Navrácení adventních koncertů ČT do rukou původních moderátorů

PETICE

za navrácení adventních koncertů ČT do rukou původních moderátorů a tvůrců

Táni Fischerové, Marty Kubišové a Jana Kačera

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Generálnímu řediteli České televize

Petru Dvořákovi

Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice vedení  České televize o navrácení moderování Adventních koncertů ČT do rukou paní Táni Fischerové, paní Marty Kubišové a pana Jana Kačera.

Nechápeme programovou změnu veřejnoprávní televize u tohoto již velmi dobře zavedeného pořadu, který měl úroveň, vysokou sledovanost, a v neposlední řadě působil díky jeho průvodcům velmi vlídně. Současně mu nechyběla náležitá adventní povaha, prostoupená empatií těchto tří moderátorů. Už dvacet tři let tyto koncerty oslovovaly mnoho generací a navozovaly u diváků vskutku hřejivou a slavnostní atmosféru, doprovázenou laskavými slovy jejich tvůrců, Táni Fischerové, Marty Kubišové a Jana Kačera.

Předchozí ročníky přinesly lidem a neziskovým organizacím miliónové příspěvky, které kolikrát zachránily jejich existenci. Obáváme se, že nové nastavení těchto koncertů povede, dle našeho mínění, k velkému úpadku jak kvality programu, tak i k odlivu přispěvovatelů těm, kteří to nejvíce potřebují.

V žádném případě nechceme poškodit dobré jméno a snahu Jana Potměšila a Ester Janečkové, přesto požadujeme, aby vedení České televize, jakožto veřejnoprávní médium, své dřívější rozhodnutí uznalo jako chybu a aby s okamžitou platností obnovilo vysílání těchto koncertů v původním formátu.

DěkujemeZa petiční výbor:

Vlasta Bičáková, Českodubská 787, Praha 9, 190 17

Jaroslav Krameš, Písečná 451/6, Praha 8, 182 00

Jana Berková, Neumannova 1449/6, Praha 5, 156 00


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru


V Praze dne 3. prosince 2013


Vlasta Bičáková    Kontaktujte autora petice