Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti zabíjení psů v BOSNĚ!!!!

Petice proti zabíjení psu v městě Zenica(tabor Alba d.o.o.-metsky azyl)!!!Ukažme celemu světu černou realitu bosenskych azylu a ulic,a všechno co se skrýva za Vaší vládou podporovaném zabíjení psů.PROSIM, přidejte svůj podpis k naší online petici,a pomozme tyranym pejskum v Zenici,a v celé Bosně.Situace je alarmantna!!!Kazdy den se zabíje,otravi,stovky pejsku.

Vytvořeno: 2020-09-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1242 1061
24 hodin 3 3

Petice pro přehodnocení pandemických opatření

My, občané České republiky, žádáme naší vládu, aby v souvislosti s onemocněním COVID-19 nejprve poskytla veřejnosti důkaz toho, že nemoc COVID-19 je skutečně způsobována údajným virem SARS-CoV-2. K tomu musí dojít na základě skutečné izolace SARS-CoV-2 pomocí purifikace. U testů s buněčnými kulturami musí být provedeny negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka, pokud ještě takto nebyly provedeny. Teprve tehdy, až se určí skutečná příčina této nemoci

Vytvořeno: 2020-07-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30214 29895
24 hodin 3 3

Zastavit zavádění bezdrátových sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Tato petice vznikla z důvodu narůstající expozice elektromagnetickými poli a jejich nepříznivého působení na člověka i prostředí v ČR.   Pro platnost podepsání petice je nutné potvrdit Váš podpis odkazem, který se objeví v emailové zprávě ze stránek petice24.com. Pokud zpráva s odkazem nebyla v Doručené poště, může být například ve složkách s názvem Spam nebo Hromadná pošta.   Vážená paní, vážený pane,  v médiích se objevují zprávy o záměru zavádět nové technologie páté generace do infrastruktu

Vytvořeno: 2019-02-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10745 10188
24 hodin 3 3

Petice pro tetování v nouzovém stavu- jeden zakazník denně

Já, Roman Zouhar, zakládám petici pro otevření tetovacích studií v nouzovém stavu na území České republiky. Tetovací studio má nejpřísnější hygienické podmínky a chceme v nich tetovat alespoň jednoho zákazníka denně, kdy jsme stejně schopni dodržet jednoho zákazníka na 15 m2, jako v obchodech. Zákazník musí být předem domluven na konkrétní den a hodinu. Volně příchozí zákazníci nemají umožněn vstup. Před příchodem zákazníka na domluvenou schůzku je vše vydesinfikováno a vše připraveno.   Zákazní

Vytvořeno: 2020-11-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 839 824
24 hodin 2 2

Modlidba pro Martu jako nová státní hymna

https://www.youtube.com/watch?v=ROGGzQQpnSg 1. Clickbait v názvu 2. Blbě se to zpívá 3. Je to starý.  4. Nedává to smysl. 5.Zbytečný DLC   MARTA Autor petice   VŠECHNY CREDITS PATŘÍ VYSLOVUJE SE TO MEM je to borec 

Vytvořeno: 2020-11-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 3
24 hodin 2 0

NE:BRZkému návratu dětí a studentů do škol

My, níže podepsaní rodiče, prarodiče, sourozenci, žákyně a žáci, studentky a studenti, odmítáme zcela nepodložený návrh členů Vlády ČR k brzkému návratu žáků a studentů do škol. Vláda ČR nepodložila žádná data o nerizikovosti návratu žáků a studentů do školních zařízení. Z podstatné části zahraničních studií naopak vyplývá, že otevření škol se stalo v mnoha zemích jedním ze zásadních zdrojů šíření nákazy, byť tak mohlo být činěno v bezpříznakové formě, o to hůře lze později zachycovat všechny k

Vytvořeno: 2020-11-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 911 902
24 hodin 2 2

Synovská prosba biskupům: Nepodávejte Eucharistii do rukou! 

Synovská prosba biskupům: Nepodávejte Eucharistii do rukou!  Vaše Excelence, otcové biskupové, my, katoličtí věřící, se připojujeme k výzvě slovenských věřících a prosíme české biskupy, aby přehodnotili své rozhodnutí umožnit podávání Eucharistie do rukou věřících. Církev svatá po staletí čelila mnohým soužením. Trápili ji vnější nepřátelé i úpadek ve vlastních řadách. Věrnost svého stádce zkoušel Bůh mnohokrát ranami morovými i nepřízní přírodních živlů. Čím hlubší ovšem byly rány a čím níže kl

Vytvořeno: 2020-11-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 225 217
24 hodin 2 2

POCTA 1. LINII - památník COVID-19 v Radotíně

Adresát petice: MČ PRAHA 16 My, níže podepsaní občané, podporujeme projekt výstavby kovového památníku Covid-19 pod jménem "Pocta 1. linii". Chceme tím poděkovat lidem v první linii, kteří upřednostnili v době krize zdraví někoho jiného, před tím svým. Kovová plastika Pocta 1. linii bude věnována všem, kdo svým úsilím pomáhali překonat virus a bude situována v ulici K Cementárně u schodů, viz obrázek výše.   Památník bude obsahovat na památní desce jména všech, kteří projekt finančně podpořili.

Vytvořeno: 2020-11-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 22 22
24 hodin 2 2

Výzva Vládě ČR týkající se zákazu služeb soukromých psychologů a psychoterapeutů v provozovnách

Adresáti: Vážený pan Ing. Andrej BABIŠ Předseda vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vážený pan doc. MUDr. Jan BLATNÝ, Ph.D. Ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví České republiky Vážený pan doc. Ing. Karel HAVLÍČEK, Ph.D., MBA Ministr průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu V Praze dne 10. 11. 2020 Vážený pane premiére, vážení páni ministři, obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci zákazu služeb v provozovnách dle usnesení vlády č. 1079/2020 a č. 1116

Vytvořeno: 2020-11-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1746 1732
24 hodin 2 2

Petice za rekonstrukci Jičínské ulice v Praze 3 z důvodů překračování hlukových limitů ve variantě, která zachová současný počet parkovacích míst.

Soupis adresátů: 1)  Magistrát hl.m. Prahy 2)  Technická správa komunikací hl.m. Prahy 3)  Hygienická stanice hl.m. Prahy 4)  Dopravní podnik hl.m. Prahy5)  Městská část Praha 3 6)  Dopravní komise MČ Praha 3 7)  SUDOP PRAHA a.s.   --- My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme o rekonstrukci Jičínské ulice v Praze 3 v úseku Olšanského náměstí – Lucemburská z důvodu dlouhodobého překračování limitů hluku při splnění všech následujících podmínek. Požadujeme: 1) Rekonstrukci t

Vytvořeno: 2020-11-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 78 78
24 hodin 2 2