Petice proti vybírání autorských poplatků OSA za vlastní folklórní produkci

Podpisem této petice žádám Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA), aby okamžitě ukončil výběr autorských poplatků za živé produkce české folklórní tvorby (hudby, tance a dalších prvků folklóru) (dále jen výběr poplatků za folklór).

Rovněž žádám Ministerstvo kultury ČR a Parlament ČR, aby vlastní produkci folklóru zákonnou normou zakotvili jako základní právo občana České republiky a výběr autorských poplatků za tuto bez platné smlouvy autora se zastupujícím autorským svazem (jakýmkoliv) postavili zřetelně mimo zákon.

OSA nemá právo vybírat autorské poplatky, nebyla-li požádána o ochranu práv autorem(ry). Podstatou folklóru je jeho postupný vznik předáváním z generace na generaci, aniž by se jednotliví interpreti hlásili jako autoři. Nicméně i v případě, že je autor znám, ale o ochranu svaz nepožádal a tedy se zisku z produkcí díla zřekl, nemá OSA právo za něj poplatky vybírat. V takovém případě OSA činí kroky na ochranu autora proti jeho vůli a výběr za takovou službu je tedy pouze obohacováním sebe sama a nemůže být nijak zákonně vymahatelný.

Folklór je dědictvím a vlastnictvím celého národa. Folklór vytváří národ pro sebe a pro svou identitu. Národ bez identity není národem. Vybírání autorských poplatků za živou produkci folklóru je krádeží na národu a jeho identitě a musí skončit.


David Sládek    Kontaktujte autora petice