Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vyjádření nesouhlasu s novelou zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí  Janě Maláčové  Vážená paní ministryně,  obracím se na Vás jménem početné skupiny neformálních pečujících, kteří poskytují nepřetržitou péči v domácím prostředí v režimu 24/7. Pacienti s nejtěžším stupněm postižení nebo závažným a často nevyléčitelným onemocněním potřebují ke svému životu nejen neustálou přítomnost pečujícího ale také vyžadují zdravotní péči, jako je podávání potravy přes PEG, ventilační péče, přesuny imobilních pacientů, zajiště

Vytvořeno: 2020-10-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 74 73
30 dní 22 22

Podpořte prosím zachování Informačního střediska CHKO Křivoklátsko a turistického informačního centra (TIC) v Křivoklátě.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané a zástupci školských zařízení prostřednictvím této petice žádáme, aby zůstalo zachováno Informační středisko CHKO Křivoklátsko a turistické informační centrum v Křivoklátě, které zajišťuje environmentální výchovu a vzdělávání školám z regionu Křivoklátska a okolí, rodinám a zájmovým skupinám z celých Čech, jakož i turistické informace návštěvníkům Křivoklátska

Vytvořeno: 2020-07-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 71 70
30 dní 21 21

Premiére, ministře ZV, poslanci a sentátoři distancujete se od cesty Martina Nejedlého do Ruska

My níže podepsaní vyzýváme předsedu vlády Ing. Andreje Babiše, ministra zahraničí Mgr. Tomáše Petříčka, poslance a senátory parlamentu ČR, aby se veřejně distancovali od cesty nikým nevoleného Martina Nejedlého, který dle sdělení které vyjádřil pro „aktuálně.cz“ jede jednat o vztazích obou zemí.                aktuálně.cz : „Martin Nejedlý Miloši Zemanovi radí jen díky ústní dohodě. Nyní držitel diplomatického pasu odletěl do Ruska. Respektu a Aktuálně.cz řekl, že bude jednat s administrativou p

Vytvořeno: 2020-11-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19
30 dní 19 19

PETICE ZA PODPORU NEINVAZIVNÍHO TESTOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI KORONAVIRU ZE SLIN

V České republice vědci vyvinuli rychlou a účinnou metodu testování přítomnosti koronaviru ze slin. Výhodou tohoto způsobu testování je spolehlivý záchyt pozitivních výsledků právě v době, kdy je člověk infekční, a tedy nebezpečný vůči svému okolí. A to na rozdíl od metody PCR, která dává pozitivní výsledky i v případě, kdy již člověk infekční hrozbou pro své okolí nijak není nebo vykazuje jen tzv. falešně pozitvní výsledky. Dalšími výhodami testování ze slin jsou její snadná aplikovatelnost kaž

Vytvořeno: 2020-11-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19
30 dní 19 19

Nové NEplacené parkoviště! Sídl. Lhotka Česká Třebová

Vážení sousedé, nedostatek parkovacích míst na sídlišti Lhotka v České Třebové nás často nutí stát v zákazech parkování, na zeleni, na chodníku a prostě všude kde je to alespoň trochu možné. Město se v minulých letech snažilo zvýšit (nejen) parkovací komfort, nikoliv však počet míst k parkování. Řešení nepřinesla ani nová placená parkovací plocha s garážemi od firmy Rydo. Lidé, kteří si pronajali tato parkovací místa totiž často parkují "u baráku" a toto pronajatá místa využijí jen pokud "nezapa

Vytvořeno: 2020-11-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19
30 dní 19 19

Právo na občanský odpor proti mimořádným epidemiologickým opatřením vlády ČR

 My, občané ČR, důrazně protestujeme proti všem extrémním opatřením vlády České republiky, která mají za cíl zamezení šíření epidemie nemoci Covid-19. Jsme jednotní v názoru, že důsledky epidemie této nemoci budou horší, pokud se budeme bránit opatřeními, která výrazně utlumí a zcela zastaví pracovní výkon v naší zemi. Tento postoj podporuje i nejnovější stanovisko Světové zdravotnické organizace. Jako občané České republiky si vyhrazujeme možnost obhajoby svých Ústavou ČR a Listinou základních

Vytvořeno: 2020-10-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 341 338
30 dní 19 19

Petice za parkování na Poliklinice Prosek

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu pertičním My,níže podepsaní poskytovatelé zdravotní péče a pacienti na Poliklinice Prosek, prostřednictvím této petice žádáme vedení Prahy 9 o urychlené vyřešení problému parkování před Poliklinikou Prosek. Současná situace je taková,že toto parkoviště je cca z 1/3 využíváno okolními obyvateli k trvalému parkování jejich vozidel zdarma a lidmi,kteří využívají toto parkoviště místo P+ R k dojíždění do práce, neboť přijížd

Vytvořeno: 2020-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 101 101
30 dní 19 19

POCTA 1. LINII - památník COVID-19 v Radotíně

Adresát petice: MČ PRAHA 16 My, níže podepsaní občané, podporujeme projekt výstavby kovového památníku Covid-19 pod jménem "Pocta 1. linii". Chceme tím poděkovat lidem v první linii, kteří upřednostnili v době krize zdraví někoho jiného, před tím svým. Kovová plastika Pocta 1. linii bude věnována všem, kdo svým úsilím pomáhali překonat virus a bude situována v ulici K Cementárně u schodů, viz obrázek výše.   Památník bude obsahovat na památní desce jména všech, kteří projekt finančně podpořili.

Vytvořeno: 2020-11-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18
30 dní 18 18

Otevřený dopis Ing. Andreji Babišovi a vládě ČR

Otevřený dopis premiérovi ČR Ing. Andreji Babišovi- a celé aktuální vládnoucí garnituře 1 Úvod 2 Opatření a dopady 2.1 Ekonomický model a veřejné projevy .2.2 Zavádění opatření 3 Nespolupráce a elitářství 4 Superhrubá mzda a politický kredit 5 Závěr    1 Úvod Vzhledem k tomu, v jaké situaci se aktuálně nachází naše malá zem, je můj otevřený dopis rozsáhlejší, protože cíleně mapuje více oblastí. Rád bych Vás požádal, abyste pečlivě celý dopis přečetl, reagoval, komunikoval, odpovídal a hlavně, za

Vytvořeno: 2020-11-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18
30 dní 18 18

Prosím podpořte odpor proti novému zákonu v Polsku kvůli kterému ženy nemohou jít na potrat ani když je plod poškozen.

Petice proti zamezení potratu pokud je plod poškozen v Polsku. Kvůli koronavirové krizi ženy v Polsku nesmí ani na potrat do zahraničí. .https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/polsky-soud-zakazal-potraty-z-duvodu-poskozeni-plodu-podle-n/r~9aff9306147511eb95caac1f6b220ee8/   https://youtu.be/i2OxxtzqgAg  

Vytvořeno: 2020-10-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 24 23
30 dní 18 17