Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici !

Praha 2 prodala dům, ve kterém sídlí pobočka Městské knihovny, bez jakýchkoliv záruk týkajících se jejího budoucího osudu !

 

Nový vlastník může likvidačně zvednout nájem nebo knihovnu vypovědět !

     ----------------------------------

AKCE :

  

Děkujeme za Vaši podporu našeho protestního stánku na akci "Zažít město jinak" dne 19.9.2015 v Belgické ulici a za podpisy, které jste na místě pod naši petici připojili.

http://zazitmestojinak.cz/indexe11f.html?post_type=locations&p=2212

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10.8.2015 Majitelé nebytových prostor (Bytové družstvo Záhřebská 158) vyšli vstříc potřebám knihovny a ve svém dopise informovali vedení Městské knihovny v Praze o novém návrhu dle kterého jsou namísto původně požadované ceny nájmu ve výši 150 kč/m2 ochotni uzavřít novou nájemní smlouvu za cenu téměř poloviční, a to za 80Kč/m2 (!!!) Pevně věříme, že tento velkorysý návrh vedení Městské knihovny akceptuje a umožní tak další fungování knihovny. 

 

Dne 24.3.2015 byla petice odeslána emailovou korespondencí všem členům zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy.  

Dne 16.4.2015 byla zaslána k rukám radního pro kulturu Jana Wolfa a dalších členů Rady hl. m. Prahy petice datovou schránkou spolu se žádostí o naléhavé řešení situace. 

 

REAKCE :

 

Číslo 6/2015  Novin Prahy 2 - str. 3 je věnována problematice knihovny

 

Zápis z 5. zasedání kulturní komise RMČ Praha 2 konaného dne 29. 4. 2015

 

 

Dopis klubu zastupitelů zvolených za ČSSD na Magistrát hl.m. Prahy ze dne 20.4.2015

 

Tisková zpráva Odboru kanceláře starostky a vnějších vztahů Obvodního úřadu m.č.Pha 2

 

Tisková zpráva M.Tobrmana jako reakce na vyjádření odboru kanceláře starostky m.č. Pha 2

 

Odpověď starostky městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové na interpelaci týkající se pobočky MK v Záhřebské ulici

 

Odpověď ředitele Městské knihovny v Praze Dr.Tomáše Řeháka na naší petici a dopis s podpisovými archy

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská knihovna v Záhřebské uliciMěstská knihovna v Záhřebské uliciMěstská knihovna v Záhřebské ulici

 

 

 

 Google Maps - panoramatické snímky knihovny 

 

Zobrazení na mapě

 

Noviny Prahy 2, Ročník 2002, č. 12 prosinec: 

Nově otevřená pobočka v Záhřebské

 

 

 

 

 

  • Adresa Záhřebská 20 a 22 je místem, kam se za dlouhá léta naučili lidé chodit nejenom pro knížky.
  • Loni se v knihovně v Záhřebské odehrálo 56 akcí pro zhruba tisícovku dětí. Knihovna každý rok pořádá třeba pasování na čtenáře pro prvňáčky, kteří na konci svého prvního školního roku dokazují, že se naučili číst a mohou tak být přijati mezi čtenáře. 
  • V roce 2013 měla knihovna Záhřebská 4373 zapsaných čtenářů, tedy takových, kteří v tom roce alespoň jednou využili a zalogovali si průkaz. 
  • Návštěvnost knihovny je ročně přes 21 tisíc lidí, kteří si půjčí přes 58 tisíc knížek, ale také audioknih a her. Knihovna je jednou z poboček, které půjčují domů stolní hry
  • knihovna poskytuje množství služeb  viz: http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/zahrebska/
  • knihovna disponuje rozsáhlým dětským oddělením nabízejícím množství specializovaných akcí pro děti a mládež viz : Akce pro děti a mládež
  • Knihovna poskytuje bezplatný přístup k internetu, který využívají všechny generační skupiny, včetně velmi frekventovaného využití osobami hledajícími pracovní místa.  
  • prostřednictvím napojení na síť Městské knihovny v Praze a rezervační služby pobočka nabízí z fondu více než 2.061.000 knih a dalších knihovních materiálů 

 

Nezodpovědné a nekvalifikované rozhodnutí ohrožuje další existenci pobočky Městské knihovny !

Zřizovatel si při prodeji nemovitosti nevymínil žádné věcné břemeno, které by zabezpečilo další bezproblémovou existenci knihovní pobočky. Rada Prahy 2 doporučila zastupitelstvu prodej bytovému družstvu a nevymínila si přitom žádné věcné břemeno, které by do budoucna nového majitele nějak omezovalo v disponování s nebytovými prostory v přízemí domu, kde sídlí knihovna. Zastupitelstvo 29. září s prodejem souhlasilo. Nový vlastník minimálně může zvednout nájem, ale knihovna se může ocitnout i na dlažbě. Tyto informace potvrdila mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.


Podle radnice Prahy 2 byl dům zařazen do prodeje tedy po posouzení výnosnosti nebytových prostor. „Z tohoto pohledu byl dům zařazen do prodeje jako celek, jelikož roční výnosnost nebytových prostor je nižší než 400 tisíc korun,“ uvedla Martina Klapalová z odboru vnějších vztahů Prahy 2. Prostory knihovně nebyla pronajata v režimu obecního zájmu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že městská část je zřizovatelem vlastní Knihovny na Vinohradech, na kterou ročně přispívá částkou 3,6 milionu korun, a zároveň jsou v režimu obecního zájmu pronajímá nebytové prostory Městské knihovně  v její pobočce v Dittrichově ulici.

 

Alternativou řešení nemůže být knihovna ve Vinohradské ulici  62, jak navrhuje zřizovatel, a to zejména z následujících důvodů :

   1/ Knihovna ve Vinohradské ulici 62 není zapojena do sítě poboček Městské knihovny v Praze a neumožňuje výpůjčky z fondů uložených v centrální knihovně na Mariánském náměstí ani dalších 41 pobočkách Městské knihovny prostřednictvím knihovního servisu obsluhujícího mj. též hudební oddělení, divadelní oddělení, oddělení pragensií a další fondy (http://www.mlp.cz/cz/sluzby). Je důležité vzít v úvahu, že v dnešní době se již nevybírají knihy tzv " z regálů", ale prostřednictvím internetových objednávek z často vzdálených depozitářů a fondů slouží pobočka jako nocenitelný zprostředkovatel této možnosti.

     2/ Vzdálenost od pobočky v Záhřebské ulici představuje zejména pro seniory a děti vážnou překážku jejího využití. Totéž se týká i služeb místní komunitě čtenářů ze škol, zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a dalších lokálních institucí. Navíc je tato cesta vedena rušným centrem města spojeným s hustou dopravou (Francouzská, Korunní, Slezská, Vinohradská).

     Detailní zobrazení naleznete zde. 

Mapa pobočkyFotografie pobočky

Pomozte nám zachovat pobočku Městské knihovny v Záhřebské ulici 20 a 22 ! 

Komu je tato petice především adresována ? 

Seznam zastupitelů hl.m.Prahy  *  Seznam zastupitelů MČ Praha 2

Vedení Městské knihovny v Praze

Vyzvěte spolu s námi touto peticí zřizovatele, jehož nekvalifikovaným rozhodnutím tato situace vznikla, k nalezení finančních prostředků pro zachování pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici a tím i k zachování rozsahu a kvality poskytovaných knihovních služeb na Praze 2. 

 

 ___________________________________________

Děkujeme za Vaši podporu vyjádřenou podpisem. 

 Pomozte nám prosím oslovit co nejvíce dalších lidí odesláním adresy této petice: http://www.petice24.com/zachranme_knihovnu 

Využijte prosím možnosti rozšíření informovanosti o problému prostřednictvím internetu a sociálních sítí      

 

Sdílet na Facebooku  Gmail

 

Knihovna v Google Maps 

 

  __________________________________________

 

 __________________________________________________________________

Městská knihovna v číslech

v roce 2013

ČíslaÚdaje
42 měla MKP poboček + 3 bibliobusy
470 lidí bylo zaměstnáno v MKP k 31. 12. 2013, 77 % jsou ženy, 23 % muži
27 dobrovolníků nám pomáhalo při akcích vně i uvnitř knihoven a celkem nám věnovali 911 hodin; 107 dobrovolníků pomáhalo při stěhování fondů z dosahu vody, celkem 330 hodin
2 061 912 knih, map, CD, DVD, obrazů, not, kazet a elektronických dokumentů má MKP ve fondu
119 076 dokumentů přibylo do fondu MKP
19, 70 milionů Kč je částka, kterou MKP vynaložila v roce 2013 na nákup nových dokumentů
14 oborových databází je dostupných on-line přes www.mlp.cz/da­tabaze
6 435 873 tolik knížek (CD, DVD, map, obrazů…) si čtenáři půjčili v roce 2013
1 279 000 stažení a zobrazení elektronických dokumentů z fondu knihovny (e-knihy, digitalizované dokumenty)
182 890 lidí mělo v roce 2013 platný čtenářský průkaz a využilo alespoň jednou služby knihovny
40 800 lidí mělo v roce 2013 platný čtenářský průkaz, ale žádnou ze služeb knihovny nevyužilo
32 366 lidí si v roce 2013 nově pořídilo čtenářský průkaz
2 179 568 lidí přišlo do knihovny za knihami, informacemi nebo kulturou
2 932 345 lidí navštívilo webové stránky knihovny
33,5 průměrný věk dospělého registrovaného čtenáře MKP; dětskému čtenáři je průměrně 10,6 let
3 483 kulturních nebo vzdělávacích akcí se uskutečnilo v sálech Ústřední knihovny a v pobočkách MKP péčí knihovníků a programových pracovníků Kulturního a vzdělávacího centra
127 270 lidí tyto akce navštívilo
335 vzdělávacích akcí se uskutečnilo pro zaměstnance MKP a pracovníky regionálních knihoven
40 pražských veřejných knihoven obsluhuje MKP v rámci regionálních funkcí

 

________________________________________

Petice čtenářů již v minulosti úspěšně odvrátily hrozbu uzavření poboček Městské knihovny Pohořelec na Praze 1 a Dědina na Praze 6. 

http://www.petice24.com/za_zachovani_pobocky_mestske_knihovny_hradcany_na_pohorelci

http://www.katerinaklasnova.cz/novinky/radnice-prahy-1-si-vyzadala-cas-na-vyreseni-situace-knihovny-na-pohorelci

http://www.prazskypatriot.cz/miliony-na-ples-praha-1-ma-statisice-na-knihovnu-ne/

http://praha.zeleni.cz/20188/clanek/protesty-slavi-uspech-knihovna-na-pohorelci-snad-bude-zachranena/

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/lide20080201.html

 

 

 

 

Jakoukoliv publicitu vítáme. 

 

 

Děkujeme :

 - Leaders Magazine za podporu petice 

 - Webu http://www.culturenet.cz za zveřejnění petice

- Parlamentním listům za zveřejnění této petice v článku Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici.  

-  Dne 23. ledna 2015 navštívili na základě naší petice pobočku knihovny v Záhřebské ulici redaktorka a kameraman metropolitní televize TV Praha.  V reportáži se k možnostem řešení problému vyjádřila mluvčí Městské knihovny Lenka Hanzlíková i místostarostka MČ Praha 2 Michaela Mazancová.

Záznam celého pořadu naleznete ZDE 

 

Dne 3.3.2015 byly odeslány řediteli Městské knihovny v Praze a radnímu pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy podpisové archy s více než 700 podpisy spolu s průvodním dopisem:

Dne 24.3.2015 byla petice odeslána všem členům zastupitelstva Magistrátu hl.m. Prahy a s ní podpisové archy s více než 700 podpisy spolu s průvodním dopisem:

 

Vážení pánové,

 

dovolte, abychom Vás informovali o vzniku občanské iniciativy za záchranu pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici, Praha 2.

 

V této souvislosti vznikla též petice, kterou k dnešnímu dni podpořilo již více než 700 občanů. 

Text petice je uveřejněn na internetových stránkách http://www.petice24.com/zachranme_knihovnu a petiční arch s podpisy přikládáme přílohou této elektronické zprávy.

 

Obracíme se na Vás se žádostí o podporu a pomoc v dobré víře, že společným úsilím najdeme východisko z nepříznivé situace, která s největší pravděpodobností vznikla v důsledku nepromyšlených kroků zodpovědných činitelů v procesu privatizace bytového fondu.

 

Žádáme Vás zejména o poskytnutí informací týkajících se výhledu a postupu řešení situace a k vytvoření platformy, která by umožnila občanům Prahy 2 zapojit se do diskuze k řešení problému.

 

 

Za organizátory petice

<p class="MsoNormal" style="li

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.    Kontaktujte autora petice