Petice proti obsazení resortu školství Jihočeského kraje KSČM

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Mgr. Jiří Zimola
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice07.11. 2012

 

V Třeboni 07. 11. 2012


Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním
a dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.

Petice proti obsazení KSČM do resortu školství Jihočeského kraje

Vážený pane hejtmane,


po proběhnuvších krajských volbách jste se v Jihočeském kraji rozhodl uzavřít koalici se stranou KSČM, přičemž by dle dohody tato strana měla mít v gesci resort školství.


My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme, aby byl resort školství v Jihočeském kraji, jeden z nejvýznamnějších z hlediska budoucnosti nejenom našeho kraje, veden stranou, která se doposud řádně nedistancovala od režimu, který zde panoval v letech 1948 – 1989, a který je spojován s nesvobodou, politickými procesy a perzekucemi.

 

Vážený pane hejtmane,


z výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste přehodnotil koaliční smlouvu v Jihočeském kraji, a resort školství obsadil osobou, která není členem strany KSČM.


Děkujeme.


Za petiční výbor:

Martin Rosocha, Dvorce 139, Třeboň Břilice, 379 01


Martin Rosocha    Kontaktujte autora petice