Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem

Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Text petice:

My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby veškeré orgány moci zákonodárné a výkonné činily vše pro to, aby tradiční čínská medicína byla v České republice dostupná, aby bylo v tomto oboru dostupné specializované vysokoškolské a další vzdělávání, aby byla uznána profese „praktik tradiční čínské medicíny“ a abychom měli k těmto praktikům na území ČR přístup při předcházení nemocem a při řešení zdravotních problémů. Z toho důvodu také podporujeme Komoru tradiční čínské medicíny a žádáme orgány ČR o přizvání této organizace ke spolupráci při vytváření odborného a právního rámce pro uplatnění metod tradiční čínské medicíny v ČR.