PETICE ve věci výběrového řízení na post ředitele Divadla Radost

My, níže podepsaní, projevujeme svým podpisem nesouhlas se způsobem, jakým je zacházeno s výsledky výběrového řízení na post ředitele brněnského Divadla Radost. Pan Vlastimil Peška byl pro tuto pozici doporučen odbornou komisí, sestavenou náměstkem pro kulturu panem Matějem Hollanem, který komisi také předsedal. Komise vybírala celkově z 11 uchazečů. Následně byl pan Vlastimil Peška Radou města Brna oficiálně do této funkce zvolen. Nyní je tento demokratický proces volby diskreditován ze strany náměstka pro kulturu. Ten do funkce prosazuje pana Tomáše Pavčíka, který ve výběrovém řízení skočil na druhém místě. Náměstek pro kulturu tak svévolně neguje nejen doporučení odborné komise, ale i volbu Rady města Brna. V neposlední řadě díky celé této kauze ztrácí pan Vlastimil Peška nejen svou profesní ale i osobní důstojnost, a to i přes to, že řádně podstoupil oficiální výběrové řízení, během kterého svůj post ředitele obhájil.


Adéla Pešková    Kontaktujte autora petice