UZNÁNÍ ZAMEZENÉHO STOLCE BENEDIKTA XVI. A SVOLÁNÍ KONKLÁVE  

cec.jpg  (ČESKY) PETICE

UZNÁNÍ ZAMEZENÉHO STOLCE BENEDIKTA XVI. A SVOLÁNÍ KONKLÁVE  

Nejdůstojnějším pánům kardinálům jmenovaným před rokem 2013 - Státní sekretariát - Vatikán   Vaše Nejdůstojnější Eminence,   papež Benedikt XVI. svým údajným "odstoupením" ze dne 11. února 2013 nikdy neabdikoval, jak bylo objasněno tříletým vyšetřováním nazvaném 'Codice Ratzinger' (viz vícejazyčný web www.codiceratzinger.eu ), za kterým stojí uznávaní znalci latinského jazyka a církevních dějin, soudci, kanonisté, právníci a filozofové. Papež Benedikt, který byl mezinárodními tlaky a opoziční skupinou uvnitř Církve (tzv. mafie St. Gallen) donucený, aby odstoupil, následoval Toho, jehož byl náměstkem, a "dobrovolně se nabídl", aby byl sesazen, tím, že se nechal uvést na "zcela zamezený stolec" (kán. 412 a 335 CIC) svoláním nelegitimního konkláve. Tato kanonická situace ho ochránila tím, že z něho až do smrti učinila jediného pravého papeže a zároveň z Jorge Mario Bergoglia učinila od samého počátku antipapeže. Žádný papež totiž nemůže být legitimně zvolený, pokud jeho předchůdce řádně neabdikoval, ale má zamezený stolec. Apoštolská Konstituce Universi Dominici Gregis stanovuje (článek 76 a 77), že pokud k uprázdnění stolce z důvodu papežova odstoupení nedojde v souladu s kánonem 332.2 CIC (který vyžaduje zřeknutí se munu petrinum), volba je pak nulitní a neplatná a zvolená osoba nemá žádná práva. Papež Benedikt se ve své Deklaraci nikdy nezřekl úřadu sv. Petra (munus petrinum), pouze "předpověděl" své budoucí zřeknutí se ministeria, které ostatně nebylo nikdy ratifikováno: taková situace může nastat jen když je stolec zamezený. Následnická linie sv. Petra je tudíž narušená a Církev se poprvé v historii nachází ve stavu nevyhlášeného uprázdněného stolce. Od 31. prosince loňského roku a poprvé za 2000 let nebylo pochopeno, že poslední papež zemřel. Antipapež František, který nemá munus petrinum, což ve světle víry znamená, že nemá asistenci Ducha Svatého, se viditelně snaží rozvrátit katolickou víru od jejích základů. Kromě toho, že tato situace je pro věřící tragédií a klade základy pro antipapežské následnictví (v případě, že by se příštího konkláve zúčastnili kardinálové neplatně jmenovaní Bergogliem), představuje vážné riziko pro celý svět, zvláště pak pro Itálii. Proto žádáme Nejdůstojnější pány kardinály – výhradně jmenované před rokem 2013 - kteří neplatným konkláve de facto ochránili Svatého otce Benedikta, jenž tak zůstal legitimním papežem, aby zakročili a dle své povinnosti chránili práva Apoštolského stolce (jak uvádí článek 3 U. D. G.) UZNÁNÍM ZAMEZENÉHO STOLCE papeže Benedikta XVI., vyhlášením SMRTI PAPEŽE, která nastala dne 31. prosince 2022  a přistoupením k okamžitému SVOLÁNÍ KONKLÁVE, aby byl zvolený nový legitimní papež.    

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

"Dies Irae: Nic než pravda o ‘demisi’ Benedikta XVI.": v tomto krátkém dokumentu se popisuje, jak se papež Benedikt nechal uvést na "zcela zamezený stolec", aby tak mohl zůstat pravým papežem a od samého počátku uvést do schizmatu jakéhokoliv uzurpátora. https://www.youtube.com/watch?v=y5mTgMjT96s&list=PLhKypnTMuRvXHV1t0Ohuxx8DzXqNTEpiH&index=10

"Intelligenti pauca: Jak Benedikt XVI. ozřejmil zamezený stolec": ve druhém dokumentu je vysvětleno, jak papež Benedikt během 9 let svého zamezeného stolce ozřejmil kanonickou situaci řadou jednoznačných vzkazů. https://www.youtube.com/watch?v=oyE4mXmoj-k&list=PLhKypnTMuRvXQC5kk_GHpbEA6oZQ1I2bR&index=9

"Redde rationem: Jak Benedikt XVI. zachránil Kristovu Církev": ve třetím dokumentu se vysvětluje, jak Konstituce Universi Dominici Gregis byla předem připravená pro případ vyřešení současné situace.  https://www.youtube.com/watch?v=KuBoOX2GX6M&list=PLhKypnTMuRvXQ6Qtrpa2pDO4sPCuL5WxT&index=10&ab_channel=AndreaCionci-CodiceRatzinger 

"Dopis konzervativním katolíkům": v následujícím článku je popsáno, jak Benedikt mohl díky latinskému jazyku aplikovat svůj antiuzurpátorský plán, a jak vždy říkal pravdu. https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/34999968/ai-cattoconservatori-come-il-latino-di-papa-ratzinger-ha-sistemato-bergoglio.html   

"Benedikt XVI. a '1000 let': vyřešena záhada ohledně Ratzingerova odstoupení": jeden  z nejvýmluvnějších vzkazů, kterým papež Benedikt vysvětlil, že nikdy neabdikoval, tím, že se odkazoval na středověkého papeže Benedikta VIII. https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/34652850/benedetto-xvi-mille-anni-enigma-finale-dimissioni-ratzinger.html    


Dott. Andrea Cionci, giornalista; Associazione Arbitrium – pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili; Organizzazione Mondiale per la Vita (Giudice Angelo Giorgianni segretario generale)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Dott. Andrea Cionci, giornalista; Associazione Arbitrium – pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili; Organizzazione Mondiale per la Vita (Giudice Angelo Giorgianni segretario generale) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...