Neberte Dejvicím Grosseto

 

My, níže podepsaní občané, protestujeme proti usnesení Rady MČ Prahy 6 ze 22. dubna 2015 týkajícího se neprodloužení pronájmu nebytových prostor na adrese Jugoslávských partyzánů 8 pizzerii Grosetto.

Žádáme Radu MČ, aby co nejdříve revokovala své usnesení, neboť nesouhlasíme se způsobem, jímž byla bez výběrového řízení náhle vybrána konkurenční firma. Zároveň - vzhledem k výjimečnosti "genia loci" Grosseta, které se za 20 let existence stalo nejoblíbenější rodinnou pizzerií v Dejvicích a poskytuje služby tradičně na vysoké úrovni - žádáme, aby v této záležitosti nerozhodovalo pouze kritérium nejvyššího nájmu, ale i selský rozum a patriotský zájem, tedy aby byl brán ohled na zakořeněnost a dlouholetou oblíbenost Grosseta v naší čtvrti. 

 


Petra Svoboda    Kontaktujte autora petice