Petice za zrušení diplomatického zastoupení tzv. státu Palestina

My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby se zasadila za zrušení diplomatického zastoupení (velvyslanectví) tzv.
státu Palestina v ČR a vypovězení palestinských diplomatů. Tzv. stát Palestina nemá mezinárodně uznané hranice, jednu jeho část, pásmo Gazy, ovládá teroristická organizace Hamás a druhá část skrytě či veřejně usiluje o totéž jako Hamás, totiž
o likvidaci Izraele jakožto židovského státu. Je v rozporu s mezinárodním právem a Chartou OSN, pokud nějaká instituce nebo
země usiluje o likvidaci jiného a navíc členského státu OSN. Proto považujeme existenci nynějšího tzv. státu Palestina za
ilegální. Domníváme se, že situaci na Blízkém Východě je nutno řešit jednáním všech zainteresovaných stran a nikoliv
jednostrannými kroky. Nejsme proti vzniku státu Palestina, pokud se tento začne chovat jako budoucí zodpovědný subjekt mezinárodního práva, který k jednacímu stolu nepřináší podmínky vedoucí k ohrožení Izraele. K tomu by mělo přispět  konsekventní jednání ČR i ostatních států Evropské unie, ne však politika appeasmentu, se kterou má právě naše země neblahé zkušenosti. 


Mgr. Jan Ziegler    Kontaktujte autora petice