Podpora majoru Kucerovi

My, níže podepsaní, protestujeme proti opakovaně rozpoutávaným štvanicím na krajské politiky KSČM. Nesouhlasíme proto ani s požadavkem jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly na odstoupení radního pro rozvoj venkova a životního prostředí mjr. v.v. Václava Kučery kvůli jeho aktivitám u Pohraniční stráže nebo pro Státní bezpečnost. Hejtman Zimola podle našeho názoru pouze populisticky vychází vstříc nedemokratickým nátlakovým skupinkám, které neuznávají výsledky řádných voleb.

Radního Václava Kučeru již léta známe jako slušného a zkušeného starostu, který nikomu neublížil. Nevěříme, že by někdy vystřelil na jakéhokoli narušitele státní hranice bez toho, že by k tomu byl oprávněn tehdy platným právním řádem, nebo že by kohokoli nahlásil bezpečnostním orgánům, aniž by k tomu měl závažný důvod.

Ze všech těchto důvodů žádáme pana hejtmana Zimolu, aby zanechal tlaku na odstoupení Václava Kučery a nadále nenarušoval koaliční spolupráci v Radě Jihočeského kraje a odpovědně ji vedl ku prospěchu všech poctivých jihočeských občanů.


Radek Mikula    Kontaktujte autora petice