Zákaz podomního prodeje Havířov

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Zákaz podomního prodeje ve statutárním městě Havířov

 

My, níže podepsaní, považujeme podomní prodej za nepřiměřený zásah do soukromí občanů v jejich domovech a

rovněž za nekorektní jednání některých prodejců či poskytovatelů služeb.

 

Žádáme proto důrazně, aby byl podomní prodej v Havířově zakázán.

 

V Havířově ....