Petice za ukončení aktivit Raiffeisenbank v Rusku

My, níže podepsaní občané Česka a dalších zemí, tímto žádáme Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň (dále jen RBI), aby neprodleně ukončila své aktivity v Rusku, v důsledku kterých se dopouští neospravedlnitelného amorálního jednání.

pomahame.gifJako na jednu z mála bank na ruském trhu na ni nedopadají sankce a má tak přístup k systému SWIFT, což se projevuje dramatickým nárůstem jejího zisku - a tedy i odvedeně daně z příjmu, kterou ruský stát uplatní při financování agrese vůči Ukrajině. Ruská Raiffeisenbank se dále dopouští odsouzeníhodných kroků, jako je zapojení do programu splátkových prázdnin mobilizovaným či uznání anektovaných území jako částí Ruska. Evropský paralement 23. 11. 2022 označil kroky Ruska ve vztahu k Ukrajině za válečné zločiny a teroristické činy. Ruská Raiffeisenbank je tak systémovou bankou státu používajícího teroristické prostředky, což je v rozporu nejen s vámi deklarovanou hodnotu Odpovědnosti, ale i s jakýmikoliv představitelnými hodnotami.

Při vědomí obtíží a nákladů, které ukončení aktivit může pro RBI mít, RBI měla povahu Putinova režimu při svém vstupu na ruský trh i dále průběžně vyhodnocovat a měla jednat výrazně dříve a rozhodněji. Lidské životy nelze vyvážit ziskem.

V případě nereflektování této výzvy signatáři petice zváží ukoneční svých případných smluv se společnostmi Raiffeisenbank a vyzvou k tomu další klienty.

Obdobně se obracíme na Raiffeisenbank a.s., aby tento požadavek při jednání s RBI rozhodně podpořila.


Za iniciativu NEsamozřejmě
Ing. Ladislav Pelcl
https://nesamozrejme.cz/


Ladislav Pelcl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ladislav Pelcl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...