Nejoblíbenější petice v roce 2015 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice na podporu pana prezidenta a okamžité odstoupení Sobotky

Vážení přátelé, jelikož Vás spousta na mých Facebookových stránkách Konec Kalouska v Česku, žádala otevření petice na podporu pana prezidenta, jako reakci na akci pražských kaváren - petici, která tvrdí, že náš pan prezident je velezrádce. A na kterou horko - těžko sehnali 11.500 podpisů, ale přesto se jí bude zabývat senát. Jelikož se domnívám, že už opravdu ta pražská rádoby inteligence přestřelila a Sobotka to svým vyjádřením o proslovu pana prezidenta na Albertově dovršil, rozhodl jsem se za

Vytvořeno: 2015-11-21 Statistika

Otevřený dopis kardinálu Dukovi OP

Otevřený dopis kardinálu Dominiku Dukovi OP 22. 11. 2015     Vážený pane kardinále,   v souvislosti s událostmi posledních dnů, s rostoucím strachem ve společnosti a s projevy prezidenta České republiky Miloše Zemana cítíme jako křesťané katolické denominace povinnost vyjádřit svůj názor. Tři dny po proslovu prezidenta, ve kterém nepřímo označil kulturu současných utečenců za kulturu vrahů a náboženské nenávisti a svým veřejným vystoupením legitimizoval nedemokratickou a islamofobní organizaci B

Vytvořeno: 2015-11-22 Statistika

Pane premiére, odvolejte Dienstbiera z vlády.

Člověk, který viditelně nehájí zájmy naší země, nemůže vykonávat funkci ministra.

Vytvořeno: 2015-11-18 Statistika

Vyjádření podpory Divadlu v Řeznické

Přátelé a diváci, na rok 2016, kdy divadlo oslaví 35 let své činnosti, ohodnotila nová grantová komise jeho tvorbu takto a rozhodla o nulové výši grantu: „Někdejší významné pražské klubové divadlo se od konce 90. let postupně proměnilo v komorní scénu se „záměrně eklektickou dramaturgií“. Divadlo dlouhodobě ztrácí jedinečnost své programové nabídky, zmíněný eklektismus dramaturgie a provozní charakter divadla coby přiznané stagiony způsobuje absenci svébytné poetiky či tematizace jeho umělecké č

Vytvořeno: 2015-12-10 Statistika

PETICE ve věci výběrového řízení na post ředitele Divadla Radost

My, níže podepsaní, projevujeme svým podpisem nesouhlas se způsobem, jakým je zacházeno s výsledky výběrového řízení na post ředitele brněnského Divadla Radost. Pan Vlastimil Peška byl pro tuto pozici doporučen odbornou komisí, sestavenou náměstkem pro kulturu panem Matějem Hollanem, který komisi také předsedal. Komise vybírala celkově z 11 uchazečů. Následně byl pan Vlastimil Peška Radou města Brna oficiálně do této funkce zvolen. Nyní je tento demokratický proces volby diskreditován ze stran

Vytvořeno: 2015-04-11 Statistika

Za zachování výuky OHS ve Zborovské ulici, Turnov

  Vážený pane hejtmane Půto,vážení zastupitelé Libereckého kraje,   my, níže podepsaní občané České republiky z řad studentů a absolventů Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově (dále jen OHS), rodičů, přátel školy a ostatních obyvatel Libereckého kraje, nesouhlasíme s přestěhováním výuky studijních oborů, které byly tradičně vyučovány v budově ve Zborovské ulici, do budovy v ulici Alešově.   Jsme znepokojeni kroky stávající ředitelky Ing. Mileny Lednejové a z důvodů

Vytvořeno: 2015-09-06 Statistika

Za záchranu domů na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově

Petice občanů dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a výzva zastupitelům Hlavního města Prahy požadující projednání a závazná stanoviska či rozhodnutí k záměru tzv. hotelu U Sixtů a jeho důsledků My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy o záměru tzv. hotelu U Sixtů, jež zahrnuje historické objekty na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově ulici, které jsou zapsány na seznamu kulturn

Vytvořeno: 2015-04-20 Statistika

Neberte Dejvicím Grosseto

  My, níže podepsaní občané, protestujeme proti usnesení Rady MČ Prahy 6 ze 22. dubna 2015 týkajícího se neprodloužení pronájmu nebytových prostor na adrese Jugoslávských partyzánů 8 pizzerii Grosetto. Žádáme Radu MČ, aby co nejdříve revokovala své usnesení, neboť nesouhlasíme se způsobem, jímž byla bez výběrového řízení náhle vybrána konkurenční firma. Zároveň - vzhledem k výjimečnosti "genia loci" Grosseta, které se za 20 let existence stalo nejoblíbenější rodinnou pizzerií v Dejvicích a posky

Vytvořeno: 2015-04-26 Statistika

Petice za vyloučení ČR (opt-out) z EU povolení využití GMO

                K rukám ministra zemědělství, Mariana Jurečky V březnu 2015 Evropská Unie potichu schválila zákon o možnosti plného využití geneticky modifikovaného osiva (GMO) a zároveň stanovila termín 3.10.2015, do kdy se mohou jednotlivé členské státy přihlásit a využít možnosti odmítnout (tzv. opt-out) aplikaci tohoto zákona na lokální, národní úrovni. I přes fakt, že ČR patří mezi státy využívající GMO, my podepsaní odmítáme přidat se ke státům vítajícím firmy jako je Monsanto s otevřenou

Vytvořeno: 2015-09-10 Statistika

Máme toho dost - prohlášení k současnému stavu veřejné správy

            Prohlášení k současnému stavu veřejné správy „Máme toho dost“ Po nástupu nové vlády vznikla naděje, že další organizace a vývoj výkonu veřejné správy na obcích, krajích i státních institucích bude opět probíhat koncepčně a rozumně. Bohužel, opak je pravdou. Pokračuje rozvrat služeb poskytovaných občanům. Na místo jednoduché administrativy a snadno dostupných úřadů jsou občané nuceni se zabývat stále větším množstvím předpisů a za úřady cestovat na stále větší vzdálenosti. Místo konc

Vytvořeno: 2015-07-29 Statistika

Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici !

Praha 2 prodala dům, ve kterém sídlí pobočka Městské knihovny, bez jakýchkoliv záruk týkajících se jejího budoucího osudu !   Nový vlastník může likvidačně zvednout nájem nebo knihovnu vypovědět !      ---------------------------------- AKCE :    Děkujeme za Vaši podporu našeho protestního stánku na akci "Zažít město jinak" dne 19.9.2015 v Belgické ulici a za podpisy, které jste na místě pod naši petici připojili. http://zazitmestojinak.cz/indexe11f.html?post_type=locations&p=2212      

Vytvořeno: 2015-01-19 Statistika

Limity těžby jsme my - Jiřetín nedáme!

  >> Sběr podpisů byl přesunut na SEM.    Jako poslední obec byly kvůli těžbě uhlí zbourány počátkem 90. let Libkovice na Mostecku. Ve stejné době byly také stanoveny limity těžby hnědého uhlí. Limity, které měly zajistit, že se nic takového nikdy nebude opakovat, že se severní Čechy dočkají lepší budoucnosti, a že se naše země konečně vymaní ze závislosti na fosilních palivech. Teď ovšem česká vláda zvažuje limity těžby prolomit a osud, který potkal Libkovice tak hrozí dalším obcím - měst

Vytvořeno: 2015-02-01 Statistika

Zakažme HALAL vraždění - podřezání bez omráčení.

Podstatou HALAL, které je jediným správným způsobem přípravy masa pro muslima vyznávajícího islám a myšlenkám islámu se „podřizujícíího“ je porážka zvířete za plného vědomí, aby postupně při plném vědomí zvíře bolestivě a stresově vykrvácelo. Popravčí zavádějí efektivní metody usmrcení/týrání zvířete. Např. pověsí zvíře za nohy hlavou dolů, těžké zvíře si přitom vykloubí nohy atd.  a tepny na hrdle mu poté muslimové proříznou. Přitom třeba dva lidé na zvířeti klečí a třetí mu šlape na krk

Vytvořeno: 2012-05-21 Statistika

Petice pro záchranu přírody podél Lipenského jezera

   V těchto dnech je projednáváno schválení Změny č. 3 územního plánu obce Přední Výtoň (http://www.prednivyton.cz/index.php?a=504). My, níže podepsaní, proti této změně protestujeme a nesouhlasíme s vymezením nově zastavitelných ploch (více než 80 tisíc m²) pro stavbu rodinných domů v těsné blízkosti pravého břehu Lipenského jezera.    Všechny navržené plochy (23, 3/1, 3/2 a 3/3) jsou součástí Biosférické rezervace Šumava, dotýkají se tedy ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 och

Vytvořeno: 2015-03-16 Statistika

Obnova železniční dopravy na trati Rakovník-Kralovice-Mladotice

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice za obnovení železniční dopravy na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a poslance České republiky, aby se co nejúčinněji zasadili za rekonstrukci a obnovení provozu na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice. Tato trať je klíčovou pro dopravní obslužnost našich obcí a celého regionu. Umožňuje dostupnost p

Vytvořeno: 2015-06-04 Statistika

Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky

Vaše Eminence pane kardinále, otče Dominiku, jako katoličtí křesťané bychom Vám chtěli vyslovit poděkování a podporu za uskutečnění mše svaté ve farním kostele v Lánech s přímluvami za pana prezidenta Miloše Zemana a za naši vlast. Přestože mše spíše shodou okolností následovala krátce po tragických událostech v Paříži a po letošních oslavách 17. listopadu, tuto shodu okolností považujeme – na rozdíl od některých hlasů, kterým se, bohužel, dostalo širokého prostoru v médiích – za šťastnou a její

Vytvořeno: 2015-12-08 Statistika

Petice za přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Praha Ruzyně

Za hlavní důvod považuji paradox, aby se letiště jmenovalo po člověku, který vynalezl pojem humanitární bombardování ..

Vytvořeno: 2015-03-05 Statistika

Lara se musí najít!!!

Vážený pan prezident Polské republiky Andrzej Duda   Kancelář prezidenta Polské republiky ul. Wiejska 10 00-902 Varšava   Prosba o intervenci v případě nezletilé Lary Karzelek,   Vážený pane prezidente, žádám a upřímně prosím o neodkladnou intervenci Váženého pana prezidenta Polské republiky v případě nezletilé Lary Karzelek (narozené dne 14.10.2009 v Pasewalku, Německo) unesené otci, jedinému zákonnému zástupci, dne 02.10.2014 v 7:30 z města Ditzingen, Německo během násilného únosu matkou Joann

Vytvořeno: 2015-11-27 Statistika

Otevřený dopis předsedovi vlády

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1       Vážený pane premiére, svým vyjádřením pro Hospodářské noviny jste odstartoval štvavou mediální kampaň proti panu prezidentovi, jednomu z mála politiků, kteří se snaží pracovat ve prospěch většiny národa. Slovo vlastenectví jste ve svém slovníku nahradil hanlivým xenofobie, snahu některých politiků pracovat ve prospěch národa a České republiky nazýváte populismem.  Vzpomeňt

Vytvořeno: 2015-11-21 Statistika

Petice proti vybírání autorských poplatků OSA za vlastní folklórní produkci

Podpisem této petice žádám Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA), aby okamžitě ukončil výběr autorských poplatků za živé produkce české folklórní tvorby (hudby, tance a dalších prvků folklóru) (dále jen výběr poplatků za folklór). Rovněž žádám Ministerstvo kultury ČR a Parlament ČR, aby vlastní produkci folklóru zákonnou normou zakotvili jako základní právo občana České republiky a výběr autorských poplatků za tuto bez platné smlouvy autora se zastupujícím autorským svaze

Vytvořeno: 2015-03-30 Statistika