Otevřený dopis kardinálu Dukovi OP

Otevřený dopis kardinálu Dominiku Dukovi OP 22. 11. 2015    

Vážený pane kardinále,  

v souvislosti s událostmi posledních dnů, s rostoucím strachem ve společnosti a s projevy prezidenta České republiky Miloše Zemana cítíme jako křesťané katolické denominace povinnost vyjádřit svůj názor. Tři dny po proslovu prezidenta, ve kterém nepřímo označil kulturu současných utečenců za kulturu vrahů a náboženské nenávisti a svým veřejným vystoupením legitimizoval nedemokratickou a islamofobní organizaci Blok proti islámu, jste v pátek večer 20. 11. odsloužil v Lánech bohoslužbu s přímluvou za prezidenta Miloše Zemana.  

Po událostech 17. listopadu však takový akt působí spíše jako propojování katolické církve s prezidentským úřadem (podle šéfa hradního protokolu navíc iniciativa vzešla ze strany církve). Mše, která se konala v Lánech, je podle Hradu první bohoslužbou tohoto typu od roku 1921, a je velmi těžké se zbavit dojmu, že se spíše než o přímluvnou modlitbu jedná o prapodivný kalkul. Souvislost lánské bohoslužby s červencovým memorandem o převodu majetku ze státu na církev zmiňuje ostatně samo arcibiskupství. Ve svém výsledku to působí jako politické gesto.  

Zatímco prezident Miloš Zeman 17. listopadu vyzýval k větší uzavřenosti naší země, katolická církev by se měla postavit do opozice a naplňovat Kristovo učení o lásce k bližnímu. Ve své Glose k teroristickému útoku v Paříži nabádáte ke zdrženlivosti a obezřetnosti v otázce přijímání utečenců a chválíte „uměřený postoj většiny našich státních představitelů“, čímž ve světle lánské bohoslužby legitimizujete přístup prezidenta, který před pár dny stál na jednom podiu s novodobými fašisty.  

Ptáme se, jak je toto Vaše jednání, stejně jako soustavné nadbíhání mocným (otevírání tunelu Blanka či reklama na limuzínu), slučitelné s výzvou papeže Františka, že církev musí vyjít z paláců mezi chudé.  

Arcibiskupství pražské sice dementovalo informaci serveru novinky.cz, že kardinál bude sloužit mši k poctě prezidenta, my ale stále nejsme přesvědčeni, že se tak ve skutečnosti nestalo.  

K tomuto dopisu se připojují také křesťané jiných denominací, kterým není lhostejný obraz křesťanství v české společnosti.

 

Ludmila Böhmová, studentka, Římskokatolická církev

Anna Remešová, studentka, Římskokatolická církev

Anna Koucká, studentka, Římskokatolická církev

Monika Poláčková, lektorka českého jazyka, Římskokatolická církev

Jan Bierhanzl, filozof, Římskokatolická církev

Jakub Ort, teolog, Českobratrská církev evangelická

Olga Bierhanzlová, studentka, Římskokatolická církev

Jakub Raška, student, Českobratrská církev evangelická

Hana Blažková, studentka, Římskokatolická církev

Vojtěch Veselý, student, Římskokatolická církev

Štěpán Lohr, student

Ivan Štampach, teolog

Rut Kolínská

Petr Kolínský

Veronika Dočkalová

Daniel Soukup

Magdaléna Šipková

Jiří Kylar

Peter Žaloudek

Jan Rückl

Jiří Kučera

Daniel Ort, student, Českobratrská církev evangelická

Filip Outrata, teolog, redaktor nakladatelství Vyšehrad a Deníku Referendum, Římskokatolická církev

Aleš Jaluška, duchovní CČSH Lomnice nad Popelkou

Kristýna Boháčová

Helena Hladilová

Olga Machoninová

Ivan Menoušek

Hugo Kafka

Adam Borzič

Pavel Keřkovský

Fabrice Martin-Plichta, dopisovatel deníku Le Monde

Anna Stehnová

Sandra Feyglová

Jan Černý, evangelik

Jakub Múčka

Klára Múčková

Martina Múčková

Jaroslav Múčka

Zuzana Růžková
Petr Hasan

Jan Wagner

Mgr. Renata Smutná

dipl.um. Aleš Smutný

RNDr. Marta Jurčáková

Anna Smutná

Jana Kalousková

Tomáš Lovecký

Martin Lovecký

Anežka Kafková

Tomáš Pavlík

Jan Ort, student, Českobratrská církev evangelická


Ludmila Böhmová    Kontaktujte autora petice