Vyslovení podpory panu řediteli Mgr. Milanu Holubovi

Rada městské části Praha 5 dne 4.3.2020 vyhlásila konkurz na ředitele/ky tří základních škol zřizovaných MČ Praha 5 (blíže viz usnesení RMČ/10/271/2020 https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79748). 

Mezi těmito školami je i naše FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK. 

V souvislosti s tímto vyhlášeným konkurzem byl současně odvolán i pan ředitel Holub s odloženou platností ke dni 31.7.2020.

 

Respektujeme právo zřizovatele vyhlašovat konkurzy na místa ředitelů škol po uplynutí jejich šestiletého funkčního období. Chápeme vyhlášení tohoto konkurzu jako vyjádření principu, který chce nyní MČ Praha 5 uplatňovat u všech jí zřizovaných škol.

 

Současně chceme vyjádřit podporu panu řediteli Milanu Holubovi formou dopisu, který zašleme na MČ. Oceňujeme, jak naši školu řídí a jak dlouhodobě dobře funguje komunikace školy s námi, rodiči, jednotlivci, mluvčími tříd, Spolkem rodičů, školskou radou. Doufáme, že v této spolupráci budeme moci se stávajícím vedením školy nadále pokračovat.

 

Své vyjádření podpory můžete stvrdit podpisem na tomto odkazu:  https://www.petice.com/vysloveni_podpory_panu_editeli_mgrmilanu_holubovi  K vyjádření podpory používáme webových stránek petice, protože vzhledem k situaci by se nám nyní nepodařilo sehnat podpisy jinou cestou. Děkujeme za pochopení.

 Věříme, že takto vyjádřená podpora bude jedním z klíčových argumentů při konkurzním řízení, aby mohl pan Milan Holub pokračovat ve své kvalitní řídící práci.

 
Spolek rodičů V Remízku

Ing.arch. Lucie Hadačová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing.arch. Lucie Hadačová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...