Petice za záchranu budovy Hlavního nádraží v Nymburce

PETICE
za záchranu budovy Hlavního nádraží v Nymburce

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla zachována historická budova Hlavního nádraží v Nymburce.

Stavba nejeví žádné známky chátrání a po případných stavebních úpravách je způsobilá k dalšímu provozu. Pokud není preferováno umístění nové výpravní haly v této historické stavbě a je k tomuto účelu plánována budova nová na místě blíže podchodu, lze stávající budovu adaptovat pro jiné účely. V tomto frekventovaném místě je možností celá řada, ať už jako součást provozu železnice (ředitelství DPOV, ČD Telematika atd.) či např. nějaký druh občanské vybavenosti, kanceláře apod. Prostory mohou být pronajímány více subjektům a dům může snadno fungovat jako víceúčelový.

Nádražní budova z roku 1870 je zachovalou a naprosto charakteristickou ukázkou tradiční architektury počátků železnice v Čechách poslední třetiny 19. století. Stavba se stala ozdobou významného železničního uzlu na trati Vídeň – Berlín (společně s nádražními budovami v Havlíčkově Brodě a Jihlavě). Podle všeho se jedná o typizované nádraží tzv. Severozápadní dráhy budované podle projektu významného architekta a inženýra Carla Schlimpa. Jeho stavby jsou dodnes považovány za špičku v oblasti drážní architektury (viz nádraží Praha – Těšnov). V místě samotném jde o stavbu relativně velkorysou s vysokou užitnou hodnotou a jasně čitelnou dominantu, kterou nová výpravní budova nenahradí. Příklady soudobé výstavby nádražních budov jsou zatím většinou spíše tristní.

Nyní je na první pohled každému jasné, že tímto místem prochází městem železnice. Budova tvoří přirozenou optickou a hlukovou bariéru mezi veřejným přednádražím prostorem a kolejištěm. Její odstranění zcela jistě povede k následné nutnosti uplatnění protihlukových stěn, které do městského prostředí nikdy nemohou zapadat.

Kultivovat místo do přijatelného stavu po případném odstranění nádražní budovy bude mnohem nákladnější, než zachování stavby a její rekonstrukce, po které vznikne navíc i potenciál finančního zisku.

Vůle po kvalitním řešení by měla být v první řadě na straně SŽDC. Jako státní podnik by měl hájit celkové veřejné zájmy, nikoli se omezovat pouze na provoz železnice. V rámci měst se drážní stavby stávají jejich součástí. Pokud tato vůle na straně SŽDC není, je tento problém povinna přijatelně vyřešit samospráva města.

Všichni litujeme části zbouraného náměstí, nedopusťme podobnou nevratnou změnu u další, pro naše město charakteristické stavby. Nymburk – město železnice, nesmí přijít o tak výraznou památku z doby svého největšího rozvoje.

Děkujeme.


Za petiční výbor:
Jan Kára, Kostomlatská 1377, 288 02 Nymburk
Michal Kubánek, Na Splavech 2356, 288 02 Nymburk
Vojtěch Zikmunda, Purkyňova 775, 288 02 Nymburk
Matěj Prášil, Dvory 13, 288 02 Nymburk
Václav Šindelář, popularizátor železniční dopravy, Jungmannova 4, 301 00, Plzeň


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 4052E50B-9DED-4572-BDE4-3F762333E101.jpeg