Nejpopulárnější petice za posledních 24 hodin

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti nelogické úpravě školniho spoje PID 421 - PID 381 Kourim - Zdanice - Kutna Hora

My, nize podepsani, nesouhlasime s úpravou jízdního řádu od 13.8.2021 a se zrusenim ranniho spoje PID 381 v 7:00, ktery navazoval ve Zdanicich na spoj PID 421 z Kouřimi v 6:45 - 7:00 Spoj 381 v 7:00 byl zrušen (resp. posunut) na  6:45 a následný jezdí až v 8:00 a chybi tak logicky pripoj na spoj PID 421, který nadále trasu Kouřim Zdánice jezdí v původním čase.  Deti, ktere spoj pravidelne vyuzivaly musi tak jezdit o 30 min drive.  T.j. z Kourimi jiz v 6:17  Pred skolou jsou tak kazdy den v 7:15

Vytvořeno: 2021-09-13 Statistika

Vrácení Honzíka na Virginers

Ubohý Honzík dostal ban na LeaNdeRovo discordovém serveru. Pomozte Honzíkovi aby byl schopen se na tento server vrátit.

Vytvořeno: 2021-09-12 Statistika

Zastřešení skateparkového hřiště Prostějov, Kostelecká ulice

My, níže podepsaní občané, žádáme město Prostějov o zastřešení skateparkového hřiště na Kostelecké ulici v Prostějově a dostavění Foampitu, podle původního návrhu revitalizace. Zastřešení zajistí celoroční využívání hřiště a Foampit bezpečné učení jezdeckých dovedností bez rizika zranění.            

Vytvořeno: 2021-09-09 Statistika

Petice za přemístění skateparku v Uherském Brodě

Co chceme změnit? Aktuální umístění skateparku v Uherském Brodě (v těsné blízkosti obydlené lokality "Nad zámkem"), chceme změnit a přesunout toto "sportoviště" na vhodnější místo, ideálně do oblasti, která není určena k rodinnému bydlení.   Na koho je petice směřována? Vlastník: Město Uherský Brod Provozovatel: CPA Delfín Uherský Brod   Důvod? Enormní hluk způsobován nárazy koloběžek a skateboardů o rampy a překážky, shlukování mladistvých za účelem nepřímo souvisejícím se sportováním. Zejmén

Vytvořeno: 2021-09-03 Statistika

Tomaso579 zpět adminem.

Tomík má bejt admin. Protože má bejt admin.

Vytvořeno: 2021-08-23 Statistika

Za záchranu Klíše, Mánesových sadů, Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování nové silniční sítě

My, níže podepsaní občané České republiky starší 18 let, svým podpisem petice stvrzujeme žádost k vedení města Ústí nad Labem, aby z návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem vyškrtlo plánované nové komunikace a navazující tunely (viz. mapa). propojení ulice U Stadionu a Sociální péče přes zahrádkářskou kolonii (okolo vrchu Holoměř), komunikace propojující ulice U Stadionu a Lesní cesta, komunikace okolo Střížovického vrchu, prodloužení ulice V Zahrádkách směrem do centra přes Konvalinkový vrc

Vytvořeno: 2021-08-17 Statistika

Petice za zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádrže Jordán v Táboře při příležitosti městských oslav dne 11. září 2021

  My, níže podepsaní se tímto připojujeme k otevřenému dopisu představitelům města Tábor s žádostí o zrušení plánovaného ohňostroje u vodní nádže Jordán při příležitosti městských oslav konaných dne 11. září 2021.    Otevřený dopis se žádostí občanů zde:     OTEVŘENÝ DOPIS – ŽÁDOST O ZRUŠENÍ OHŇOSTROJE   Město Tábor k rukám starosty pana Ing. Štěpána Pavlíka Žižkovo nám. 3 39001  Tábor   Městský úřad Tábor k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Šrámka Husovo nám. č.p. 2938 39001  Tábor - všem 27

Vytvořeno: 2021-08-16 Statistika

Petice za zachování zahrádkářské kolonie v městské části Olomouc Hejčín a Nová Ulice

NENIČME SI ZELEŇ V NAŠEM MĚSTĚ NA ÚKOR MOŽNÝCH ZÁJMŮ DEVELOPERŮ! P E T I C E  ZA ZACHOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ V OLOMOUCI A ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE V ULICI NA TRATI.  Přestože jsme denně ujišťováni z médií, jak potřebná a žádoucí je zeleň ve městě, jak důležitá je její role v době klimatických změn a oteplování, zelených ploch ve městě ubývá. Zahrádky podél železniční trati v Hejčíně, ale i pásy zeleně kolem nich, tvoří nedílnou součást místního a městského koloritu desítky let. Jsou takovou městskou ze

Vytvořeno: 2021-08-16 Statistika

”Za zachování celoročních přístřešků a karavanů ve veřejném tábořišti Stašov”

My, níže podepsaní občané a táborníci prostřednictvím této petice žádáme a protestujeme proti vyklizení tábořiště Stašov u obce Dobev od všech karavanů a přístřešků a zrušení možnosti mimosezónního využívání a stání v tábořišti. K tomuto kroku sepsání petice bylo rozhodnuto z důvodu nepodání přesvědčivého důvodu k vyklizení tábořiště ze strany starosty obce Petra Kaliny. My, táborníci a návštěvníci aktivně využíváme tábořiště k odpočinku, dovoleným s našimi dětmi, vnoučaty a setkání s našimi blí

Vytvořeno: 2021-08-13 Statistika

Petice za zachování veřejné zeleně v Olomouci a v zahrádkářské kolonii v ulici Na Trati

NENIČME SI ZELEŇ V NAŠEM MĚSTĚ NA ÚKOR MOŽNÝCH ZÁJMŮ DEVELOPERŮ! Přestože jsme denně ujišťováni z médií, jak potřebná a žádoucí je zeleň ve městě, jak důležitá je její role v době klimatických změn a oteplování, zelených ploch ve městě ubývá.   Zahrádky podél železniční trati v Hejčíně, ale i pásy zeleně kolem nich, tvoří nedílnou součást místního a městského koloritu desítky let. Jsou takovou městskou zelení, která se stala součástí našich životů, kolem které denně chodíme a ani ji nevnímáme. A

Vytvořeno: 2021-08-12 Statistika