Nejoblíbenější petice v roce 2020 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Udělení výjimky pro učitele historie Bc. Jaroslava Beneše

Pozn.: Pokud máte titul a přejete si jej vložit ke jménu, prosím pište jej za své příjmení. Dále vám přijde e-mail, kde bude ještě nutné svůj podpis potvrdit, obvykle chodí do hromadné pošty, tak jej prosím nepřehlédněte. Děkujeme Roku 2014 Bc. Jaroslav Beneš v souvislosti s účinností novely zpřísněného zákona o pedagogických pracovnících (č. 379/2015 Sb.) začal studovat denní magisterské studium historie, kombinovaná forma v té době nebyla otevřena na žádné VŠ, ale kvůli své zrakové oční vadě s

Vytvořeno: 2020-02-23 Statistika

Petice za zachování prodejny domácích potřeb Jednota ve Strakonicích na Palackého náměstí

My níže podepsaní bychom si přáli ZACHOVAT PRODEJNU DOMÁCÍCH POTŘEB ve Strakonicích na Palackého náměstí a to v současném rozsahu nabízených služeb i zboží. Dovolujeme si zdvořile požádat vedení společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni náměstí Hrdinů 69 o přehodnocení záměru tuto prodejnu uzavřít. Prodejna je svojí polohou i sortimentem jedinečná a poskytuje tak specificky výhodnou nabídku nejen strakonickým zákazníkům. Navíc tvoří jakýsi zvláštní a významný sociálně-urbanistický prvek

Vytvořeno: 2020-05-05 Statistika

90 Kč za 33 minut praní je moc! Petice za obnovení původních prádelen v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa UPOL

Když jste byl v minulých letech obyvatel jakékoliv z našich vysokoškolských kolejí v areálu Envelopa a chtěl jste si vyprat, tak jste to měl jednoduché. Došel jste si k recepci své koleje, odevzdal recepční ISICa, zaplatil 40 Kč a mohl si 3 hodiny vesele prát (3 pračky). V každé z našich kolejí byla prádelna s třemi funkčními pračkami a jednou sušičkou. Vše se ale minulý měsíc změnilo. Původní prádelny se všechny ze dne na den na příkaz ředitele SKM zavřely a praní na kolejích bylo přiklepnuto e

Vytvořeno: 2020-10-26 Statistika

Petice proti rouškám!

My, občané České Republiky, požadujeme po vládě České republiky, aby s okamžitou platností zrušila své nařízení, které vydala dne 9.9.2020 a které vyjde v platnost dne 10.9.2020. Nařízení se týká povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany obličeje z důvodu ochrany před nemocí COVID-19 ve všech budovách na území ČR.Vláda nesmí nařizovat povinnost nošení ochrany obličeje, pokud není vyhlášen Nouzový stav. Jsme svobodná země, ve které vládne demokracie. Každý občan ČR si může sám zvolit zda-li se p

Vytvořeno: 2020-09-09 Statistika

Společně proti vodnímu koridoru Dunaj–Odra–Labe

Touto peticí nesouhlasíme s vybudováním lodního kanálu na řece Odře a tím likvidaci meander řeky odry a poškození  ptačí oblasti Heřmánský stav a přilehlých jezer. Zároveň žádáme vládu a místí úřady o hlubší projednání ohledně dopadu na nám tak vzácné přírodní oblasti a dopad na přilehlá města.  

Vytvořeno: 2020-10-08 Statistika

Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu.

My, níže podepsaní občané, žádáme zbavení funkce Členky rady Vlády České republiky pro národnostní menšiny Eugénii Číhalovou pro její dlouhodobé projevování sympatií k válečným zločincům ROA ( Vlasovcům ) a veřejné vychvalování XV. kozáckého jízdního sboru SS s jeho veliteli generálleutnantem SS Helmuthem von Pannwitz a generálem Ivanem Nikitičem Kononovem, kteří se na sklonku II. světové války v jednotkách Wermachtu a SS dopouštěli brutálního vraždění Židů, partyzánů, dětí, žen a mužů na Sloven

Vytvořeno: 2020-05-18 Statistika

Vyslovení podpory panu řediteli Mgr. Milanu Holubovi

Rada městské části Praha 5 dne 4.3.2020 vyhlásila konkurz na ředitele/ky tří základních škol zřizovaných MČ Praha 5 (blíže viz usnesení RMČ/10/271/2020 https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79748).  Mezi těmito školami je i naše FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK.  V souvislosti s tímto vyhlášeným konkurzem byl současně odvolán i pan ředitel Holub s odloženou platností ke dni 31.7.2020.   Respektujeme právo zřizovatele vyhlašovat konkurzy na místa ředitelů škol po uplynutí jejich šestiletého funkčníh

Vytvořeno: 2020-03-17 Statistika

Nesouhlas s kácením dvou lip na nároží ulic Železničního pluku a Pichlova, Pardubice

My, níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme se záměrem kácení 2 lip na nároží ulic Železničního pluku a Pichlova v Pardubicích, při plánované realizaci stavby kontejnerového stání. Důvody nesouhlasu: Vzrostlé lípy v daném místě plní nenahraditelnou estetickou a přírodní funkci. · Lípy jsou zdravé, vitální, tvoří zde optickou i akustickou ochranu před silničním provozem. · Pozitivně ovlivňují mikroklima ochlazováním vzduchu, poskytováním stínu, zvyšováním vzdušné vlhkosti. · Zachycují prachov

Vytvořeno: 2020-04-09 Statistika

Nesouhlasíme se zavedením zón parkování kolem nádraží v Úvalech

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s návrhem na zavedení parkovacích zón kolem nádraží v Úvalech zveřejněným na FB města a v červnovém Životě Úval podepsaným starostou města, který hodlá vedení města uvést v život 1. října 2020. Dle publikovaného návrhu máme za to, že prostředky investované do tohoto opatření a obtíže pro občany s ním spojené v tento okamžik nemohou vyvážit přínos těchto zón. Myslíme si, že zatím pro mnohé spoluobčany neexistuje dostatek alternativ k jízdě autem k nádraží, jakou b

Vytvořeno: 2020-06-04 Statistika

Petice za záchranu budovy Hlavního nádraží v Nymburce

PETICEza záchranu budovy Hlavního nádraží v Nymburce dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zachována historická budova Hlavního nádraží v Nymburce. Stavba nejeví žádné známky chátrání a po případných stavebních úpravách je způsobilá k dalšímu provozu. Pokud není preferováno umístění nové výpravní haly v této historické stavbě a je k tomuto účelu plánována budova nová na místě

Vytvořeno: 2019-02-10 Statistika

Petice proti brutálním útokům slovenské policie proti Romům a nečinnosti (souhlasu) veřejnosti

Touto peticí žádáme my níže podepsaní o to, aby policie Slovenské republiky nemohla svévolně a protiprávně provádět činy a zásahy proti Romům, které mají charakter nenávisti, zaujatosti a rasismu. Rovněž o to, aby ve veřejném prostoru (sociální sítě a jiné) nebyli Romové zastrašováni, ponižováni, hanobeni, aby nebyli terčem nenávisti většinové společnosti. Vystupujeme tímto proti narůstajícímu rasismu a nenávisti vůči Romům v běžném životě i na internetu a žádáme zastání od orgánů veřejné moci-

Vytvořeno: 2020-05-03 Statistika

Za setrvání Mgr. Milana Stillera ve funkci ředitele Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka

Vážení rodiče, vážení občané, obracíme se na vás s touto výzvou podpořit Mgr. Milana Stillera v jeho roli ředitele Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka. Mgr. Milan Stiller působí na pozici ředitele ZŠ FKT již 6 let a nyní mu končí jeho funkční období. Zřizovatel školy se rozhodl vyhlásit na toto pracovní místo konkurz, kdy oficální cestou vyzval také pana Stillera k možné účasti. Výběrové řízení bude probíhat v dubnu 2020. Hodnoticí komise je sestavena zřizovatelem dle závazných p

Vytvořeno: 2020-03-31 Statistika

Petice za zachování okresní příslušnosti Holýšovska k okresu Domažlice

My, občané města Holýšova, městské části Dolní Kamenice a samosprávných obcí Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary, dovolávajíce se práva na vyjadřování se k místním záležitostem, nesouhlasíme s důsledky nově přijatého zákona o územně správním členění státu (č. 51/2020 Sb.), na základě kterého mají být naše obce k 1. 1. 2021 vyjmuty z okresu Domažlice a přeřazeny do okresu Plzeň-jih. Vyzýváme a prosíme starosty, místostarosty a zastupitele našich obcí

Vytvořeno: 2020-04-09 Statistika

Petice proti pozměňovacím návrhům zákona o odpadech - nevýhodné pro obce, občany, stát a životní prostředí

Dva poslanci podali v březnu 2020 totožné pozměňovací návrhy § 160 nového zákona o odpadech. Tato navrhovaná změna by byla velmi výhodná pro provozovatele skládek, nikoliv však pro obce, v jejichž katastru skládky leží, ani pro občany samotné. V žádném případě by pak navrhovaná změna nebyla výhodná pro životní prostředí. Takováto změna zákona by se dala shrnout: "Jseš-li běžný občan, budeš platit za svůj odpad stále víc, zato bohatí odpadáři v Čechách skoro nic"!. Podstatou této změny by bylo vý

Vytvořeno: 2020-05-18 Statistika

Petice za čistou minulost čelních představitelů státu.

PETICE Určená Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky:   My, níže podepsaní občané České republiky žádáme, aby poslanci Parlamentu České republiky a senátoři Parlamentu České republiky navrhli a schválili změnu zákona č 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (lustrační zákon) tak, aby se na člen

Vytvořeno: 2019-11-13 Statistika

ZNOVUOTEVŘENÍ GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ

CHCEME ZMÍRNĚNÍ OMEZENÍ A ZNOVUOTEVŘENÍ GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ, CHCEME SE ZA VÁS POSTAVIT Stojíme za všemi, kteří pracují v gastronomii a jsou bez práce. Podporujeme vinaře, dovozce a obchodníky vínem, kteří prodávají svá vína v restauracích a vinných barech, které jsou zavřené. Chceme umožnit milovníkům vína vychutnat si svá oblíbená vína v oblíbeném podniku. Uvědomujeme si nebezpečí pandemie, avšak chceme co nejrychleji zahájit jednání kvůli zachování pracovních míst a gastronomické scény u

Vytvořeno: 2020-04-08 Statistika

MIMOŇSKÉ VÁLKY

Dobrý den, chceme znovu obnovit Mimonšké války, žádáme autíčkáře a milovníků aut, k tomu aby podepsali tuto petici, která se pošle na Liberecký kraj, aby povolil znovu rozjet Mimoňské války. Prosíme každého, aby to podepsal. Čím více bude podpisů, tím je větší šance aby to kraj povolil!!! Mockrát děkujeme.!!!

Vytvořeno: 2020-05-10 Statistika

Otevřený dopis studentů a studentek AMU řediteli Národního divadla

Vážený pane řediteli, my studenti a studentky AMU chceme svými podpisy pod tímto otevřeným dopisem vyjádřit nespokojenost s Vaším zaujetím “neutrálního” postoje během slavnostního otevření budovy Státní opery. Velice nás znepokojila návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána v rámci otevíracích ceremonií. Přijde nám to krajně nevhodné, a to z několika důvodů. Viktor Orbán je předseda maďarské krajně pravicové strany Fidesz-MPS, která vzhledem ke svému 2/3 zastoupení v maďarském parlamentu schva

Vytvořeno: 2020-01-10 Statistika

Petice podnikatelů a občanů ČR k nouzovému stavu a k uvolnění karantény do 1.5.2020

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Petice podnikatelů ČR za rychlé a bezpečné uvolnění restrikcí v sektoru obchodu a služeb.“ My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme pana ministra průmyslu a obchodu, Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA a pana předsedu vlády České republiky, Andreje Babiše, aby v rámci zabezpečených zvýšených hygienických opatření v souvislosti s pandemií koronaviru byla uvolněna karanténní a restrikční opatření natolik

Vytvořeno: 2020-04-15 Statistika

Petice proti stavbě kontejnerového bydlení v Chanově

PETICE PRO NESOUHLAS S VÝSTAVBOU MODULOVÝCH DOMKŮ NA SÍDLIŠTI CHANOV     My obyvatelé sídliště Chanova na Mostecku a obyvatelé celé ČR nesouhlasíme s výstavbou modulových domku (plechových kontejnérů – čunkodomků a vytváření osad)   Cílem petice je zastavit vystavbu modulových domků (plechových kontejnerů-čunkodomků) Magistrátem města Mostu na sídlišti Chanov a zabránit vytváření kontejnerových osad na okrajích měst po celé ČR.   Hlavním důvodem je obava z rozšíření gheta na sídlišti Chanov. Ob

Vytvořeno: 2020-10-08 Statistika