Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zastavení developerského projektu v přírodním parku Jistebnická vrchovina

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů   PETICE za zastavení developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady Alenina Lhota, část obce Jistebnice, katastrální území Cunkov s cílem zachování původní krajiny v přírodním parku Jistebnická vrchovina.   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme zastavení developerského projektu společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o., IČO: 26047667; vý

Vytvořeno: 2021-12-25 Statistika

SOS OPPIDUM ZÁVIST - nebetonujte keltskou památku

PETICE SOS OPPIDUM ZÁVIST Požadujeme přehodnocení plánované stavby „Akropole Závist – Zpřítomnění“, která počítá s vybetonováním části národní kulturní památky Závist, na níž se v současnosti již staví rozhledna. V další fázi projektu má dojít k vyznačení půdorysů keltských staveb – ale pomocí železobetonových desek, které by měly být obarvené silnou vrstvou epoxidového lepidla. Okolo této soustavy betonových desek o hraně 56 metrů by měl být celý vrcholek kopce – celkem 6720 m2 – vysypán štěrke

Vytvořeno: 2021-10-29 Statistika

JSME PROTI ZÁKAZU KRATOMU V ČR

VÁŠ PODPIS MÁ VÁHU Jsme zástupci české kratom komunity, jsme ale také lidé věřící v rozum, přírodu,spravedlnost a řád. Kratom je v první řadě strom. Strom z rodiny kávovníků. Víte, že i kávu chtěli v historiimnohdy zakázat? Dokonce se to i povedlo – postupně byla zakázána v Anglii, Benátkách;ortodoxní církev ji zakázala v Evropě, a tvrdilo se, že mění muže v Turky, že jde o satanův vynález a vytváří z mužů eunuchy. Guvernér Mekky ji zakázal, protože se bál, že při pití kávy lidé budou kritizovat

Vytvořeno: 2021-10-01 Statistika

Petice za Lidská práva

PETICEMy, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s dlouhodobým porušováním Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod a vyzýváme vládu České republiky, abyukončila praxi omezování základních práv a svobod občanů pouze na základě tzv. podzákonných norem, vyhlášek ministerstev a nařízení vlády, které nemají povahu zákona a které nebyly přijaty řádným legislativním postupem v z

Vytvořeno: 2022-01-06 Statistika

Vzkaz rodičů Vládě ČR a Parlamentu ČR - NESAHEJTE NÁM NA DĚTI -

       P E T I C E   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním    Vzkaz rodičů vládě, poslancům a ministrům: NESAHEJTE NÁM NA DĚTI   Oznamujeme Vám tímto, že:   Protestujeme proti cílené likvidaci života našich děti a našich rodin pod záminkou ochrany našeho zdraví. Protestujeme proti devastaci školství a vzdělávání. Protestujeme proti zákazu sociálních vztahů našich dětí. Protestujeme proti zákazu volnočasových aktivit a sportu dětí i dospělých této

Vytvořeno: 2021-02-05 Statistika

Zákaz charitativních akcí na území Prahy

Jelikož se charity neustále zneužívají pro nekalé účely a obtěžování všech, jsem pro plošný zákaz charit na území Hlavního města. Pokud existují nějaké etablované charity, jistě se najde způsob, jak případně jednotlivě povolit.  Příklady zneužití charit v Praze: https://www.youtube.com/watch?v=QP8zH5yraz8&t=139s https://www.youtube.com/watch?v=yKY2uTAXTs0 https://www.youtube.com/watch?v=Q9Reb8qxwxw

Vytvořeno: 2022-01-23 Statistika

Obrana svobodného vědeckého bádání: Výzva etické komisi Akademie věd ČR

            Jsme znepokojeni mediální diskreditací s politickými tlaky, které vedly k odvolání PhDr. Marka Hrubce z pozic ředitele Centra globálních studií na Filosofickém ústavu a koordinátora výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ na Akademii věd ČR.           Známe ho jako filosofa a sociálního vědce, který prostřednictvím dialogu usiluje o vzájemné pochopení různých společenských uspořádání, kultur a civilizací a o odstraňování napětí mezi nimi.           Považujeme

Vytvořeno: 2022-01-01 Statistika

Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno. Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatels

Vytvořeno: 2021-11-28 Statistika

Otevřený dopis ministru Petru Gazdíkovi od zástupců z řad obcí, neziskových organizací a aktérů ve vzdělávání

Vážený pane ministře,  obracíme se na Vás se žádostí o řešení problému, který nám vznikne v roce 2022 ukončením projektů z  výzev OP VVV č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. a  OP VVV č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Situace v našich školách je ve srovnání s celorepublikovým průměrem podstatně složitější, neboť významný podíl dětí a žáků našich škol pochází ze sociálně vyloučeného prostředí a k tomu, aby byli ve studiu úspěšní, potřebují

Vytvořeno: 2022-01-21 Statistika

Unmod pro Johnyho

Johny by se měl víc věnovat šmoulince a míň mi mazat zprávy RAGEY

Vytvořeno: 2021-09-26 Statistika