Nejoblíbenější petice v roce 2013 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za zachování fotbalu na ostravských Bazalech

Požadujeme, aby byl současný fotbalový stadion na slezsko-ostravských Bazalech, ul. Bukovanského 4/1028, a pozemky k němu náležející, v duchu tradice, které toto místo pro fanoušky Baníku Ostrava má, i do budoucna zachován, popř. přestavěn a využíván pouze pro účely fotbalu. Nesouhlasíme se změnou územního plánu uvedených pozemků na jakýkoli jiný účel. Baník patří na Bazaly již přes 50 let. Nedovolme, aby tomu v budoucnu bylo jinak! Mějme úctu k tradici, nenechme zvítězit sobecké zájmy!

Vytvořeno: 2012-01-20 Statistika

Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - KV - Cheb

"Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb" Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České republice. Karlovarský kraj jako jediný nemá přímé železniční spojení s hlavním městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí. Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České republiky. Dostavba rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb je nezbytnou podmínkou pr

Vytvořeno: 2013-06-19 Statistika

žaloba na prof. Ing. Václava Klause, CSc. pro velezradu

My níže podepsaní žádáme Senát České republiky, aby podal ústavní žalobu na prezidenta republiky prof. Ing. Václava Klause, CSc., jehož  jednání naplňuje znaky velezrady.  Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ing. Václav Klaus,  dle našeho názoru, zneužil 1. ledna 2013 svého práva daného mu Ústavou a vyhlásil proti vůli většiny občanů České republiky svévolnou, obtížně zdůvodnitelnou amn

Vytvořeno: 2013-01-05 Statistika

Sportovní hala České Budějovice

PETICE za zachovánístávající Sportovní haly,Stromovka 12, 370 01 České Budějovice a zastavenízáměru výstavby Centra halových sportů na tomto místě. dle čl. 18Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My,níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby: 1/byla zastavena předpokládaná demolice stávající Sportovní haly. 2/byl zastaven záměr výstavby Centra halových sportů na tomto místě. 3/se uskutečnila veřejná i odborná diskuze s cílem najít optimální

Vytvořeno: 2013-02-21 Statistika

Petice proti rušení statusu studenta na jazykových školách

Petice proti rušení statusu studenta pro pomaturitní studium na jazykových školách dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách. Adresát: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí     V Brně dne 5. 2. 2013 Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vytvořeno: 2013-02-05 Statistika

Žolík pro Mirku, Mirka zpět do vily

Podpořte tuto petici, halvně ti co nesouhlasí s pátečním výsledkem duelu. Chceme přece, aby Mirka hrála dál. nezapomeňte svůj podpis potvrdit meilem :-) Děkuji ..

Vytvořeno: 2013-09-29 Statistika

Výzva zastupitelstvu Městské části Praha 13

My, níže podepsaní občané, tímto vyjadřujeme znepokojení nad projektem výstavby Polyfunkční domy – Centrum Lužiny. Jsme znepokojeni tím, že o projektu výstavby pěti 15patrových budov u metra Lužiny nebyla až do zveřejnění na úřední desce 11. září 2013 veřejnost nijak informována. Naopak jsme až dosud byli ujišťování, že probíhající rekonstrukce OC Lužiny zachová obchodní centrum v původním rozsahu. Jsme znepokojeni jednáním investora, který se projekt snaží prosadit bez účasti veřejnosti. Vyz

Vytvořeno: 2013-09-15 Statistika

Petice proti sloučení Masarykova gymnázia a SZŠ Vsetín

My, níže podepsaní studenti, rodiče studentů, učitelé, absolventi, přátelé gymnázia a další občané vyjadřujeme touto peticí nesouhlas s připravovaným sloučením Masarykova gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Vsetín (dále jen gymnázium) a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín (dále jen zdravotní škola) a žádáme pana ředitele Sedláčka a Vymětala, Zlínský kraj a město Vsetín o vysvětlení a zaujmutí jasného postoje.   Připravované sloučení po

Vytvořeno: 2013-04-17 Statistika

Za vaši i naši svobodu

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Sergey Borisovič Kiselev Velvyslanectví Ruské federace v České republice nám. Pod kaštany 1, 160 00 Praha 6   Za vaši i naši svobodu Prohlášení na podporu občanů Ruska, kteří byli zadrženi letos na Rudém náměstí v Moskvě. My, níže podepsaní, jsme s velkým znepokojením sledovali události, ke kterým došlo v neděli 25. srpna 2013 na Rudém náměstí v Moskvě. Tam byla bezpečnostními složkami zadržena desítka osob, které si sem přišly připomenout protestní shromáždě

Vytvořeno: 2013-08-26 Statistika

Putna profesorem

My, níže podepsaní, žádáme prezidenta České republiky, aby jmenoval pana Martina C. Putnu profesorem, a to s vážností a důstojností, která tomuto procesu náleží a v souladu s ústavními zvyklostmi. Protestujeme proti vměšování politiků a politiky do akademického života a požadujeme, aby byly učiněny kroky k posílení akademických svobod a odpolitizování procesu jmenování profesorem v České republice. Požadujeme, aby byl tento proces výsadně a výlučně odborným a akademickým procesem a  bylo zabráně

Vytvořeno: 2013-05-18 Statistika