Miloši Zemane, okamžitě rezignujte z postu prezidenta České republiky.

My, níže podepsaní, tímto vyzýváme Miloše Zemana k okamžité rezignaci z postu prezidenta ČR.

Dne 24.10. t.r. se Miloš Zeman na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dopustil jednoho ze svých rádoby vtipných výroků, který vyzněl jako předem připravený brutální faul. K útoku na novináře tentokráte zneužil vraždy saudskoarabského opozičního žurnalisty Džamála Chášukdžího. Ten byl nelidsky mučen a poté zavražděn na saudskoarabském konzulátu v Turecku. Tento ohavný čin otřásl celým civilizovaným světem. Způsob zneužití tohoto barbarského zločinu, kterého se Miloš Zeman dopustil, je neomluvitelný, neboť je zcela nepředstavitelný v jakékoliv normální vyspělé společnosti.

Odkaz na video

V této situaci nemůžeme mlčet. Mlčení by znamenalo spoluúčast a spoluvinu. Miloš Zeman se rozhodl vyčlenit Českou republiku ze společnosti civilizovaných zemí. To je od nejvyššího ústavního činitele zcela nepřípustné. Vyzýváme proto Miloše Zemana k okamžité rezignaci z postu prezidenta České republiky. Reálně totiž hrozí recidiva jeho devastujícího chování a vyjadřování, které hrubým způsobem poškozují reputaci naší země. Nehledě na jeho otevřené lobbování pro Rusko a Čínu, což je v přímém rozporu se zájmy České republiky a jejího zahraničněpolitického, ekonomického a bezpečnostního ukotvení.  

Petr Havlík
Táňa Fischerová
Olga Sommerová
Fedor Gál
Michael Kocáb

 

TISK:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/reporteri-bez-hranic-milos-zeman-vtipy-vrazda-novinare_1810261305_dbr

 
 
               Vážení a milí signatáři petice vyzývající Miloše Zemana k okamžité rezignaci. Děkujeme Vám za to, že jste se se svým podpisem připojili k naší petici, která vyzývá Miloše Zemana k okamžité rezignaci.
   Svou identitou a mnohdy i krátkým vzkazem jste projevili potřebnou dávku občanské sebeobrany. Jsou situace, na něž je nutné reagovat, jinak nám hrozí, že vůči dalším projevům svévole, arogance moci a jejího zneužití zůstane společnost netečná, a s tímto stavem se smíří. Podobně tomu bylo v normalizačních letech před listopadem 1989.
   Nikdo z nás nečekal, že se pan Zeman zastydí a odstoupí, ale přesto byl a je náš společný postoj důležitý. Lhostejnost otevírá dveře zlu, které má rafinovanou podobu mravní relativizace a kultu konzumu. Součástí diagnózy významné části dnešní české společnosti je i narůstající agrese, tolerovaná vulgarita, sprostota, absence vzájemné úcty a respektu. Pokud v nás nezvítězí strach, pak nám nezbývá než čelit zlu, lžím a manipulacím ve všech situacích, které dnes a denně zažíváme.
   Současná situace je skutečně zlomová. Je relativizováno období komunistické zvůle. Mocenské duo Babiš-Zeman legitimizuje komunistickou stranu a její ideologii, ale také nejrůznější fašizující a autoritativní tendence. V evropských strukturách a v NATO jsme již vnímáni jako trojský kůň Ruska a Číny. Tomu všemu je třeba říci zřetelné a hlasité NE!
   Není rozhodující zvítězit vždy, a to doslova za všech okolností, důležité je nedat se, nenechat se semlít. Budeme muset chránit a bránit základní hodnotový fundament, občanské svobody, právní stát, naši prozápadní zahraničněpolitickou orientaci a pluralitní demokracii, a to vždy a za všech okolností. Nikdo jiný to za nás neudělá.
   „Kdo se neúčastní veřejné debaty, týkající se základních problémů, žije mimo obec, ten se musí buď povznést na úroveň bohů, nebo klesnout na úroveň zvířete. Obě možnosti jsou pro společnost velmi nebezpečné“, Aristotelés, Platonův žák.
   Těšíme se na další spolupráci. 

Petr Havlík, Táňa Fischerová, Olga Sommerová, Fedor Gál, Michael Kocáb    Kontaktujte autora petice