Otevřený dopis guvernérovi ČNB

Vážený pane guvernére,

jmenuji se Jiří Štěpánek a jsem obyčejný občan, který ve svém obyčejném životě prakticky nezavadí o vládu, justici, nebo Českou národní banku (ČNB). Nicméně chápu, že moderní stát tyto instituce potřebuje, a proto k nim chovám určitý respekt. A svůj loajální postoj vůči státu vyjadřuji mimo jiné i tím, že poctivě platím daně a nepáchám trestnou činnost.

Právě proto jsem dnes v šoku: jsem totiž také jedním z více než čtrnácti tisíc klientů Metropolitního spořitelního družstva (MSD), takže poprvé v životě na vlastní kůži zažívám, co to znamená, když se mocné státní orgány rozhodnou někoho nebo něco zničit.

Už půl roku se nemohu dostat ke svým penězům, které jsou na účtech MSD blokovány rozhodnutím Vrchního státního zastupitelství v Praze, konkrétně JUDr. Daniely Smetanové, s jediným neurčitým odůvodněním, že se vyšetřuje úvěrový podvod. A zároveň se dozvídám, že ruku v ruce s tímto opatřením jdou různá správní řízení, kontroly a šetření ze strany ČNB, jejichž význam nezná nikdo jiný než Vy a Vaši kolegové. A jejichž souhrn nápadně připomíná záměrnou šikanu. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že:

•             MSD fungovalo bezproblémově 14 let, vždy řádně plnilo povinnosti vůči ČNB, veškeré audity a kontroly byly ze strany ČNB vždy akceptovány bez sebemenších námitek a výhrad. Jak to, že mohou být najednou veškeré procesy v družstvu ze dne na den špatně? To si před tím nikdo ničeho nevšimnul?

•             Nikdy v minulosti se nestalo, že by při podezření ze spáchání úvěrových podvodů došlo k zablokování všech peněžních prostředků finanční instituce. Proč je tomu tak v případě MSD?

•             ČNB vydala předběžné opatření proti MSD pouhých 5 dnů po zahájení kontroly, která ještě stále běží. Na druhou stranu vyšetřování VSZ a zablokování účtů trvá již déle než půl roku a VSZ stále nepřišlo s žádnými konkrétními výsledky, potažmo obviněním. Jak to, že ČNB dospěje k závěrům tak rychle a VSZ není za 6 měsíců schopno sdělit nic konkrétního?

Soustředěný útok ze dvou stran je dobrá taktika. Ale proč to děláte? Napadá mě možné zadání ze strany velkých bank a jimi motivovaných politiků, kteří se na spořitelní družstva neboli kampeličky dívají jako na nežádoucí vetřelce v jejich teritoriu. Vadí jim, že kampeličky sdružují desetitisíce klientů a hospodaří s desítkami miliard jejich korun.

Vážený pane guvernére, zvažte, jakou hru to hrajete. Zvažte, jestli se chcete podílet na nové loupeži za bílého dne, jakou bylo před třinácti lety potopení IPB a její bleskurychlé bezplatné odevzdání do rukou ČSOB. ČNB tehdy sehrála neblahou roli, když vysláním falešných signálů o stavu IPB způsobila run na banku. Dnes dělá totéž vůči kampeličkám, a to nejen vůči Metropolitnímu spořitelnímu družstvu.

Vyzývám Vás, abyste přehodnotil postup ČNB v této záležitosti a přestal hazardovat s osudy tisíců poctivých lidí, kteří nikdy nikomu neublížili a nespáchali nic nezákonného. Odnětím licence MSD, o kterém se již v některých médiích informuje jako o hotové věci, nás odkážete na Fond pojištění vkladů. Mnozí z nás přijdou o velkou část celoživotních úspor.

Prosím, zvažte to. A srovnejte si to se svým svědomím!

S pozdravem,

Jiří Štěpánek

Hlína, Ivančice

 

P. S. Volím formu otevřeného dopisu, protože veškeré předchozí pokusy dozvědět se něco konkrétního ztroskotaly na byrokratické bariéře.

 


Jiří Štěpánek    Kontaktujte autora petice