Lara se musí najít!!!

Vážený pan prezident Polské republiky
Andrzej Duda  
Kancelář prezidenta Polské republiky
ul. Wiejska 10
00-902 Varšava
 
Prosba o intervenci v případě nezletilé Lary Karzelek,
 
Vážený pane prezidente,
žádám a upřímně prosím o neodkladnou intervenci Váženého pana prezidenta Polské republiky v případě nezletilé Lary Karzelek (narozené dne 14.10.2009 v Pasewalku, Německo) unesené otci, jedinému zákonnému zástupci, dne 02.10.2014 v 7:30 z města Ditzingen, Německo během násilného únosu matkou Joannou Sontowskou a neznámým pachatelem. Žádám, aby Vážený pan prezident Polské republiky okamžitě zasáhl ohledně ustálení, z jaké příčiny není na území Polské republiky realizováno právo dítěte na vyrůstání ve stabilním, bezpečném prostředí, v péči mě, otce Thomase Karzelka, který byl uznán jediným zákonným zástupce - jak jurisdikcí polskou, tak německou.
 
Já, Thomas Karzelek jsem rozhodnutím německého soudu jediným rodičem splňujícím plná rodičovská práva; rozhodnutím městského soudu v Ludwigsburgu ze dne 19.12.2014, spis 5 F 541/13 SO,  byla rodičovská práva týkající se Lary Larzelek přiznána mně, otci - Thomasovi Karzelkovi. Joanně Sontowské byla odebrána rodičovská práva a odpykává si trest za trestný čin, ke kterému se přiznala. 
 
V současné době městký soud v Lubani, rozhodnutím ze dne 01.12.2014,  spis III Nsm 364/14, nařídil násilné odebrání nezletié Lary Karzelek její matce Joanně Sontowské a oddání jí mně, otci Thomasovi Karzelkovi - za účelem vykonání ustanovení městského soudu v Ludwigsburgu ze dne 08.10.2015, spis 5 F 1480/14 HKe A, i ustanovení okresního soudu v Jelení Hoře ze dne 07.11.2015, spis I Co 201/14.
 
Na Joannu Sontowskou vydala prokuratura ve Stuttgartu dne  21.10.2014 Evropský zatykač, v současnosti upravomocněný. Dne 25.03.2015 byla Joann Sontowska zatčena a ve druhé instanci odsouzena za třestný čin ke třema letům a třema měsícům věžení. Rozměr trestu byl tak vysoký, protože to nebyl první únos dítěte, a  navíc trestný čin i nadále trvá, nejvíce v této situaci trpí dítě. 
 
Městský soud v Lubani předal výše zmíněné rozhodnutí za účelem jeho realizace městskému soudu ve Štětíně, tento soud nařídil vykonání násilného odebrání nezletilé Lary Karzelek městským kurátorům soudu. 
 
Spisy kurátorů III RNsm 364/14 a IK 13/14 ukazují, že se soudní kurátor omezil pouze na objevení se u matky - Joanny Sontowské - v místě bydliště třikrát během několika měsíců (12.12.2014, 17.12.2014, 3.01.2015), a to pouze na neodbytnou žádost mě, otce, telefonáty a informování prokuratury, že není schopna vykonat zadanou činnost. 
 
V současné době je nejpravděpodobněji moje dcerka Lara Karzelek ukrývána rodinnou Sontwoských, kteří nechtějí dítě vydat. Není pochyb o tom, že činnosti vykonané kurátorem jsou nedostačující.
 
Rozhodně je třeba zdůraznit, že já, Thomas Karzelek i moje dcerka Lara Karzelek jsme polskými státními orgány nezákonně ignorováni, ignorována, a tím porušována jsou lidská práva mě, Thomase i Lary Karzelek, zejména právo na rodinu, tvoření rodinných vazeb, právo na udržování kontaktů rodiče s dítětem; polské státní orgány očividně nejsou schopny vynutit na rodině Sontowských chování slučitelné s právem, nejsou schopné přinutit ji oddat nezletilou Laru Karzelek jejímu zákonnému zástupci, mně, nakonec akceptují chování rodiny Sontowských, založené na porušování zákona německého i polského, zakládající se na neřízení se rozsudky soudu v žádné oblasti. 
 
Upřímně prosím především o činné, aktivní intervenci Váženého pana prezidenta Polské republiky do případu nezletilé Lary Karzelek na území Polska, jako malé občanky polského státu, která byla násilně vytržena z mojí otcovské péče, taktéž polského občana a vyjasnění příčin, z jakého důvodu se na území Polské republiky akceptuje chování Joanny Sontowské, založené na nerespektování rozhodnutí soudu, městského, krajského i zahraničního, na nerespektování zákona, včetně trestního práva. 
 
Upřímně prosím Váženého pana prezidenta Polské republiky o pomoc v intenzifikaci činností prokuratury, policie, soudů i kurátorů za účelem zjištění místa pobytu dítěte, zejména o pomoc v užití policejních metod a prostředků v rodině Sontowských, která je povinna sdělit místo pobytu dítěte, neboť vím, že rodina Sontowských má kontakt z dítětem i s osobami, které se o dítě starají, zejména telefonický kontakt, a nechce sdělit místo, na kterém je dítě ukrýváno. 
 
Vzhledem k ohrožení života a zdraví 6-letého dítěte by měla být tomuto případu přidělena nějvyšší priorita. Aktuálně není známo, v jakém psychickém a fyzickém stavu se dítě nachází, kde a s kým aktuálně přebývá; v této situaci je třeba uznat, že je reálně ohroženo zdraví a život dítěte. 
 
Ombudsman je od začátku informován o případě, případ je veden po čísly ZSR441.2746.2015 a ZSM.441.9.2014.AJ. Existuje možnost, že poslankyně strany PO Renata Zaremba zneužila své politické pozice a podporovala tento trestný čin ovlivňováním ombudsmana, soudů ve Štětíně a možná i policie. 
 
Polská policie hledá moji dcerku po několika stížnostech konečně jako osobu pohřešovanou v 1. kategorii, ale bez výsledku už přes rok.
 
Lara by měla splňovat povinnou školní docházku, není zajištěná lékařská péče - i přes žádosti o užití systému Amber Alert, podle policejního nařízení č. 26 ze dne 18.11.2015, nechce se policie uchýlit k tomuto kroku, bez vysvětlení důvodů a zároveň tvrdí, že nemá ponětí, kde se moje dítě nachází. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám a prosím o intervenci.  

 


Thomas Karzelek    Kontaktujte autora petice