Vážení,

obracíme se na Vás ve věci chovu, vystupování a využívání volně žijících zvířat a zvířat domestikovaných v cirkusech anebo v jiných kočovných společenstvích na území České republiky.

Opíráme se o tyto skutečnosti:

- držení zvířat - obnáší: stres, nedostatek klidu, stereotypní chování, nedostatek místa v kotcích, nesprávné druhové zařazení, příliš brzké odebírání mláďat od matek, časté a náročné transporty

- drezura obnáší: donucení k nepřirozeným a nefyziologickým cvikům a chování, přináší stres, často psychické a fyzické utrpení a strádání, v mnohých případech dochází k týrání zvířat

- edukační hodnota pro návštěvníky je záporná- cílovou a nejcitlivější skupinou návštěvníků jsou děti a rodiče a ti dostávají zkreslené informace o životě a přirozeném chování zvířat.

V mnoha zemích již byl přijat zákon k zákazu vystupování zvířat v cirkusech, např. Rakousko, Bolívie, Chorvatsko, Malta, Belgie, Bosna a Hercegovina, Řecko, Nizozemsko, atd. …  

Proto my, níže podepsaní občané, nesouhlasíme se zbytečnou a krutou tradicí a žádáme úplný zákaz chovu, vystupování a chování volně žijících i domestikovaných zvířat v cirkusech a nebo v jiných kočovných společenstvích a plně souhlasíme s textem této petice (Zákaz chovu, vystupování a využívání všech zvířat volně žijících i domestikovaných v cirkusech anebo jiných kočovných společenstvích.)

 

21730845_1917917141868127_7997455385863011660_n1.jpg


Šimon Černý    Kontaktujte autora petice