Za setrvání Mgr. Milana Stillera ve funkci ředitele Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka

Vážení rodiče, vážení občané,

obracíme se na vás s touto výzvou podpořit Mgr. Milana Stillera v jeho roli ředitele Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka.

Mgr. Milan Stiller působí na pozici ředitele ZŠ FKT již 6 let a nyní mu končí jeho funkční období. Zřizovatel školy se rozhodl vyhlásit na toto pracovní místo konkurz, kdy oficální cestou vyzval také pana Stillera k možné účasti. Výběrové řízení bude probíhat v dubnu 2020. Hodnoticí komise je sestavena zřizovatelem dle závazných pravidel. Do výběrového řízení se může přihlásit kdokoliv z řad interních i externích kandidátů, kdo splňuje požadovaná kritéria.

Tuto petici vytvořili zástupci Spolku rodičů Jednička, protože jsme přesvědčeni o tom, že stávající ředitel si naši podporu zaslouží. Cílem této iniciativy je dát zřizovateli i členům hodnoticí komise jasně najevo naše přání, aby současný ředitel vedl školu i nadále. Chceme, aby pokračoval ve svém nadstandardním úsilí a ve své spolehlivé práci pro rozvoj školy a jejích žáků. Těch důvodů, proč jsme se rozhodli Mgr. Milana Stillera podpořit, je celá řada. Zmíníme jen ty nejpodstatnější:

  •  Současný ředitel je proaktivní a otevřený novým nápadům, projektům a trendům, které přispívají k zatraktivnění prostředí školy i samotné výuky. Díky jeho iniciativnímu přístupu je škola velice moderním a progresívním místem pro vzdělávání dětí. Zájem o studium na této škole rok od roku roste.
  •  Během působení současného ředitele došlo ve škole k modernizaci učeben i výuky, škola se rozrostla a zvelebila. Úctyhodný je také akt přejmenování školy po našem významném rodákovi, Fr. kardinálu Tomáškovi, a připomenutí jeho duchovního odkazu.
  • Mgr. Milan Stiller se chová a vystupuje partnersky, férově a přátelsky, vždy se snaží pomoci a hledat řešení, i když někdy musí čelit náročným situacím či problémům. Respektuje druhé, ale umí se rozhodnout a nést za své rozhodnutí zodpovědnost. I díky tomu je vnímán jako přirozená autorita.
  • Za celou dobu jeho působení ve funkci ředitele nedošlo k závažným chybám nebo selhání v oblasti hospodaření a řízení školy. Kontrolní orgány nenašly žádné nálezy, svěřené prostředky byly účelně a efektivně využívány v souladu s potřebami organizace.

Změna na postu ředitele školy může vést ke spoustě nežádoucích změn. Může znamenat to, že nebudou realizovány některé úspěšné akce, které se už staly tradicí. Může dojít k zpřetrhání vazeb a kontaktů s partnery školy. Změna může mít negativní dopad na atmosféru ve škole i vzájemné mezilidské vztahy. Může dojít k ukončení stávajících projektů a činností. Celková koncepce a směřování školy je v sázce. Není důvod takto riskovat. Proto maximálně usilujeme o to, aby Mgr. Milan Stiller svým profesionálním manažerským stylem a lidským přístupem vedl školu i nadále.

Zástupci Spolku rodičů Jednička


Šárka Hermanová    Kontaktujte autora petice