Petice proti pozměňovacím návrhům zákona o odpadech - nevýhodné pro obce, občany, stát a životní prostředí

Dva poslanci podali v březnu 2020 totožné pozměňovací návrhy § 160 nového zákona o odpadech. Tato navrhovaná změna by byla velmi výhodná pro provozovatele skládek, nikoliv však pro obce, v jejichž katastru skládky leží, ani pro občany samotné. V žádném případě by pak navrhovaná změna nebyla výhodná pro životní prostředí.

Takováto změna zákona by se dala shrnout: "Jseš-li běžný občan, budeš platit za svůj odpad stále víc, zato bohatí odpadáři v Čechách skoro nic"!. Podstatou této změny by bylo výrazné navýšení množství odpadu (z 20% až na 80%, tj. odpadu na technické zabezpečení skládky), za které by původci odpadu nemuseli platit ani obcím, ani státu!

Poplatky za ukládání odpadu na skládkách jsou určitou satisfakcí pro tamější obce a jejich obyvatele, stejně tak pro Státní fond životního prostředí, za významnou ekologickou zátěž, kterou skládky odpadů představují.

Ve chvíli, kdy Krajský úřad Středočeského kraje po dlouhých sporech konečně začíná doměřovat původcům odpadu poplatky, na které mají nárok např. obce Čáslav, Benátky n. Jizerou, Hořovice ad., stejně tak i Státní fond životního prostředí, přichází 2 poslanci: z ČSSD Staňek (bývalý kontroverzní ministr kultury!) a z ODS poslanec Zahradník s návrhem změny, která by umožnila vysoké dlužné částky neplatit dokonce zpětně od r. 2015! Velmi absurdní – změna zákona zpětně! Pro ilustraci se jen pro město Čáslav jedná o více jak 600 mil. Kč za roky 2016 – 2018 (ostatní roky jsou promlčené) a  pro Státní fond živ. prostředí  jde o více jak 800 mil. Kč za účelově chybně vykazovaný ukládaný odpad!  

Novelou zákona by se tak legislativní cestou posvěcenou zákonodárci zrušila vydaná rozhodnutí správních orgánů bez možnosti jejich přezkumu ve správním, případně soudním rozhodnutí.  

Svým podpisem tak můžete vyjádřit nesouhlas s takovým přístupem a navrhovanou změnou zákona. My níže podepsaní občané měst Čáslav, Benátky n. Jizerou, Hořovice a dalších obcí důrazně žádáme naše poslance Parlamentu ČR, aby odmítli takovéto nebo podobné návrhy, jimiž by výrazně poškozovali především naše životní prostředí.

Více informací také z médií zde:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/skladka-odpadu-anotnin-stanek-ministerstvo-zivotniho-prostredi-firma-ave-pokuta_2005170600_per?fbclid=IwAR0Wj1s7z2IYCsHl3KuIQDogf5FTFfbrR7DvuTS9zZ98MSy8Z29X-M0ZGus

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1872194486245504&set=a.1494872907310999&type=3&theater


Veronika Jandová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Veronika Jandová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...