Obnova železniční dopravy na trati Rakovník-Kralovice-Mladotice

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice za obnovení železniční dopravy na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a poslance České republiky, aby se co nejúčinněji zasadili za rekonstrukci a obnovení provozu na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice. Tato trať je klíčovou pro dopravní obslužnost našich obcí a celého regionu. Umožňuje dostupnost pracovních příležitostí ve spádových aglomeracích a současně zpřístupňuje náš atraktivní region na hranicích dvou krajů pro udržitelný rozvoj turistického ruchu.

Na části trati z Kralovic do Mladotic je dlouhodobě zrušen provoz a úsek je v dezolátním stavu. Na zbývajícím úseku se trvale omezuje provoz s cílem trať uzavřít jako celek. Nechceme, aby trať byla postupně uzavřena a následně rozkradena a zničena jen proto, že prochází hranicí dvou krajů. Chceme, aby byl na celé trati obnoven provoz a tak mohla nabídnout pohodlné a rychlé spojení turistům a občanům venkova ve směru jak na Rakovník, tak na Plzeň.

 

Požadujeme:

- Urychlenou rekonstrukci uzavřeného úseku Kralovice - Mladotice a zprovoznění trati v celé její délce

- Rekonstrukci a modernizaci celé trati tak, aby nabídla občanům přilehlých obcí a celého regionu rychlé a pohodlné spojení do spádových měst Rakovník a Plzeň a napomohla tak dostupnosti pracovních příležitostí a ekologickému rozvoji turistiky v regionu

 

Petiční výbor ve složení:

Zdeněk Slach, Mladotice 43, 33141

Karel Popel, Boženy Němcové 880, Kralovice, 33141

Pavel Tintěra, Čistá 368, 27034

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoli člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petici zasílejte na: Obecní úřad Mladotice, Mladotice 14, 33141

 

Tato petice bude předána:

- Parlamentu České republiky

- Senátu České republiky

- Vládě České republiky

- Ministru dopravy České republiky                                        dne 3.6.2015


petiční výbor    Kontaktujte autora petice