Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Krnov

grafika_mates.jpgMy, obyvatelé regionu na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje a občané ČR si uvědomujeme kulturní, architektonickou a estetickou hodnotu nádražních budov na trati Olomouc- Bruntál – Krnov, která byla zprovozněna v roce 1872. Nádraží byla vystavěna již v době vzniku této železnice a přes jejich neutěšený stav stále dotváří atmosféru turisticky atraktivního regionu, kterým tato trať prochází.

Plánované demoliční práce na objektu v Dětřichově nad Bystřicí nás znepokojují, a proto požadujeme:

1) Zastavení plánované demolice nádraží v Dětřichově a plánovaných částečných demolic nádraží v Moravském Berouně a Valšově a upuštění od dalších plánovaných demolic nádražních budov nebo jejich částí na trati Olomouc– Krnov. Současně požadujeme zastavení všech projekčních prací, které k demolicím či necitlivým stavebním úpravám povedou.

2) Změnu projektových dokumentací tak, aby byl při rekonstrukcích objektů zachován historicky autentický architektonický ráz těchto staveb a aby příprava i realizace rekonstrukcí byla konzultována s Národním památkovým ústavem jako garantem citlivé rekonstrukce těchto historických objektů.

3) Přizvat k jednání o budoucnosti jednotlivých nádraží zástupce místních i krajských samospráv, místních akčních skupin, spolků a zástupce místních aktivních občanů s cílem využít potenciál v současnosti nevyužitých prostor uvnitř těchto budov.

V roce 2022 si připomeneme 150 let železniční dopravy na Moravskoslezské centrální dráze, která propojila Olomouc s Krnovem a Opavou. Věříme, že toto významné výročí můžeme oslavit na nádražích, které budou zrekonstruovány citlivě - s úctou k architektonickým hodnotám a bohaté historii této železnice. Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci Správy železnic, krajů, obcí a spolků se podaří nalézt vhodné využití těchto budov a zároveň poskytnout odpovídající komfort a služby pro cestující.
DSC_2356.JPG


Mgr. Ivo Dokoupil - Hnutí DUHA Jeseníky    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Ivo Dokoupil - Hnutí DUHA Jeseníky svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...